0 Objekt

Vännfors och Långforsen Selets fiskeområde

Från och med 2014 kommer Vännfors Sff och Långforsen-Selets Fvo att samarbeta med gemensamma fiskekort i Vindelälven. Här hittar du Vindelälvens första forsar och många outforskade platser att fiska lax och harr på. Vid lax- och öringfiske i älven kräver vi att ni rapporterar ert fiske. Välkommen

Regler

Generellt

Vid ett dispensfiske krävs dispenskort och särskilda regler gäller.

Allmäna regler
Endast fiske med handredskap är tillåtet.

För alla fiskekort får barn upp till 15 år fiska gratis i målsmans sällskap som givetvis måste ha löst giltigt fiskekort.

Allt fiske enligt gällande sötvattensregler.

Fångstrapportering
Du är skyldig att erlägga fångstrapport vid lax- och öringfiske i Vindelälven oavsett om du fångat fisk eller ej. När din fisketid går får du ett mail och/eller ett SMS med instruktioner.

Vi uppmanar våra fiskegäster till god fisketik och sunt förnuft. Lämna vattnet som du vill hitta det igen

Tack för att ni följer våra regler och för att ni fiskar hos oss.

Fiskesäsong

Öring, Fiskeperiod: 1/5 - 31/8 samt 15/10 - 31/12 övriga tider fiskeförbud.

Lax, Fiskeperiod: 19/6 - 31/8 övriga tider fiskeförbud om inte annat meddelas via hemsidan.

Harr, Fiskeförbud 15/4 - 31/5

Fångstbegränsningar

Öring
Minimimått 35 cm
Max en öring per fiskare och dag. All övrig öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.

Lax
Minimimått 50 cm
Max en lax per fiskare och dag.

Harr
Minimimått 35 cm
Max 3 fiskar per fiskande och dag.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Erik Palm

070-578 33 22 [email protected]

Vindelälven

Vindelälvens håller stor lax

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 16, 2022 Ingen fångst Nej vannforsselet
augusti 10, 2022 Harr/Grayling 35 Nej Nej vannforsselet
augusti 16, 2021 Ingen fångst Nej vannforsselet
augusti 17, 2021 Harr/Grayling, Harr/Grayling 30, 30 Ja, Ja Nej vannforsselet
augusti 7, 2021 Harr/Grayling, Harr/Grayling, Harr/Grayling, Harr/Grayling 30, 30, 30, 27 Ja, Ja, Ja, Ja Nej vannforsselet
augusti 1, 2021 Havsöring 62 2700 Nej Ja Nej vannforsselet