0 Objekt

Sportfiskekortet Uppsala

Sportfiskarnas Uppsalakort ger dig i dagsläget tillgång till fiske i ett 10-tal sjöar i Uppland. Fiska allt från gädda, abborre och gös till björkna, ruda och sutare i såväl lättillgängliga som i ensligt liggande naturvatten.

Om Sportfiskekortet Uppsala

Kortet gäller i 365 dagar från inköpstillfället och köper du det innan årsskiftet 2020/2021 så får du dessutom fram till och med april månad 2021 tillgång till fiske i alla de vatten som ingår i Sportfiskekoret – Region Mälardalen (ca 40 talet vatten).

Uppsalakortet junior är gratis för ungdomar t.o.m. året man fyller 19 år.

Regler

Generellt

OBS! När betalningen är genomförd ska fiskekortet skrivas ut och tas med på fisketuren eller kunna visas upp i mobilen eller surfplattan. För detaljerad information om sjöarna som ingår i Sportfiskekortet, gå in på www.sportfiskarna.se/uppsalakortet.

All motorbåtstrafik med förbränningsmotor är förbjuden i Ubby-Långsjön.

Vid hyra av båt vid Fjällnora friluftsgård för fiske i Trehörningen och Ramsen så ingår Uppsalakortets Dagskort i båthyran och fiskekort behöver alltså ej lösas separat

Uppsalakortet gäller 365 dagar från inköpstillfället och gäller för innehavaren och make/maka/sambo samt medföljande barn/ungdomar under 19 år och i kortinnehavarens sällskap. Det måste medföras vid fisket och identiteten måste kunna styrka vid kontroll. Innehåll i väskor, påsar och ryggsäckar måste på begäran uppvisas. Skyltar vid vatten och anvisningar från fisketillsyningsmän äger samma giltighet som fiskereglerna. Överträdelser av fiskekortets regler kan leda till beslagtagen utrustning och böter.
Uppsalakortet Junior för ungdomar t.o.m. 19 års ålder är helt utan kostnad.

Uppsalakortet omfattar tillsvidare 10 sjöar. För Uppsalakort inköpta under 2020 så gäller dessa även för de sjöar och vattendrag som ingår i Sportfiskekortet i Mälardalen (OBS! Gäller ej Mellansjön på Värmdö där det krävs ett separat kort) fram till och med april 2021.

Regeländringar meddelas på www.sportfiskarna.se/uppsalakortet.

Metoder

Fisket är upplåtet för sportfiske med handredskap och får inte bedrivas för avsalu eller annan omsättning. Kräftfiske ingår inte i kortet.
Ryckfiske är förbjudet.

Högst tre spön får användas av samma fiskande.
För ismete och dragrodd/trolling samt båtfiske gäller:
Ismete med max fem (5) redskap. Trolling med motor med max tre spön per båt är tillåtet. Fiske från båt och flytring är tillåtet i de flesta sjöar, även dragrodd med max tre (3) spön per båt. För eventuella undantagssjöar se www.sportfiskarna.se/uppsalakortet.

Fångstbegränsningar

Gällande fångstbegränsning och minimimått:
Uttagsfönster gäller i samtliga vatten för gädda och gös. Gäller fiskar mellan 45-75 cm. Max 3 stycken per kort och dag får behållas.

För abborre gäller maximimått 38cm.

Asp, Ål och Karp skall alltid återutsättas. Återutsättning skall ske i det vatten där fisken har fångats.

Övriga regler

Fiske från badplatser är under badsäsongen förbjudet, tomtmark och stängslat område får ej beträdas. Bilkörning på privata vägar är ej tillåtet. Från is och båt/flytring måste fisket ske minst 50 meter från tomt och brygga.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Sportfiskarna region mitt

08-410 80 680 [email protected]

Övrig kontaktinformation

Adress: Sportfiskarna Region mitt Svartviksslingan 28 167 39 Bromma

Trehörningen

Del av (Uppsala kommuns vatten)

Ramsen

Del av (Uppsala kommuns vatten)

Testen

-

Ubby-Långsjön

-

Södra Åsjön

-

Bruksdammen

-

Eckarfjärden

-

Fiskarfjärden

-

Mörtsjön

-

Lumpen

-