0 Objekt

Vilhelmina Övre Allmänning

Vilhelmina Övre Allmänningsskog består av totalt ca. 52 000 ha som är upplåtet för jakt och fiske i fjällmiljö. Njakafjällsområdet består av ett stort antal sjöar och tjärnar med bra fiske av röding och öring.

Om Vilhelmina Övre Allmänning

Området är utbyggt med leder och kojor. Del av Dalsån, Vojmån, Krutån samt Bollvattnet har också ett bra fiske av röding och öring och är även det utrustat med leder och kojor. Inom Allmänningen pågår regelbundna utsättningar av fisk för att främja sportfisket.

Regler

Generellt

Allmänna bestämmelser


  • Fiskekort är en personlig handling och kan ej överlåtas.

  • Fiskekortsinnehavaren äger rätt att fiska inom Vilhelmina Övre Allmänningsskogs tillhörande vatten, med undantag av Bergsjöns KFO och Bielite-Gaskelite KFO.

  • Barn under 16 år i sällskap med kortinnehavaren ingår i fiskekortet.

  • Inom Njakafjällets och Krutåns fritidsområden gäller allmänt nätförbud hela året. I vissa andra sjöar råder nätförbud under olika tider som skydd för fiskens lek.

Fiskesäsong


  • Generellt fiskeförbud råder i allt strömmande vatten fr.o.m. 15 sept t.o.m. 15 okt.

Metoder


  • Med sportfiske avses fiske med handhållet met-, flug-, haspel- eller spinnspö samt släplina med högst 3 st flugor.

Fångstbegränsningar

Minimått; öring 30 cm, röding 20 cm. Maxuttag 5 fiskar/dygn.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Vilhelmina Övre Allmänning

0940-50063 [email protected]

Dalsån

Del av Fvo

Vojmån

Del av fvo

Krutån,

Del av Fvo

Bollvattenområdet,

Del av fvo