0 Objekt

Umeälvens Forsfiskeområde

8 km från Umeå centrum finns ett unikt fiske. Forsfiskeområdet erbjuder stundtals ett mycket bra fiske efter lax och havsöring. Alla laxar och havsöringar som ska ta sig upp till den outbyggda Vindelälven simmar förbi området. På sträckan kan du även få harr, abborre och gädda.

Om Umeälvens Forsfiskeområde

Området öppnades upp 2015 genom att byarna Baggböle, Klabböle, Brännland, Kåddis och Sörfors började samarbeta med ett gemensamt fiskekort i Umeälven inom Umeälvens forsfiskeområde (även kallad “Torrfåran”). Genom samarbetet har området blivit tillgängligare för er som fiskar. Idag täcker ett fiskekort hela fiskesträckan på båda sidor av älven. Till detta kan området numera erbjuda några specialsträckor, den sk Öringskanalen och Baggböleören, med separata kort.

 

Ordinarie Forsfiskeområdets fisketider (“Torrfåran”)

Fiske inom forsfiskeområdet är tillåtet mellan 20 maj – 31 augusti. Kort finns tillgängliga att köpa från den 18 maj. Fiske under övrig tid är förbjudet om inget annat meddelas här.

 

Specialsträckorna Öringskanalens och Baggböleörens fisketider

Så snart isen har försvunnit från vattnet och strandkanten brukar  Specialsträckorna Öringskanalen och Baggböleören öppnas upp för säsongen. Datum varierar något mellan åren, men någon gång under senare hälften april.  Här gäller separata fiskekort och endast dygnskort kan köpas. Dessa kort är begränsade per dygn för att kunna garantera säkra fiskeplatser åt fiskarna. Sträckorna stänger den 31/8, men öppnar upp den 15/10 hålls öppen fram tills 30/11.

 

Dispensfiske Torrfåran September -beslut beviljas säsongvis (Beslut: Beviljat och Godkänt för 2022)    

Umeälvens Forsfiskeområde har under flertalet år kunnat erbjuda  fiske efter odlad öring under september månad inom den ordinarie sträckan i Umeälven mellan Sörforsbron (uppströms gräns) och kraftledningen ovan Baggböleforsen (nedströms gräns). Dispensen gäller inte för specialsträckorna Öringskanalen eller Baggböleören. Endast dygnskort säljs och rapportering av fisket är krav för att öka kunskapen om fisket och öringen i älven. Under dispensfisket kommer kunskap även inhämtas genom ett fiskmärkningsförsök i samarbete med SLU Umeå. Beslut om beviljande av dispens meddelas under sommaren.

 

Fiskeförbud

All övrig tid råder fiskeförbud om inget annat meddelas på hemsidan.

Kåddisområdet. Parkeringsplatsen alldeles vid "Kåddis" skylten.

Kåddisområdet. Den översta delen av sträckan.

Kåddisområdet. Den nedersta delen av sträckan.

Rastplatsen på Kåddisholmen

Kåddisholmen. Den översta av två forsnackar.

Kåddisholmen. Promenaden ner till holmen från arboretum Norr parkeringen

Kåddisstugan.

Promenaden ner till Svarthällorna från Brännlands wärdshus.

Brännland. Den långa forsen vid Svarthällorna.

Brännland. Vindskyddet vid Svarthällorna

En het pool nedströms skolan i Brännland.

Sörfors. Bilden är tagen under höga flöden vid Sörforsbron.

Sörfors. Bilden är tagen under höga flöden vid Sörforsbron.

Regler

Generellt

Regler Öringskanalen, se under "Övriga fiskeregler"

Umeälvens Forsfiskeområde
Fiskeområdet avgränsas med Sörforsbron som uppströmsgräns. Allt fiske uppströms Sörforsbron är förbjudet. Dock gäller det inte fiskerättsägare som har tillåtelse att fiska uppströms Sörforsbron.
Fiskeområdet avgränsas med kraftledningen ovan Baggböleforsen som nedströmsgräns. Allt fiske nedströms kraftledningen (inklusive att kasta eller låta betet flyta nedströms) är förbjudet. Detta gäller dock inte fiskerättsägare som har tillåtelse att fiska i Baggböleforsen.

