0 Objekt

Västansjö SF

Området erbjuder fiske efter röding, öring och abborre. Tillgången på fisk varierar mellan sjöarna. Störst chans till fångst av grov röding och öring torde finnas i Västansjön.

Om Västansjö SF

Föreningen tillkom genom en lantmäteriförrättning 1982. Samfälligheten omfattar, Västansjön, Bollvattnet, Stora och Lilla sutsjaure, Atjiken och Bletiken. De flesta av föreningens vatten delas med andra fiskerättsägare. Den lilla stam av öring som finns i föreningens vatten har vi försökt gynna genom att totalt förbjuda allt fiske i de bäckar som finns inom byns område.

Detta för att den reproduktion som finns om möjligt ska kunna lyckas och förhoppningsvis bli bättre. Tidigare förekom också utsättning av befruktad rom i bäckarna, allt för att förstärka öring populationerna.

Från 2005 råder totalt nätfiskeförbud i samtliga föreningens vatten. Bakgrunden är att de ganska näringsfattiga vattnen, med låg fiskproduktion, inte har bedömts tåla det höga fisketryck som både nätfiske från delägarnas sida, och sportfiske innebär.

Regler

Generellt

Fiskebestämmelser för Västansjö bys samfällda fiskevatten.

Allmänheten har rätt till sportfiske enligt följande:1. Föreningen upplåter fiske till allmänheten genom försäljning av fiskekort. Kortet berättigar till fiske med ett handredskap i samtliga upplåtna vatten inom fiskeområdet. Innehavaren av fiskekortet är skyldig att ta reda på gällande bestämmelser. Kortet är personligt och får inte överlåtas.
2. Fiskekortet berättigar till sportfiske, inklusive dragrodd, med ett redskap per person.
3. Barn yngre än 16 år kan fiska utan fiskekort tillsammans med målsman, som har giltigt fiskekort. Personer äldre än 16 år fyllda ska ha giltigt fiskekort.
4. Föreningsstämman beslutar om priser och villkor för fiskekort.

Metoder

Fiskekortet berättigar till sportfiske, inklusive dragrodd, med ett redskap per person.

Från 2005 råder totalt nätfiskeförbud i samtliga föreningens vatten. Bakgrunden är att de ganska näringsfattiga vattnen, med låg fiskproduktion, inte har bedömts tåla det höga fisketryck som både nätfiske från delägarnas sida, och sportfiske innebär.Fiske med s.k. flugutter, angeldon, långrev eller ståndkrok är förbjudet på områdets samtliga vatten, hela året.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Kerstin Scherdin

070-2709616 [email protected]

Västansjön

Del av fvo

Bollvattnet

Del av fvo

Lilla Sutsjaure

Del av fvo

Stora Sutsjaure

Del av fvo

Atjuken

Del av fvo

Övrig information

Västansjö samfällighetsförening

Föreningen tillkom genom en lantmäteriförrättning 1982. Under föreningens första decennium diskuterades flera olika projekt för att gagna fisket i de vatten som samfälligheten omfattar, Västansjön, Bollvattnet, Stora och Lilla sutsjaure, Atjiken och Bletiken (som är en fortsättning nerströms frånVästansjön). Tyvärr är de flesta av föreningens vatten delade med andra fiskerättsägare, vilket försvårar kraftfulla åtgärder. Under 60-talet var frågan om försurning av vattnen en aktuell fråga. Man diskuterade bland annat s.k. kalktorn i de bäckar som finns inom byn för att höja pH-värdet. Åtgärden visade sig inte behövas, turligt nog.
Redan från föreningens start 1983 bestämdes ett nätfiskeförbud i Västansjön, som föreningen disponerar nästan helt och hållet. Till detta kom en undersökning av fiskens hälsa, genetik och storlek, genom provfiske genom Sötvattenlaboratoriets och Olle Filipssons försorg. Som kontroll provfiskades också Bollvattnet. Dessa provfisken har sedan fortsatt fram till idag, med ojämna mellanrum. Sammanfattningsvis har rödingens storlek och kvalitet ökat i Västansjön under de år som gått sedan provfiskena inleddes.
Den lilla stam av öring som finns i föreningens vatten har vi försökt gynna genom att totalt förbjuda allt fiske i de bäckar som finns inom byns område. Detta för att den reproduktion som finns om möjligt ska kunna lyckas och förhoppningsvis bli bättre. Tidigare förekom också utsättning av befruktad rom i bäckarna, allt för att förstärka öring populationerna.

Från 2005 råder totalt nätfiskeförbud i samtliga föreningens vatten. Bakgrunden är att de ganska näringsfattiga vattnen, med låg fiskproduktion, inte har bedömts tåla det höga fisketryck som både nätfiske från delägarnas sida, och sportfiske innebär. Mer information hittar du på vår egen hemsida www.vastansjosamf.se/