0 Objekt

Volgsjöns Fvo

Volgsjöns fiskevårdsområde består av sjöarna Volgsjön, Fatsjön, Baksjön, Insjön och Svansjön med tillhörande vattendrag.

Om Volgsjöns Fvo

Fisket
Volgsjön Fvo innehåller ett antal sjöar av traditionell svensk typ med Gädda och Abborre som bas men har även en solid stam av Öring, Harr och Sik, dessa håller sig i huvudsak längs strömfåran i Volgsjön (från Bullerforsen till Volgsjöfors).
Öring/Harr finns även i rikligare mängd vid Volgsjöns tillflöden och andra strömsträckor, områdena markerat med ringar på bifogad karta (här gäller även fönsteruttag, se nedan under fångstbegränsning).

Sjöarna inom fiskevårdsområdet är förhållandevis grunda och näringsrika, tex största djup i Volgsjön ca 12 m, djupkartor av enklare modell finner du på        https://sodralappland.nu/djupkartor/djupkartorvilhelmina/

Utförligare beskrivning av sjöarna längre ner på sidan. Vilka fiskarter som finns i dom övriga sjöarna finns markerat på bifogad karta

Båtisättningsplatser, rastplatser och vindskydd finns markerat på bifogad kartan

Baksjötjärn vid Vilhelminas södra infart ingår ej i fiskekortet, för fiske i detta inplanteringsvatten krävs ett separat fiskekort

Ladda hem vår karta som PDF >>

 

Regler

Generellt

Volgsjöns fiskevårdsområde består av sjöarna Volgsjön, Fatsjön, Baksjön, Insjön och Svansjön med tillhörande vattendrag.
barn/ungdomar under 15 år fiskar på målsmans fiskekort i dennes sällskap

Fiskesäsong

Fisket kan utövas hela året, vintertid såklart som pimpelfiske.
Vid vinterfiske var observant på den svaga isen vid strömfåran i Volgsjön i början och slutet på säsongen. oftast är isförhållandena säkra Februari till mitten av April.
Isen lägger sig på Volgsjön vanligtvis under november och bryter upp i mitten av maj, båtisättningsplatser är isfria någon vecka senare
På dom mindre sjöarna med mindre strömmande vatten lägger sig isen lite tidigare och tinar också något senare.

Metoder

Samtliga vatten är upplåtna för sportfiske med ispimpel, kast-, flug- och metspö samt drag efter båt (trolling). Ett redskap per fiskare.

Fångstbegränsningar

Max 3 st ädelfiskar/dag

Minimimått i sjö

Öring 35 cm.
Harr 30 cm.

Fönsteruttag i strömmande vatten dvs fiskar över eller under dessa mått skall släppas tillbaka för att kunna reproducera sig

Öring 35 till 50 cm.
Harr 30 till 40 cm.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Anders Karlsson

070-221 2720

Volgsjön

Volgsjön är en sjö av traditionell svensk typ med Abborre och Gädda som håller stort format. Här finns en solid stam av Öring, Harr och Sik som i huvudsak håller sig längs strömfåran från Bullerforsen till Volgsjöfors.
Öring finns även i rikligare mängd vid sjöns tillflöden och andra strömsträckor, se på kartan, områdena markerat med ringar (här gäller även fönsteruttag, se nedan under fångstbegränsning).
Att köra båt i Volgsjön, i området nordväst om Karlsbacka kring öarna, här finns det gott om sten som ligger just under ytan. Våra lokala fiskeaffärer (grönlunds JF & sportringen/jaktia) har karta på vart dom största påkörningsriskerna finns

Fatsjön

Fatsjön är en grundnäringsrik sjö med gott om stor abborre och gädda men har även en mindre mängd sik och i in och utlopp öring och harr

Baksjön

Baksjön är lokalt känd för sina stora abborrar, det finns även gädda och en mindre mängd öring

Insjön

Som en del av Volgsjön så delar den fiskbeståndet med den större sjön.

Svansjön

-

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Övrig information

Övriga fiskekortsförsäljare

Vilhelmina
Vilhelmina Turistbyrå Tel: 0940-152 70
Grönlunds Jakt & Fiske Tel: 0940-559 07
OK-Q8 Tel: 0940-556 10
Saiva camping 0940-10760
Roffes Fjällfiskeredskap Tel: 0940-559 55

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund