0 Objekt

Umeå Stadsfiskeområde

Inom Umeå stadsfiskeområde finns tre fiskevatten; Sofiehemsdammen samt Umeälven & Nydalasjön. Fiskekort måste lösas (även om de är gratis) och regler ska följas. Gränserna för fiskevatten inom Umeå Stadsfiskeområde ser du i kartan (Nydalasjön är inte inritad i den digitala kartan).

Om Umeå Stadsfiskeområde

Sofiehemsdammen samt Umeälven & Nydalasjön 

I Sofiehemsdammen löser du ett av två fiskekort och får fiska med handredskap. I Sofiehemsdammen finns särskilda regler.

Nytt för 2022 är gratis fiske i Nydalasjön. Fiskekortet för fisket i Nydalasjön heter “Umeå Stadsfiske – Umeälven & Nydalasjön”. Det är alltså samma fiskekort i Nydalasjön som för fisket i Umeälven inom  den del av älven som ingår i Umeå Stadsfiskeområde.

I Umeälven, inom Umeå Stadsfiskeområde, upplåter Umeå kommun, Teg och Öns byamän och Degernäs byamän gratis fiske inom markerat område i kartan. Under fliken fiskevatten har vi beskrivit flera olika bra fiskeplatser i Umeälven. Inom stadsfiskeområdet i Umeälven löser du ett kostnadsfritt fiskekort och får fiska med handredskap enligt gällande sötvattensregler.

Sötvattensreglerna reglerar exempelvis när du inte får fiska lax och öring då dessa arter är fredade från fiske i dagsläget 1 sept – 14 okt. I Ume älv får, när fiske efter öring är tillåtet, fångst endast ske av fettfeneklippt (odlad) öring. All vild öring måste återutsättas. Minimåttet för öring är 50 cm. Minimått för lax är 50 cm och maximimått för lax är 65 cm. Dessa bestämmelser gäller även inom Umeå Stadsfiskeområdes del av Umeälven.

Umeälven erbjuder, generellt sett, ett väldigt lättåtkomligt och mycket bra fiske efter de allra flesta sötvattensarter vi har. Strandpromenaden tillsammans med de kajer som finns i älven gör det möjligt för ALLA att glädjas åt fisket. Längs strandpromenaden finns många bänkar och soptunnor, så var god och städa upp efter dig. I Umeälven kan du fiska efter bland annat Abborre, Gädda, Id, Braxen, Mört, Lake, Sik och Havsöring. Dessutom så simmar alla laxar förbi på sommaren som ska upp i Vindelälven. Dessa är dock svårfångade då de mer eller mindre bara simmar förbi denna sträcka av älven. Har du båt så blir fisket naturligtvis ännu mer åtkomligt än om du fiskar från stranden längs älven.

Naturreservatet Umeälvens delta
Inom Umeälvens stadsfiskeområde från ön Stor-Sandskär ut till bron mellan Obbola och Holmsund sträcker sig naturreservatet Umeälvens delta. Detta är ett fantastiskt område för både fiske och friluftsliv. Vänligen notera särskilda föreskrifter gällande fågellivet och tider för besöksförbud inom vissa områden. För mer info se länsstyrelsens hemsida.

Regler

Generellt

I samtliga fiskevatten inom Umeå stadsfiske är endast fiske med handredskap (spö) tillåtet. Fiskekort ska lösas. Endast ett giltigt fiskekort berättigar till fiske. Fiskekortet är personligt. Reglerna ska följas.

Umeå stadsfiskeområde - Umeälven
Inom gränser för Umeå Stadsfiskeområde i Umeälven fiskar du gratis med handredskap enligt gällande nationella sötvattensregler enligt fiskelagen (1993:787) samt de nationella föreskrifterna ”Fiske i sötvattensområdena (FIFS 2004:37)” och ”HVMFS 2019:6”. Nationella sötvattensregler gäller i Umeälven ut till sötvattensgränsen för Ume älv: av dels en linje i väst-östlig riktning 250 meter söder om Tuvans sydspets, dels Bergöbron.

Tänk på att du är skyldig återutsätta en fisk genast ut i vattnet, vare sig den är död eller levande om den:
1. fångas under tid när det är förbjudet att fiska efter arten,
2. fångas med redskap eller metod som inte är tillåten för arten, eller
3. inte håller för arten eventuellt föreskrivet minimimått eller maximimått

Fiske i sötvattensområdena (FIFS 2004:37) HVMFS 2019:6 Fiskelag (1993:787)

Fiskesäsong

Umeå stadsfiskeområde - Umeälven
Lax
Fiskeperiod: 1/1 - 30/4 samt 19/6 - 31/8. Fredningsperiod (förbjudet att fiska) 1/5- 18/6 och 1/9 – 31/12.

Öring
Fiskeperiod: 1/1 - 31/8 samt 15/10 - 31/12. Fredningsperiod (förbjudet att fiska) 1/9 – 14/10.

Harr
Fiskeperiod: 1/1 - 14/4 samt 1/6 - 31/12. Fredningsperiod (förbjudet att fiska) 15/4 – 31/5.

Umeå stadsfiskeområde - Nydalasjön
Fiske året runt.

Umeå stadsfiskeområde - Sofiehemsdammen
Fiske under den isfria perioden av året.

Metoder

Umeå stadsfiskeområde - Umeälven
Endast fiske med handredskap (spö) är tillåtet.

Umeå stadsfiskeområde - Nydalasjön
Endast fiske med ett handredskap (spö) eller en handlina med en krok är tillåtet per person.

Umeå Stadsfiskeområde - Sofiehemsdammen
Regler för fiske efter karp:
Endast fiske med handredskap (spö) är tillåtet.
1. Krav på avkrokningsmatta och knutlös håv.
2. Lindimensionen på tafsen måste vara tunnare än huvudlinan.
3. Krav på varsam och snabb hantering av fisk.

Umeå Stadsfiskeområde - Sofiehemsdammen
Regler för övrigt fiske:
Endast fiske med handredskap (spö) är tillåtet.
1. Endast nylonlinor tillåtna, flätlinor förbjudna.
2. Max lindimension 0,20 mm.
3. Krav på varsam och snabb hantering av fisk.

Fångstbegränsningar

Umeå stadsfiskeområde - Umeälven
Lax
Minimimått 50 cm
Maximimått 65 cm
Endast en lax får fångas och behållas per fiskande och dygn

Öring
Minimimått 50 cm
Du får endast fånga och behålla odlad öring. All vild öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.

Harr
Minimimått 35 cm

Umeå stadsfiskeområde - Nydalasjön
Högst tre ädelfiskar (regnbåge eller öring) får tas upp per person och dygn.

Umeå stadsfiskeområde - Sofiehemsdammen
Förbjudet att avliva fisk.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Köp fiskekort

Sofiehemsdammen

I Sofiehemsdammen finns karp, abborre och gädda. Fisket i Sofihemsdammen förvaltas av Umeå Karpfiskeförening. Olika regler gäller för karpfiske och abborr/gäddfiske (övrigt fiske). Fiskekort måste lösas och regler måste följas.

Nydalasjön

I Nydalasjön finns Gädda, Abborre, Mört. Tidigare har det satts ut Regnbåge vilket från 2022 upphör tills vidare. Fiskekorten är gratis men måste lösas. Reglerna måste följas.

Umeälven - Fiskeplats centrala stan

Strandpromenaden som löper alldeles vid älven plus kajen i centrala stan gör det möjligt att fiska i princip vart som helst på norra sidan av älven. På södra sidan är det lite smärre med platser men mellan broarna är det lätt att komma åt vattnet. Tänk på att vattnet är strömt, så klä på barnen flytväst när de ska fiska.

Älven kan faktiskt i centrala stan bjuda på mycket bra och väldigt varierande fiske. Man kan bland annat få Abborre och Gädda som nappar flitigt. Man kan även få Braxen och Id. Har man riktig tur kan man också lyckas kroka en Havsöring som vandrar upp i älven under våren och hösten när vattnet är kallare.

Allmänt vid fiske i älven är att man bör söka av djupkanter, strömkanter, grund och lugnare partier. Olika sorters fiskar finns på olika platser i älven.

Typiska bra ståndplatser är vid bropelare, viloplatser där rovdjursartade fiskar som Abborre och Gädda ofta kan stå för att äta föda som passerar med strömmen.

Vid cykelbron växer det upp gräsbälten i älven på sommaren, vilket generellt är bra platser att fånga Abborre och Gädda eftersom undervattensväxter ger skydd åt bytesfisk.

Vill du ha Braxen bör du söka av lugnare partier i älven. Id kan du få lite överallt!

Vid kajen i centrala stan kan du faktiskt också ha ett bra harrfiske, speciellt på hösten.

Öringen står oftast i de mer strömsatta partierna av älven.

Vissa dagar så hugger fisken på allt och tycks också finnas överallt. Andra dagar är fiskarna mer stillastående och selektiva. Då får man varierar sitt fiske tills man hittar den teknik som funkar just då. Försök att variera ditt fiske så till vida att du byter bete/agn då och då. Tänk färg, storlek och rörelse på betet. Byt plats ibland och pröva att fiska olika djup. Hastigheten på betet kan också vara en avgörande faktor. Vissa dagar fungerar ingenting. Men så är det med fisket, och kanske är det just det som gör det så spännande också, att det är så oförutsägbart. Plötsligt så har du landat din drömfisk.

Ett annorlunda fiske som inte så många ägnar sig åt är det som är riktat mot Lake. Från kajen har man chans att fånga dessa spännande fiskar. Vad som är så spännande med dom är att fisket är allra bäst i kolsvarta mörkret under den kalla vintern. Laken finns nära botten och äter det mesta som den får tag på. Så ta med dig varma kläder, något varmt att äta och dricka och ge dig ner på stan en kall vinterkväll och fiska Lake!

Umeälven - Fiskeplats Villanäs

Umeälvens deltaområde kan erbjuda ett riktigt bra fiske efter Gädda. Hit tar du dig med bil och parkeringen finns markerad på kartan.

Då vattnet här är långgrunt, vegetationstätt och med mjuk botten så behöver man ha vadare för att fiska. Har man det löst så kan man ha ett mycket bra fiske efter gädda, kanske framförallt på våren i samband med deras lek, samt på hösten när vattnet kylts ner och gäddan blir mer aktiv. En fördel är också om vattnet är högt.

Notera att särskilda regler gäller vid vistelse i delar av området under vissa tider på året. De aktuella områdena är markerade med röd färg på fiskekartan. Läs mer om regler kring vistelse i Umeälvens delta här.

Pröva gärna ytgående beten för att undvika att fastna i botten. Dessutom så ger ytgående beten ofta fantastiskt häftiga hugg från Gäddorna. De kan ibland komma likt torpeder, som skjutna ur kanoner, och attackera betet i ytan.

Umeälven - Fiskeplats Rinneln

Rinneln ligger en bit ifrån stan i Umeälvens deltaområdet men förtjänar likväl en plats på Umeå kommuns webbaserade fiskekarta. Hit tar man sig med bil och mycket yta finns att parkera på. Platsen är HC- anpassad med stor rymlig parkering och en liten rastplats. Man följer skyltar mot "Lilltuvan". Speciella regler finns i området och information om det finns på tavlan vid parkeringen.

Rinneln erbjuder ett mycket bra och variationsrikt fiske liksom många andra delar av Umeälven. Här finns en kaj alldeles intill parkeringen som gör det möjligt för alla att fiska, och som dessutom levererar ett bra fiske. I området hittar du ett mycket bra Abborr- och Gäddfiske samt Id, Braxen, Mört osv.

Notera att särskilda regler gäller vid vistelse i delar av området under vissa tider på året. De aktuella områdena är markerade med röd färg på fiskekartan.

Umeälven - Fiskeplats Bergsboda

Strandpromenaden övergår till en cykelväg söder om Gimonäs som gör det möjligt att ta sig hela vägen bort till Bergsboda.

Vid ikonens placering på kartan så finns det en pir som är en lättåtkomlig och mycket bra fiskeplats, framförallt efter Abborre. Sjävklart så kan man här också ha turen med sig och fånga andra arter på kroken.

Här har du bra chans att fånga Abborre.

Umeälven - Fiskeplats Strömpilen Gimonäs

Strandpromenaden gör det även här mycket lättåtkomligt för fiske. Här finns mängder med platser att fiska från.

I dessa områden har älven ungefär samma karaktär som kring Öbacka och nedan Sofiehem. Här finns det rikligt med Id och Braxen. Det finns också gott om Abborre och Gädda. Försök att hitta lite djupare delar för att ha ett lyckat fiske efter dessa arter. Bropelarna vid E4an kan vara ett giftigt ställe! Strömmarna som bildas mot pelarna kan också ge bra med Harr.

Umeälven - Fiskeplats Ön

På Ön finns det inte lika mycket platser som är aktuella för fiske som på den norra sidan av älven då vegetationen på många ställen växer alldeles intill älven, som dessutom är delvis långgrund. Också många tomter försvårar möjligheterna för fisket. Men det finns platser, kanske framförallt mot den södra spetsen av Ön.

Mellan E4ans brofäste på Lillåsidan och Öns sydligaste udde finns ett gäng dugliga fiskeplatser. Här kan man bland annat få ett bra fiske efter Abborre, Gädda, Id och Braxen. Bropelarna, bland annat, under E4a bron är intressanta platser att söka fisken vid. Här finns också en kaj som gör det enkelt att fiska.

Ett annorlunda fiske som inte så många ägnar sig åt är det som är riktat mot Lake. I Lillån, från Ösidan, har man chans att fånga dessa spännande fiskar. Vad som är så spännande med dom är att fisket är allra bäst i kolsvarta mörkret under den kalla vintern. Laken finns nära botten och äter det mesta som den får tag på. Så ta med dig ficklampa, varma kläder, något varmt att äta och dricka och ge dig ner på Ön och fiska Lake!

Umeälven - Fiskeplats Öbacka Sofiehem

Strandpromenaden gör det även här mycket lättåtkomlight för fiske. I Öbacka finns Öbackaparken med mycket öppna gräsytor invid älven som gör det rymligt. Tycker man att det är jobbigt med för mycket folk på stan så kanske man trivs bättre här där man kan fiska aningens mer ostört. Ner mot Sofiehem går återigen strandpromenaden tätt intill älven.

I dessa områden ändrar älven lite karaktär och blir grundare och mer lugnflytande. Här finns det rikligt med Id och Braxen. Det finns också gott om Abborre och Gädda. Försök att hitta lite djupare delar för att ha ett lyckat fiske efter dessa arter. Bropelarna vid E4an kan vara ett giftigt ställe! Strömmarna som bildas mot pelarna kan också ge bra med Harr.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juni 26, 2022 Gädda 54 1.75 Ja Nej umealven
maj 29, 2022 Abborre, Ingen fångst 30 285 Nej Nej umealven