0 Objekt

Vojmåns Fvo

Vojmåns FVO består av så gott som hela Vojmån mellan Vojmsjöns fvo(strax ovan Djupbäcken) och Volgsjöns fvo(väg 45). Vojmån är ett av de sista större, delvis orörda strömvattnen i Lappland.

Om Vojmåns Fvo

Forsar, strykor och sel avlöser varandra utefter hela sträckan. Vojmån är ca 65 km lång och faller 80 m. Vissa sträckor går bra att nå med bil. Området är ett mycket fint kanotvatten.

I Vojmån är det främst flug- och spinnfiske som ger den bästa fångsten. Harrfisket räknas som det bästa fisket i Vojmån men normalt under sista veckan i juni är siken speciellt intressant för flugfisket. I ån kan man även få stor fin öring och i selen kan gädda eller abborre hugga på skeddrag eller wobbler. Fisket är utmärkt hela sommaren i sel och strömmande vatten. Vintertid kan man ispimpla i selen efter abborre, mört och gädda.

Regler

Generellt

Fiskekort ger rätt till fiske med ett spö eller fiske med ett drag efter båt. Ett redskap per fiskare. För Familjeårskort gäller att för- och efternamn på köpare och tilläggsperson skall finns antecknade på kortet. (Detta kan komma att kontrolleras) Ta endast upp den fisk du skall förtära för dagen, släpp försiktigt tillbaka övrig fångst. Maskmete förbjudet på strömmande sträckor.

Fiskesäsong

Totalt fiskeförbud i strömmande vatten 15/9-15/10 med undantag av ytligt flugfiske med hullinglös krok efter andra fiskar än öring. Harrfiskeförbud 15/4-15/5.

Fishing is forbidden in moving water 15/9-15/10. Grayling fishing is forbidden 15/4-15/5.

Fångstbegränsningar

Öring. Minimimått på öring 30 cm, maximått 45 cm i hela området och med en fångstbegränsning på 2 fiskar/dag.

Harr. Minimimått på harr 30 cm, maximått 40 cm i hela området och med en fångstbegränsning på 3 fiskar/dag.

Min.measure of trout 30 cm, maximum 45 cm. Bag limit 2 fishes.
Min.measure of grayling 30 cm, maximum 40 cm. Bag limit 3 fishes.Card gives the right to fish with one tool. Fishing with worms forbidden in moving water.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Lillemor Eliasson

0730780579 [email protected]

Vojmån

Vojmåns FVO består av så gott som hela Vojmån mellan Vojmsjöns fvo(strax ovan Djupbäcken) och Volgsjöns fvo(väg 45).

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund