0 Objekt

Vitträsket Sörbyn

Välkommen till Sörbyn-Sundsnäs fiskevårdsförening. Vi bildades 1995 med syfte att föra vidare det ideella fiskearbetet som byns eldsjälar startat i början av 80-talet. Vitträsket är den centrala punkten för vårt arbete - och för många bybor och gäster! Idag erbjuder vi även fiske i Stor-Joatjärn.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Vitträsket Sörbyn

Vi försöker hela tiden arbeta för så attraktiva och tillgängliga fiskevatten som möjligt. Det innebär att vi genom åren har förändrat och justerat regler, säsonger och vårt arbetssätt. De nu aktuella reglerna finns återgivna i den fiskekortsbilaga som ni skall ta när ni löser fiskekort.

Regler

Generellt

Du som fiskar är skyldig att känna till bestämmelserna inom området och tillgodogöra dig informationen i bilagan. För att fiska i Sörbyn Sundsnäs Fiskevårdsförenings vatten krävs särskilt tillstånd (fiskekort). Fiskekort skall lösas innan fisket påbörjas, annars betraktas det som olovligt fiske. Fiske utan tillstånd beivras.

Säsongskort kan kompletteras med ETT (1) dygnskort när fångstkvoten är uppfylld. Fisket skall upphöra omedelbart vid fylld kvot. Fisket får ej åter påbörjas förrän nytt giltigt dygnskort är löst.

Dygnstillstånd - Barn till och med 18 år fiskar gratis på målsmans fiskekort. Ungdom t o m 18 år löser dygnstillstånd till 50 % av priset.

Ladda hem vår fiskekortsbilaga

Fiskesäsong

Vi öppnar som vanligt på Annandag Jul

Metoder

Fiske är endast tillåtet med ett (1) spö eller en (1) släplina per fiskare. Fiske med kast- eller släplina med mer än tre krokar är förbjudet. Utter är ej tillåtet. Fiske med ståndkrok och alla sorters nät är förbjudet. Vi tolkar ståndkroksfiske som fiske utan kontroll eller uppsikt över spöt. All mäskning är förbjuden.

Säsongstillstånd ger rätt till fiske med ett mjärde, som skall vara märkt med namn och telefonnummer. Det är tillåtet att fiska med mjärde året runt.

Fångstbegränsningar

Man får behålla maximalt 3 fiskar per fiskekort och dygn. Vid 3 fångade och behållna ädelfiskar under samma dag skall fisket avbrytas. Man får lösa ETT (1) nytt dygnsfiskekort/person och dag när  fångstkvoten är uppfylld.

Minimimåttet för all ädelfisk - röding, harr, öring, regnbåge - är 35 cm. All fisk som understiger minimimåttet, oavsett om den är skadad eller ej, skall återutsättas i vattnet så varsamt som möjligt.

Övriga regler

Markerade förbudsområden skall respekteras. Fiske inom förbudsområde är förbjudet och innebär omedelbar avhysning.

OBS! På uppmaning av tillsynsman, styrelse eller annan medlem i Sörbyn Sundsnäs Fiskevårds Förening (SSFF) skall samtliga stängda och dolda utrymmen uppvisas. Med stängda eller dolda utrymmen avses samtliga utrymmen där fisk kan förekomma. Om fiskare/fiskekortsinnehavare inte följer denna uppmaning är fiskekortet förverkat och fiskaren blir avvisad och avstängd från allt fiske i Vitträsket med omedelbar verkan. Avstängningens omfattning beslutas av styrelsen.

Det är ej tillåtet att bedriva fiske i dolda utrymmen såsom ark, tält eller liknande som försvårar tillsynen. Överträdelse kan innebära avstängning från framtida fiske. Vindskydd med fri insyn är tillåtet.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Tore Nilsson

070-227 58 24 [email protected]

Övrig kontaktinformation

www.ssff.se

Vitträsket

Klarvattensjö i Sörbyn, 3,5 mil från boden. Regelbundna utsättningar av fisk.

Stor-Joa Tjärn

Liten tjärn mellan Sörbyn och Gunnarsbyn

Övrig information

När fisken är för liten – tänk på att..

 

Alltid ta i fisken med blöta händer, för att inte skada dess skyddande slemlager.

Kroka lös fisken varsamt.

Snabbt släppa ned fisken i vattnet igen – särskilt vintertid!

Aldrig ta i fiskens gälar, ögon eller svalg.

Minimimåttet är satt för att de fiskar som kläcks på lek- bottnarna skall ha möjlighet att leka en gång innan de når fångstbar storlek.

Vitträsket har ett naturligt bestånd av fin abborre som kontinuerliga utsättningar av både fångstklar röding samt ögonpunktad rom. Rödingen är välkonditionerad och livnär sig i första hand på yngel och sjöns starka bestånd av sötvattensräkor (Gammarus).

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund