0 Objekt

Vidösterns Fvo

Sjön Vidöstern är en av smålands större sjöar med sin längd på 22 km sträcker den sig från Värnamo i norr till Dörarp/Vittaryd i söder och ingår i Lagaåns vattensystem.

Om Vidösterns Fvo

Fiskeområdet omfattas av sjön Vidöstern, Färsjön, Prostsjön och Laganån nedströms Karlfors damm till Vidöstern, från Vidöstern till kraftverksdammen i Hallsjö, Toftaån upp till Flåren. Området utaför Vidösterns samhälle ingår ej.

Sjön är klassad som riksintressant för det rörliga friluftslivet och är en av södra Sveriges populäraste gösfiskesjöar med fångster på över 10 kilo!
Vidöstern är en stor sjö med ett bra fiske efter gädda, gös och abborre som passar för spinnfiske och trollingfiske, men det får även fiskas med långrev och nät. Det är även ett trevligt vatten för metare, med braxen, mört, lake, sik, siklöja, sutare och ål.

Sjön har varierande djupförhållanden med väl markerade grund för att säkrare kunna köra båt. Det finns väl utbyggda rampsystem i båda ändar av sjön och även på mitt av sjön. Största delen av sjön har sandbotten, därför finns det många fina bad- och rastplatser utefter sjökanten och ute på öarna.

Färjansö och Långö är naturreservat och där måste särskild hänsyn visas mot natur och djurliv, t.ex. är det landstigningsförbud på Långö under fåglarnas häckningstid. Mer information måste du skaffa dig på plats om angöring blir aktuell.

Läs om båtramper >>

Regler

Generellt

Fiskebestämmelser inom Vidösterns fiskevårdsområde (Fr.o.m. 2016)

Dessa fiskebestämmelser omfattar sjöarna Vidöstern, Färsjön, Prostsjön samt Laganån söderut, från Vidöstern (Sundet) ned till dammluckor vid Kvarnagården, Vittaryd.

Vid fiske i Laganån, från Osudden och uppströms till Karlfors damm, gäller särskilda fiskebestämmelser, separat grönt fiskekort eller separat SMS-kvitto måste lösas för detta område. Se särskilda regler för Laganån under Övriga regler.

Fiske utan att medföra fiskekort eller SMS-kvitto är ej tillåtet.
Kortinnehavaren skall alltid närvara vid utlägg och upptag av redskap.
Familjeårskort gäller för egna barn upp till 18 års ålder.
Kräftfiske ingår ej i kortet.
Underlåtelse att följa bestämmelserna för fiskevårdsområdet kommer att beivras. Överträdelse kan medföra avstängning för vidare fiske inom fiskevårdsområdet.
Kort och kvitto är personligt och får ej överlåtas.
Kortet eller kvitto skall uppvisas vid anfordran av tillsyningsman, polis eller fiskerättsägare.
Det är inte tillåtet att bedriva någon typ av fiske i kommersiellt syfte genom t.ex. försäljning av fisketurer eller liknande arrangemang utan särskilt skriftligt tillstånd från VFO: styrelse.

Metoder

På samtliga kort ingår fiske med handredskap, samt vid isfiske, 10 st angel per kortinnehavare och dag. Andra redskap än vad som gäller för löst kort är ej tillåtna.
Vid angelfiske får på redskapen endast angelkrok användas.

Fångstbegränsningar

Minimimåttet på gös och gädda är 40 cm.

Övriga regler

För fiske i Laganån gäller separat grönt fiskekort och fiskeregler.

De särskilda fiskereglerna för ån gäller från åmynningen vid Osudden, uppströms till Karlfors damm.

Grönt fiskekort eller SMS-kvitto skall medföras vid fiske. Fiskebeviset är personligt och får ej överlåtas. Fiskebeviset skall uppvisas vid anfordran av Tillsyningsman.

Grönt fiskekort eller SMS-kvitto skall lösas av alla, oavsett ålder.

Du är skyldig att läsa informationsskyltar utefter Laganån med ”Fiskeregler Laganån” innan Du påbörjar ditt fiske.

Endast ett fiskeredskap per person är tillåtet.

Max 2 styck ädelfiskar/dygn och kort är tillåtet att fånga, ingen begränsning i storlek.

Övriga fiskarter får fångas i fritt antal. Minimimåttet på Gös och Gädda är 40 cm.

Endast ”Tillåtna beten” får användas, alla andra fiskemetoder är förbjudna, se informationstavlor utefter Laganån.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Övrig information

Båtramper

Det finns ramper för isättning av båtar: Tånnö båthamn, Osudden Värnamo, Åminne brukshamn
och Sundets båtklubb Sundet Vittaryd.

Rampen vid Osudden får användas utan kostnad.
Rampen i Tånnö får användas av allmänheten ,avgift 20 kr. Svår att använda vid lågt vatten.
Rampen i Sundet avgift 20:- för icke medlemmar i Sundets båtklubb.
Rampen i Åminne vid bruksmuseet, avgift 20:-.