Fiskets bedrivande och metoder
Fiske med handredskap max ett spö per person och kort. Endast heldragen nylonlina är tillåtet för spinnfiske. För flugfiske är det tillåtet att använda annan lina än heldragen nylonlina.

Fiskerapportering
För att öka kunskapen om fisket och eventuella fångster skall alla som fiskar på sträckan rapportera sitt fiske via länken i fiskekortet.

Fiskekort barn/ungdom
Barn upp till 12 år fiskar gratis i målsmans sällskap som skall inneha ett giltigt fiskekort.

Rekommendationer
Vi rekommenderar miljösänken framför blysänken för att värna om miljön.
Tillämpa så kallat rotationsfiske och rör dig alltid nedströms för att ge plats till fler fiskare.
Respektera avstängda vägar, lantbruk och boskap.

Följande gäller under dispensfiske september månad
Endast särskilt dygnskort gäller.
Allt fiske får endast ske med hullinglös krok. Syftet med hullinglös krok är att kunna återutsätta fisk utan att de riskerar att ta skada.
För spinnfiske gäller endast heldragen nylonlina.
För flugfisket är det tillåtet med annan lina än heldragen nylonlina.
Endast fenklippt öring får behållas.

Vi rekommenderar användandet av håv samt tång för att underlätta återutsättandet av fångad fisk.

Obligatorisk återrapportering. Du är skyldig att rapportera ditt fiskekort oavsett om du har fångat fisk eller ej.
OBS! Inrapportering av fångad fisk är av ytterst vikt genom att detta fiske har ett vetenskapligt syfte som samordnas av SLU. Viktigt är att rapportera om öringen är fenklippt eller ej.

Fiskesäsong

Den tidigaste sträckorna, specialsträcka Baggböleören och Öringskanalen öppnas i slutet av april (varierar något mellan åren) och de sista sträckorna stänger 30 november.

Specialsträcka Baggböleören och Öringskanalen 22 april -31 augusti, 15 oktober - 30 november.

Forsfiskesträckan ("Torrfåran") 20 maj - 31 augusti *(Dispensfiske 1-30 september)
*Fiske är tillåtet 1 september - 30 september med det särskilda dispensdygnskortet. Barn under 12 år fiskar gratis med målsman, förutsatt att målsman har fiskekort. Speciella regler gäller.

Lax
Fiske efter lax tillåtet 19 juni - 31 augusti.

Öring
Fisket efter öring är tillåtet på "Torrfåran" 20 maj - 31 augusti, samt under perioden då dispensfiske är beviljat 1 september - 30 september. På sträckorna Öringskanalen och Baggböleören 22 april - 30 augusti samt 15 oktober - 30 november.

Harr
Fisket efter harr tillåtet 1 juni - 31 augusti.

För alla övriga arter uppmuntrar vi god fiskeetik och sunt förnuft. Vi uppmuntrar också att du återutsätter vild lax och att du gärna behåller den odlade.

Fångstbegränsningar

Obligatorisk återrapportering. Du är skyldig att rapportera ditt fiskekort oavsett om du har fångat fisk eller ej.

Odlad fettfeneklippt öring minimimått 50 cm. All vild öring med intakt fettfena måste ovillkorligen återutsättas till vattnet med största varsamhet. Du får behålla max 3 odlade öringar per dag.

Lax är fredad under dispensfiskeperioden i september.

Lax
Fiske efter lax tillåtet 19 juni - 31 augusti.
Minimimått 50 cm
Maximimimått 65 cm
Du får behålla 1 individ per dag oavsett om den är vild eller odlad.

Öring
Minimimått 50 cm.
All vild öring med intakt fettfena måste ovillkorligen återutsättas till vattnet med största varsamhet.
Du får däremot behålla max 3 odlade öringar per dag.

Harr
Minimimått 35 cm.
Du får behålla max 4 harrar per dag.

För alla övriga arter uppmuntrar vi god fiskeetik och sunt förnuft. Vi uppmuntrar också att du återutsätter vild lax och att du gärna behåller den odlade.

Övriga regler

Följande gäller för specialsträckan Öringkanalen

Fiskesträckan
Den sträcka som är tillåten att fiska är från markerad skylt vid pumpstationen på uppströmssidan och med nedströmsgräns vid markerad skylt där specialsträckan Baggböleören börjar. Sträckan är ca 415 m lång. Se karta här.

Fisketider
22 april (Fiskekortförsäljning öppnar 21/4) - 31 augusti samt 15 oktober - 30 november om inget annat meddelas via vår hemsida.

Fiskets bedrivande och metoder
Fiske med handredskap max ett spö per person och kort.

Spinnfiske får endast ske med heldragen nylonlina.

Flugfiske får utövas med annan lina än heldragen nylonlina.

Rotationsfiske gäller. Ett kast innebär ett steg nedströms för att ge plats åt nästa fiskare.

Motivering: Denna regel tillämpas då det är många fiskare på sträckan. Detta leder till att alla får chansen att fiska överallt. Efter varje kast tar du ett steg nedströms så att nästa fiskare får plats uppströms dig.

Fiskerapportering
För att öka kunskapen om fisket och eventuella fångster skall alla som fiskar på sträckan rapportera sitt fiske via länken i fiskekortet.

Motivering: Med din fiskerapportering kan vi lära oss mer om vilka fiskar som fångas, hur stora dom är etc.

Fiskarter

Öring

Det är endast tillåtet att fånga och behålla odlad öring. Den odlade öringen saknar fettfena. All öring med intakt fettfena måste ovillkorligen återutsättas.
Minimimått 50 cm
Du får maximalt avliva 3 odlade öringar per fiskare och dag.

Lax
Fiske efter lax tillåtet 19 juni - 31 augusti.
Minimimått 50 cm
Maximimimått 65 cm
Du får behålla 1 individ per dag oavsett om den är vild eller odlad.

Harr
Fisket efter harr tillåtet 1 juni - 31 augusti september. Fiskeförbud/avlivningsförbud 20 maj - 31 maj. Minimimått 35 cm. Du får maximalt avliva fyra harrar per fiskare och dag.

Övriga arter
Vid fångst av abborre, gädda och övriga arter gäller sunt förnuft.

Fiskekort barn/ungdom
Barn upp till 12 år fiskar gratis i målsmans sällskap som skall inneha ett giltigt fiskekort.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Göran Danielsson

070-538 18 02 [email protected]

Övrig kontaktinformation

Vid eventuellt misstanke om tjuvfiske meddela Securitas.

Umeälven-Torrfåran

Del av Fvo, se kartan för områdesbegränsningar.

För mer information om tillgången av olika fiskeplatser hittar ni under rubriken "Övrig Information" här nedan.

Ladda hem tappnings-schema här >>

Öringkanalen

Vi fortsätter att upplåta en specialsträcka i Umeälven. Sträckan ligger direkt uppströms Baggböleören i utloppskanalen av Stornorrfors. Älven har en kanaliserad struktur och det är under perioder väldigt bra öringsfiske där. Således har vi valt att kalla sträckan för öringskanalen.

Kvoterade fiskekort
Vi har valt att begränsa antalet fiskare till max 5 per dag. Om du köper ett kort på sträckan vet du alltså att du är relativt själv och har en god chans att få fiska ostört. Det är också därför vi tar ett högre pris på sträckan.

Boka fiskekort
Du kan närsomhelst köpa/boka ett fiskekort för den dag du är intresserad av. Givetvis kan du boka fler än en dag.

Hur vet jag hur många fiskekort som finns kvar?
När du har klickat dig fram till fiskekorten i Öringkanalen ser du lagerstatus för varje dag. Om det redan är två sålda fiskekort för den dagen du är intresserad av skall lagerstatusen vara tre.

Fiskeregler
Endast fiske med heldragen nylonlina får ske.

Båtfiske
Fiskekorten på öringkanalen gäller för landfiske. Det kan ändå förekomma ett visst båtfiske i området eftersom fiskerättsägarna i Baggböle och Klabböle har rätt till det.

Baggböleören

Likt öringskanalen bjuder sträckan periodvis på väldigt bra öringsfiske.

Kvoterade fiskekort
Vi har valt att begränsa antalet fiskare till max 10 per dag. Fiskekorten går endast att köpa via fiskebutiker i Umeå. Orsaken är att sträckan ska i första hand erbjudas till personer med någon form av funktionsnedsättning, genom de gynnsamma och lättåtkomliga förhållande som råder i området. Även andra är givetvis välkomna att fiska på sträckan i mån av plats.

Fiskeregler
Endast fiske med heldragen nylonlina får ske.

Nära byggarbetsplats
Området angränsar till byggarbetsplatsen för den nya västra länken. Detta kan innebära att sträckan kan stängas av med kort varsel under byggtiden, om det är så att Trafikverket och deras underentreprenörer bedömer åtgärd behöver vidtas eller behöver komma åt ytan.

Båtfiske
Fiskekorten på Baggböleören gäller för landfiske. Det kan ändå förekomma ett visst båtfiske i området eftersom fiskerättsägarna i Baggböle och Klabböle har rätt till det.Beskrivning Baggböleören

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 17, 2022 Harr/Grayling, Harr/Grayling, Harr/Grayling, Öring/Trout, Öring/Trout 27, 18, 25, 22, 21 Ja, Ja, Ja, Ja, Ja Ja, Ja Nej umealvensffo
augusti 13, 2022 Harr/Grayling 20 Ja Nej umealvensffo
augusti 9, 2022 Öring/Trout 14 Ja Ja Nej umealvensffo
augusti 2, 2022 Ingen fångst Nej umealvensffo
maj 29, 2022 Ingen fångst Nej umealvensffo
maj 23, 2022 Öring/Trout 55 2000 Ja Nej Nej umealvensffo

Övrig information

Kåddisområdet

Kåddisområdet mellan Kåddisholmen nedströms, och Svarthällorna nedan Brännlands wärdshus uppströms. Här finns en anlagd parkering alldeles efter “Kåddis” skylten om man kommer från väster. P-skylt med fiskesymbol finns. En stig ner till älven finns från parkeringen. Stigen är brant hela vägen och på sidorna är det lite snårigt, så fisket är kanske inte åtkomligt för alla. Väl nere så har man en vacker forssträcka mellan två lugnflytande områden. Här är det, liksom på många andra ställen, storblockigt och varierande strömhastighet. Många heta ståndplatser finns att fiska av. Forssträckan mynnar ut mot en bergshälla och övergår till ett lugnt flytande sel.

Kåddisforsen når man via Kåddisholmen. Stranden längs holmen är lättillgänglig för fiske nästan överallt. Dock finns det en hel del mellanstora runda stenar som man lätt kan snubbla på, även i vattnet, så var försiktig när du går i området. När Stornorrfors kraftstation är tvungen att spilla mycket vatten i torrfåran kan Kåddisholmen vara lite bökig att ta sig ut på, så var uppmärksam på vad tappningsschemat säger. Följs tappningsschemat så kan man komma ut på holmen utan vadare, både från Kåddisstugan som är belägen strax uppströms holmen, och nedströms från Arboretum Norrparkeringen eller Baggböle Herrgård. Kåddisholmsområdet bjuder på trevligt fiske med bland annat två heta forsnackar. Mellan forsarna finns en lång djup hölja som ofta håller fisk. Forsarna är även de mycket intressanta att fiska. Här finns också en rastplats.

Baggböle

Baggböles upplåtna sträcka når man väldigt enkelt från Baggböle herrgård. På sträckan finns en rastplats som är väldigt lätt att nå från herrgården. Hit tar man sig även med rullstol. Hela fiskesträckan består av lugnt flytande vatten, men är definitivt den sträcka som är mest lättåtkomlig i forsfiskeområdet. Observera att fiskeområdet avgränsas med kraftledningen ovan Baggböleforsen som nedströmsgräns.

Klabböle -Kåddisforsen

Från Klabböle når man Kåddisforsen numera väldigt enkelt. Sedan hösten 2020 finns en ny rymlig parkering anlagd vid nedfarten till älven. Parkering rymmer både personbilar men även husbilar och husvagnar. Från parkeringen tar man sig enkelt ner till älven, även om man har lite svårare att gå. Efter ca 500 meters promenad kommer man ner till ett öppet trevligt hällandskap. Från Klabböle når man Kåddisforsområdet som bjuder på trevligt fiske med bland annat två heta forsnackar. Mellan forsarna finns en lång djup hölja som ofta håller fisk. Forsarna är även de mycket intressanta att fiska. Nedströms Kåddisforsen finns en fiskesträcka består av lugnt flytande vatten, vilket innebär att sträckan bjuder på varierade karaktär, vilket gör det omväxlande och roligt att fiska för hela familjen. Observera att fiskeområdet avgränsas med kraftledningen ovan Baggböleforsen som nedströmsgräns.

Brännland

Fiskeområdet avgränsas med Sörforsbron som uppströmsgräns. Allt fiske uppströms Sörforsbron är förbjudet. På Brännlands sträckning av älven finns en stig längs med hela sträckan som gör fisket åtkomligt. Sluttningen ner till älven är hela tiden brant men med tiden trampas allt fler stigar upp. Det finns också 2 st rastplatser, vardera placerad på varsin forssträcka. Ett flertal parkeringar finns att tillgå. Se kartan nedan. Parkeringen vid Sörforsbron är bra för att komma åt och fiska den översta forssträckan. Älven har på denna sträcka varierad karaktär, vilket gör det omväxlande och roligt att fiska. Här finns allt från forsnackar, pooler, stryk och djuphålor.

Parkeringen som finns att nyttja på skolan (dock bara under ej skoltid) gör det möjligt att ta sig ner till Brännlands stora rastplats som ligger vid älven. Här kan man komma åt 2 heta forssträckor. Det finns också en mindre parkeringsplats vid informationsskylten nedan Brännlands wärdshus parkeringsplats som är ämnad för fiskare, anlaggd för att ta sig ner till Svarthällorna, en populär fiskeplats, vilket är en forssträcka även den med varierad karaktär. Här kan man få klättra lite på hällorna, var försiktig!

Glöm inte bort att fiska de lugnare partier som finns i älven. En sträcka som kan vara bra är “varpet” som är ett bra lugnare parti mellan skolan i Brännland och Svarthällorna nedan wärdshuset.

Sörfors

Fiskeområdet avgränsas med Sörforsbron som uppströmsgräns. Allt fiske uppströms Sörforsbron är förbjudet. För att komma åt och fiska på Sörfors sida så finns det en bra parkering vid Sörforsbron och från brofästet finns numera ett gångtrapp ner till en stig som går längs med älven. Vilket gör en lång sträcka åtkomlig för fiske. Några hundra meter nedströms bron finns också ett vindskydd där man på klassiskt vis kan sitta och avnjuta det obligatoriska kaffet. Stranden längs älven består här av hällor (se bilden nedan) vilket gör det åtkomligt även för barn att fiska med vuxet sällskap. Se dock upp eftersom hällorna kan vara halkiga. Använd flytväst! Älven har på Sörforssträckan varierad karaktär vilket gör det omväxlande och roligt att fiska. Här finns allt från forsnackar, pooler, stryk och djuphålor.