0 Objekt

Umeälvens nedre fiskeområde

Välkommen till Umeälvens Nedre Fiskeområde Sedan 2015 gäller ett gemensamt fiskekort i Umeälven för Böle, Grisbacka, Ytterhiske och Grubbe-Västerhiske byars fiske.

Om Umeälvens nedre fiskeområde

 

 

Båtramp vid Lundåkern

Båtfiske i älven

Bölesholmarna

Bölesholmarna

Bölesholmarna

Bölesholmarna

Bölesholmarna

Bölesholmarna

Bölesholmarna

Regler

Generellt

Barn upp till 15 år fiskar gratis i Umeälvens Nedre Fiskeområde i målsmans sällskap. Målsman måste dock inneha fiskekort. Gratisfiske för barn upp till 15 år gäller samtliga typer av kort inom Umeälvens Nedre Fiskeområde även specialsträckan Backenvattnet. Samtliga regler gällande fisket ska följas av både barn och vuxna.

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. Fiskekortet är personligt och ska kunna uppvisas vid fisketillsyn. Årskorten gäller per kalenderår.

Allt fiske enligt gällande sötvattensregler.

Specialsträckan Backenvattnet:
15 fiskekort/dag. Fiskekorten gäller endast från land på Backenvattnet. De ordinarie fiskekorten i Umeälvens nedre fiskeområde gäller inte på Backenvattnet.

Specialsträckan Backenvattntets gränser
Nedströmsgräns på udden på Kyrkholmen.
Uppströmsgräns mot Baggböleören.
Se karta

För att öka kunskapen om fisket och eventuella fångster skall alla som fiskar på sträckan rapportera sitt fiske. Med din fiskerapportering kan vi lära oss mer om vilka fiskar som fångas, hur stora dom är etc.

Fiskesäsong

Ordinarie sträckan:
Fiskeperiod: Året runt.

Öring
Fiskeperiod: 1/1 - 31/8 samt 15/10 - 31/12 övriga tider fiskeförbud.

Lax
Fiskeperiod: 19/6 - 31/8 övriga tider fiskeförbud.

Harr
Fiskeperiod 1/1 - 14/4 samt 1/6 - 31/12. Fiskeförbud 15/4 - 31/5.

Specialsträckan Backenvattnet:
Fiskeperiod 15/4-31/8 - 15/10-15/11. Tider angivna ovan för öring, lax och harr gäller. Övriga tider fiskeförbud.

Metoder

Ordinarie fiskesträckan:

Båtfiske
Särskilt båtfiskekort måste köpas. Båt får bara användas inom båtfiskeområdet markerade båtfiskeområdet i kartan. Minst en fiskare i varje båt måste inneha ett personligt giltigt båtfiskekort. Personliga landfiskekort är giltiga för eventuella medföljare i båten.


Specialsträckan Backenvattnet:
Fiske från land med handredskap max ett spö per person och kort.
Fiske från båt är inte tillåtet.

Endast fiske med enkelkrok är tillåtet på Backenvattnet. Alla olika typer av fiskedrag och flugor skall fiskas med enkelkrok. Motivering: Under perioder kan små (25-49 cm) och vilda öringar nappa friskt på kroken. Dessa måste återutsättas till älven. För att de inte ska ta skada och för att återutsättningen ska vara enkel har vi infört regeln om enkelkrok på Backenvattnet.

Rotationsfiske gäller på Backenvattnet. Ett kast innebär ett steg nedströms för att ge plats åt nästa fiskare.
Motivering: Denna regel tillämpas då det är många fiskare på sträckan. Detta leder till att alla får chansen att fiska överallt. Efter varje kast tar du ett steg nedströms så att nästa fiskare får plats uppströms dig.

Fångstbegränsningar

Ordinarie fiskesträckan:

Öring
Minimimått 50 cm. Det är endast tillåtet att fånga och behålla odlad öring. Den odlade öringen saknar fettfena. Du får max fånga och tillvarata 3 odlade öringar per fiskare och dag. All vild öring oavsett storlek skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.

Lax
Minimimått 50 cm
Maximimått 65 cm
Max en lax per fiskare och dag.

Harr
Minimimått 35 cm


Specialsträckan Backenvattnet:

Öring
Minimimått 50 cm. Det är endast tillåtet att fånga och behålla odlad öring. Den odlade öringen saknar fettfena. Du får max fånga och tillvarata 3 odlade öringar per fiskare och dag. All vild öring oavsett storlek skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.

Lax
Fiskeförbud. All eventuell fångad lax måste återutsättas vid fiske på Backenvattnet.

Harr
Minimimått 35 cm
Du får maximalt avliva fyra harrar per fiskare och dag vid fiske på Backenvattnet.

Övriga arter
Vid fångst av abborre, gädda och övriga arter gäller sunt förnuft.

Övriga regler

Vi rekommenderar nylonlina. Flätlinor bryts aldrig ner i naturen och kan vara skadliga för livet i älven.

Vi rekommenderar miljösänken framför blysänken för att värna om miljön.

Vi rekommenderar elmotor istället för bensinmotor. Visa hänsyn mot landfiskare.

Extra fisketillsyn kan komma att ske både från båt och från land via Securitas. Vänligen respektera regler och gränser.

Vi uppmanar våra fiskegäster till god fisketik och sunt förnuft. Lämna vattnet som du vill hitta det igen!

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Lars Hansson

[email protected]

Umeälven

Sedan 2015 gäller ett gemensamt fiskekort i Umeälven för Böle, Grisbacka, Ytterhiske och Grubbe-Västerhiske byars fiske. Fiskeområdet heter Umeälvens Nedre Fiskeområde Tidigare gällde olika fiskekort på olika sidor av älven men nu får ni fiska på bägge mot lösande av fiskekort.

Specialsträckan Backenvattnet

På specialsträckan Backenvattnet (ljust blått område i kartan) gäller särskilda fiskekort och regler. Fiskekorten är kvoterade. Se regler under rubriker fångstbegränsningar och metoder.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juli 30, 2022 Harr/Grayling, Abborre 30, 18 Ja, Ja Nej umealvennedre
juni 23, 2022 Abborre, Abborre, Gädda 150, 500, 4460 Ja, Nej, Ja Nej umealvennedre
juni 2, 2022 Havsöring 25 Ja Nej Nej umealvennedre
maj 24, 2022 Gädda 700 Ja Nej umealvennedre
maj 20, 2022 Abborre 400 Nej Nej umealvennedre
april 15, 2022 Ingen fångst Nej umealvennedre

Övrig information

 

Båtfisket

Båtrampen vid småbåtshamn. Här får man lägga i sin båt.

Båtfiske i älven.

Lundåkern ner till Småbåtshamn

Strandpromenaden mellan Lundåkern/Tvärån och Småbåtshamn gör det väldigt lättåtkomligt att fiska från land efter framförallt havsöring.

Fisket är bäst när det är kallt i vattnet under April/Maj och på hösten i Oktober månad. Använd tyngre beten för att komma åt fisken som står nära botten. Notera att när detta fiske bedrivs är risken stor att man blir av med sina beten. Barn bör inte fiska utan vuxens sällskap, och använd flytväst då det är strömt i älven. I Småbåtshamn finns en riktigt bra båtramp som man får nyttja.

Gränsen gult/grönt område ner till Tväråns utlopp

Informationen gäller det som är utritat som grönt på kartan, från gränsen till Västerhiske Sfk och ner till en bit nedströms Tväråns utlopp i älven. Området är på sina ställen lite bökigt att komma åt, speciellt när vattnet i älven är högt, men det finns luckor som gör fisket åtkomligt. Under sommarens lågvatten går det ofta bra att gå ner och hitta fiskeplatser längs strandzonen.

I området hittar du ett mycket bra fiske efter abborre och gädda, framförallt i de lugnare vatten som skapas tack vare alla uddar och vikar som finns längs strandlinjen. För den intresserade så erbjuder detta område, likt många andra i älven, ett bra fiske efter id och braxen. Sök fisken vid djupkanter, strömkanter, grund och lugnare partier. Många av de uddar som finns skapar flera grund och strömmar där man kan ha ett fint harrfiske, gärna med fluga som bete. Ett bra ställe att fiska efter harren är kring Tväråns utlopp. Vi uppmanar till catch & release på de stora gäddorna och harren.

Under vintertid är det även populärt att pimpla efter harr nära stranden i området. Var försiktig vid isfiske och prata gärna med någon som har koll innan du ger dig ut. Barn bör inte fiska utan vuxens sällskap, och använd flytväst då det är strömt i älven.

Småbåtshamn ner till gränsen Umeälvens nedre/Umeälvens stadsfiske

På Umeälvens nedre område från småbåtshamn ner till fiskeområdesgränsen går strandpromenaden alldeles vid kanten av älven och gör området mycket lättåtkomligt. Strandpromenaden är också upprustad med många bänkar och soptunnor. I Småbåtshamn finns också en båtramp som man får nyttja.

Strandpromenaden

Båtrampen

Bölesholmarna

Bölesholmarna erbjuder ett varierande fiske! Cykelvägen slingrar sig runt holmarna och gör många platser åtkomliga för fiske. Dessutom finns det en rastplats och en badplats där man elda och fika.

Huvudfåran kan delas in i två avsnitt där det område som finns från ikonen på kartan och västerut på holmarna lämpar sig bra att fiska från land efter framförallt havsöring. Fisken står nära botten och strömmen är relativt stark längs stranden så man bör fiska med tyngre beten för att nå ner till fisken. Notera att när detta fiske bedrivs är risken stor att man sätter sig i botten och blir av med betet.

Från ikonen och österut hittar man ett bra fiske efter abborre, gädda och vitfisk eftersom huvudströmmen ändrar riktning och går mot norra landet. Sök fisken vid djupkanter, strömkanter, vasskanter, grund och lugnare partier. Här finns det mindre grunda uddar med sten som bryter strömmen vilket lämpar sig för fiske efter harr.

Under vintern lämpar det sig väl att fiska från isen i det lugna vatten som finns mellan holmarna och Böle, söder om ikonens position. Det ryktas om att det ska va ett fantastiskt fiske efter gädda här under vår kallaste årstid. Var försiktig när du fiskar från isen! Läs mer om säkerhet vid isfiske.
Inne i detta lugnvatten kan du självklart också fiska under sommartid. Då är det framförallt abborre, gädda och vitfisk du kan få på kroken. I kanalen som rinner mellan holmarna och Böle kan du även fiska harr.

Barn bör inte fiska utan vuxens sällskap, och använd flytväst då det är strömt i älven.

Badplatsen på holmarna.

Volvo ner till Bölesholmarna

Längs stranden av älven löper en cykelväg mellan Volvo och Bölesholmarna. Här finns det undanröjda luckor i strandvegetationen där man kan fiska från land, kanske framförallt efter havsöringen.
Använd tunga beten och fiska nära botten så ökar chansen att fånga öringen. Bästa tiden är när vattnet är kallt på våren under April och Maj, samt under Oktober månad. Notera att när detta fiske bedrivs är risken stor att man sätter betet i botten och blir av med det.

Barn bör inte fiska utan vuxens sällskap, och använd flytväst då det är strömt i älven.