0 Objekt

Vallentunasjön

Vallentunasjöns fiskevårdsområde omfattar hela Vallentunasjön i Täby och Vallentuna kommuner. Sjöns yta är 6.1 kvadratkilometer och är en av Upplands större sjöar. Sjön är känd för sin fina gös, gädda, abborre och ål (fridlyst).

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Regler

Generellt

OBS!!
Fiske från tomtmarksstrand, fiske från båt eller ishål närmare än 50m till tomtmarksstrand eller utlagda nät, tilläggning med båt eller passage på tomt ej får ske utan fastighetsägares tillstånd.

Fiskesäsong

Ingen försäljning av säsongskort innan 1 Juni.
Dagkort från 1 Januari
Vinterfiskekort 1 januari - 31 mars
Fiskeförbud 1 April-31 Maj.

Ungdomar under 16 år får fiska utan att lösa fiskekort, från båt eller land med mete, spinn och pimpelspö, dock ej med nät eller andra redskap.

Allt fiske skall ske med iakttagande av allemansrättens skyldigheter. Detta innebär att fiske från tomtmarkstrand, fiske från båt närmare än 50 meter till tomtmarksstrand eller utlagda när, tilläggning med båt eller passage på tomtmark ej får ske utan fastighetsägares tillstånd.

Metoder

Den som löst sportfiskekort får själv fiska över hela sjön från båt, is eller land med mete, spinn, nageldon eller pimpel dock ej med nät eller andra redskap. Högst tvist. spön eller motsvarande får användas samtidigt.

Vintertid tillåts högst fem st. nageldon användas samtidigt.

Trolling och vertikalfiske (d.v.s. fiske från båt under gång) med bensinmotor är förbjudet.

Fiske med gäddsax eller mekanisk krok är förbjudet.

Fångstbegränsningar

Minimimått gör Gös är 50 cm

Max 2 töas och 1 gädda får tas upp under en 24-timmarsperiod.

Gös under 50 cm och /eller fler än fångstbegränsningen skall omedelbart återutsänts.

 

Övriga regler

Övervakning.

Fiskereglernas efterlevnad övervakas av medlemmarna genom styrelsen som disponerar tillsynsmän med polismans befogenhet att bl.a. beslagta fiskeredskap.

Gällande fiskekort eller motsvarande sms legitimation skall medföras och uppvisas vid anmodan.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Thomas Fischer

070-9400030

Vallentunasjön

Hela sjön ingår i fiskekortet

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 5, 2021 Gädda Ja Nej vallentunasjon

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren