1 Objekt

Västanfjället Lögdeälven

Välkommen till Västanfjället-Lögdeälvens FVO. BLÅTJÄRNPREMIÄREN ÄR I ÅR DEN 26 Februari. Fisketid mellan 0800 till 1600 Fiskekort kommer att kunna köpas vid vindskyddet hela dagen. För mer information se vår hemsida www.vastanfjallet.se eller på Facebook, Lögdeälven-västanfjällets fvo

Om Västanfjället Lögdeälven

Området är det översta av tre fiskevårdsområden i Lögdeälven. Förutom Lögdeälven så finns ett 15 tal övriga tjärnar och vattendrag, varav Blåtjärn som är ett “Put and Take” vatten med ett separat fiskekort.

Området sträcker sig från gränsen mot Lögdeälvens FVO vid Bjurvik upp till Storforsen, 3-4 km nedströms Övre Nyland, vilket gör att man här kan fiska på en sträcka om ca 9 km. Området ligger ovanför Fällforsfallet och har tidigare bara haft ett lokalt bestånd av öring och harr. I och med att en fiskväg bygdes vid fallet i slutet på 80 talet har lax och havsöring även kunnat vandra upp i denna del av älven. De senaste åren har det visat sig att det passar lax i flera hundratal förbi Fällforsfallet, varför laxfisket i området blivit allt mer attraktivt.

Röding på 2,4 kg från Blåtjärn premiären 2020. Fångst och Foto Kenneth Sjöström

Regler

Generellt

Fiskeregler Lögdeälven

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.
Lämna fiskerapport oavsett om fisk fångats eller ej, samt ange om fisk återutsatts.


Fiskeregler Blåtjärn

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.
Endast fiske med handredskap; ett spö per person.
Lämna fiskerapport oavsett om fisk fångats eller ej, samt ange om fisk återutsatts.

Fiskesäsong

Fiskeregler Blåtjärn, 
Fiskeförbud 1 okt. t.o.m. premiärhelgen nästkommande år.

Fiskeregler Lögdeälven
Lax och Öring, Fiskeförbud 1 sep. t.o.m. 30 april.
Harr, Fiskeförbud 15 april. t.o.m. 31 maj.

 

Metoder

Lögdeälven

Endast fiske med handredskap; ett spö per person.

Rotationsfiske gäller enligt: ett kast, ett steg.

Spinn/haspelfiske med sänke är förbjudet (t.ex. spinnfluga).

Förbud mot ryckfiske.Fiskeregler Blåtjärn

Endast fiske med handredskap; ett spö per person.

Max 4 fiskar per dags/dygn kort.Fångstbegränsningar

Lögdeälven

Lax: Minimimått 50 cm. Max 1 lax per fiskare/dygn men bara 1 lax/dygnskort.

Öring: Minimimått 50 cm. Max 1 öring per fiskare/dygn men bara 1 öring/dygnskort.

Harr: Minimimått 35 cm. Fiskeförbud 15 april. t.o.m. 31 maj.

All fisk som inte krokats i munnen (inifrån och ut) skall återutsättas, död eller levande.


Blåtjärn

Öring, Regnbåge och Röding: Max 4 ädelfiskar/dygn

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Christer Jonasson

[email protected]

Övrig kontaktinformation

www.vastanfjallet.se och Facebook https://www.facebook.com/groups/597841600998804

Blåtjärn

Put and Take vatten med Öring, Regnbåge och Röding.
Årlig utsättning.

Karlsbäcken

Större bäck och biflöden till Lögdeälven.
Stationärt bestånd av Harr och Bäcköring.
Men vid Elfisket har även laxsmolt hittats ca en kilometer uppströms sammanflödet med älven.

Lögdeälven

Harr samt Lax och Havsöring.
Havsvandrande fisk brukar finnas i vår del av älven ungefär från midsommartid.

Övriga tjärnar och vattendrag.

Främst Gädda och Abborre i tjärnar a, men bestånd av öring kan även finnas.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 5, 2021 Öring/Trout 52 2000 Nej Ja Nej vastanfjalletlogdea
juni 8, 2021 Öring/Trout 500 Nej Ja Nej vastanfjalletlogdea