0 Objekt

Västra Valbo Fvo

Området sträcker sig från nedströms Forsbacka bruk till ovan Åbyfors kraftverk, alltså Gavleåns översta del. Fisket inriktar sig framförallt efter gädda abborre och gös.

Om Västra Valbo Fvo

Riklig förekomst av gädda och abborre. Gös finns det mer sparsamt av. Vitfisk av flera olika arter simmar det i enorma mängder i ån! Så mat finns i överflöd åt predatorerna. Finns även en liten och skör stam av öring i norra grenen av ån från Mackmyra Herrgård ner till Gadö.

Även enstaka harrar kan påträffas där. Men på den sträckan råder det fiskeförbud tills vidare. Åtgärder utförs årligen nu med biotopvård för att försöka stärka beståndet. Målet är att kunna öppna sträckan för flugfiske i framtiden.

Regler

Generellt

Barn under 15 år fiskar gratis.
Angeldon/ismete max 10st don/spön.
Mörtstuga/mjärde tillåtet och märks med namn.
Nätfiske ej tillåtet.
Ryssja ej tillåtet.
Kräftfiske ej tillåtet.
Förbud att sälja fångst, (undantaget mört till bete).
Fiskeförbud på sträckan Mackmyra Herrgård-Gadö
samt nedströms mellandammen vid Ängesån.

Fiskesäsong

Fisket är öppet åren runt.

Metoder

Mete, spinn, trolling, flugfiske, (isfiske max 10 spön/angeldon)

Fångstbegränsningar

Minimått Gös 45 cm

Maxmått Gös 65 cm

Maxmått Gädda 75 cm

Fångstkvot 2 st gös/gädda per dag är tillåtet att ta hem.

All eventuell fångst av Öring eller Harr ska släppas tillbaka.

Övriga regler

Parkeringsförbud vid iläggningsplatsen vid Mackmyra!
Allt skräp tas med hem.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Anders Hjerpe

073-989 49 70 [email protected]

Gavleån

Del av Fvo

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
februari 20, 2022 Gädda Nej Nej vastravalbo