0 Objekt

Vombsjön Södra delen

Nu är årskorten släppta för Vombsjön. Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras via e-post inom några sekunder. Du kan även välja till att få det som SMS. Skapar du ett användarkonto har du alltid ditt fiskekort tillgängligt när du loggat in.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Vombsjön Södra delen

OBS Dessa fiskekort gäller södra delen av Vombsjön (Malmö stads del av sjön) Fiskekort till norra delen kan köpas vid Björkaåns inlopp.

Välkomna

Regler

Generellt

OBS DETTA FISKEKORT GÄLLER SÖDRA DELEN AV VOMBSJÖN

Regler dagfiskekort:

Fiske får endast bedrivas inom det område av sjön som tillhör Malmö stad

Anträffas tjuvfiskare skall anmälan göras till tillsyningsmannen.

Fiskekortet skall alltid medhavas vid fiske, samt vid anfordran uppvisas.

All jakt och kräftfiske är förbjuden

Efterlämna ej papper, embalage eller annat skräp. Tältning får blott ske på härför anvisad plats. Vid avfärden lämnas denna i städat skick. Öppen eld får under inga förhållanden uppgöras.

Fiskekortet får ej överlåtas.

Härutöver gäller bestämmelser som länsstyrelsen meddelat för fiskets bedrivande i sjöar och vattendrag inom Skånelän samt de övriga bestämmelser eller anvisningar kommunen utfärdar.


Regler årsfiskekort:

Fiskekortsinnehavaren äger rätt att medtaga familjemedlemmar samt tillfälliga gäster. Fiskekortsinnehavaren är ansvarig för att familjemedlemmar och eventuella gäster efterlever gällande bestämmelser för fiskets bedrivande. Den fiskekortsinnehavare som överträder gällande bestämmelser för fisket i Vombsjön, har förverkat sin fiskerätt.

Metoder

Fiske får endast idkas med metspö, kastspö, pilk och drag.

Fångstbegränsningar

Under ingen del av året får fisk fångas vars längd från nosspets till stjärtfenans yttersta spets understiger:
a. Gädda: 45 cm
b. Gös 45 cm
Fångad fisk, som understiger dessa minimimått, skall åter utsläppas i vatten så oskadd som möjligt.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Torgil Brönmark

0705-541879 [email protected]

Vombsjön

Detta fiskekort innefattar endast den södra delen av sjön, se karta.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren