0 Objekt

Fiskevatten i Umeå kommun

I Umeå kommun finns ett stort utbud av fiskemöjligheter, oavsett om du som nybörjare ska sätta din första mask på en krok eller om du som rutinerad fiskare söker nya utmaningar. Umeås fiske har någonting för alla. För att köpa fiskekort klicka på respektive område i listan längre ned på denna sida och gå till områdets egna sida.

Om Fiskevatten i Umeå kommun

Nyhet 2022

1 maj tar Umeå kommun över fiskekortet i Nydalasjön då avtalet med föreningen Blå knuten upphör. Det innebär att det inte kommer att sättas ut någon regnbåge i år, men även att fiskekort i Nydalasjön under sommarsäsongen 2022 kommer att vara kostnadsfritt. Fiskekortet löses gratis via Umeå Stadsfiske – Umeälven.

För att få fiska måste du nästan alltid lösa ett fiskekort och du är alltid skyldig att följa reglerna för fisket i det område eller vatten där du fiskar. På den här sidan har vi samlat alla de fiskeområden som finns i Umeå Kommun. Fiskeområdena förvaltas av kommunens fiskeföreningar. De vatten som är markerade med grön yttre gräns i kartan är områden som erbjuder fiske till allmänheten. I de vatten som inte är markerade i kartan får allmänheten inte fiska.

Läs mer om fisket och köp fiskekort genom att gå till respektive fiskeområdes sida under rubriken “våra fiskevatten” eller klicka på området i kartan.

Läs mer om fångstrapportering här >>

Filmer om Vindelälven >>

Regler

Generellt

Vid fiske i sötvatten ska alltid nationella regler följas enligt fiskelagen (1993:787), föreskriften för fiske i sötvattensområdena (FIFS 2004:37) samt lokala regler satta av fiskeområdet. För att se fiskelagen klicka på länk nedan. För att se föreskriften följ länk nedan och klicka på konsoliderad utgåva. Dom lokala reglerna finns på respektive fiskeområdes egna sida.

Tänk på att du är skyldig återutsätta en fisk genast ut i vattnet, vare sig den är död eller levande om den:
1. fångas under tid när det är förbjudet att fiska efter arten,
2. fångas med redskap eller metod som inte är tillåten för arten, eller
3. inte håller för arten eventuellt föreskrivet minimimått eller maximimått

Nedan finner ni också en länk till tips vid Catch & Release och varför det ibland kan vara nödvändigt att tillämpa vid fritidsfiske.

Fiskelagen Föreskrift för fiske i sötvattensområdena (FIFS 2004:37) Om Catch & Release

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Erik Spade Fiskekonsulent Umeå Kommun Fritid

090 16 16 49 [email protected]

Bjännsjöns FVO

Bjännsjöns Fvo förvaltar fisket i Bjännsjön.


Besök Bjännsjöns Fvos egna sida för mer information:

Brännsjöns Fvo >>

Botsmarks SPK

Botsmarks SPK förvaltar fisket i Hedtjärnen strax söder om Botsmark. Här planterar vi ut fisk årligen. Vi säljer för närvarande inte fiskekort online utan hänvisar till fiskebutikerna i Umeå (Blixt sport) och Handlaren i Botsmark. Det går även att lösa fiskekort på plats med Swish.

Kontaktperson: Tobias Ahlström

Mail: [email protected]
Tel: 070-252 27 48

Botsmark SPK

Bäcksjöns SFK

Bäcksjöns SFK förvaltar fisket i Bäcksjön. Här kan du få ett fantastiskt fiske efter framförallt abborre. Ädelfisk planteras också ut årligen.


Besök Bäcksjöns SFKs egna sida för mer information:


Bäcksjöns SFK >>

Djäkneböle Sff

Djäkneböle SFF förvaltar fisket i Brunnsjön och del av Djänkebölesån.


Besök Djäkneböle SFFs egna sida för att få mer information:

Djäkneböle Sff >>

Hissjö FVO

Hissjö Fvö förvaltar fisket i Hissjön och del av Tavelån.


Besök Hissjö Fvos egna sida för mer information:


Hissjö Fvo >>

Hörnåns FVO

Hörnån är en typisk Norrländsk skogså som har hela avrinningsområdet i skogslandet. Den kännetecknas av en tidig vårflod och låga flöden under sommaren vid lågt nederbörd. Här har du chansen att fånga riktigt stor havsvandrande öring.


Vi säljer fiskekort online!

Hörnån förvaltas av Hörnåns Fvo och fiskekortet gäller på en lång sträcka av ån. Ån hyser både harr och havsvandrande öring samt vanliga arter som gädda, id och abborre.

Hörnån är känd för sitt fina öringfiske och varje år fångas riktigt stora exemplar.

Det pågår ett restaureringsprojekt i Hörnån för att återställa ån sen flottledskadorna. Det är viktigt att så många föräldrafiskar som möjligt får möjlighet att reproducera sig för att gynna beståndsutvecklingen. Vi uppmanar därför alla sportfiskare att följa gällande regler samt värna om både de små uppväxande fiskarna till de stora värdefulla lekindividerna.

Besök Hörnåns Fvos egna sida för mer information:

Hörnåns Fvo >>

Kassjö SFF

Kassjö SFF förvaltar fisket i Kassjön.


Besök Kassjö Fvos egna sida för mer information:

Kassjö Fvo >>

Kroksjö-Täfteträskets FVO

Kroksjö-Täfteträskets Fvo förvaltar fisket i Kroksjön och Täfteträsket. Vi erbjuder ett bra och billigt fiske efter främst abborre och gädda.


Vi säljer fiskekort online. Du hittar också privata fiskekortsförsäljare längs sjöarna. Kontakta Kerstin Stoltz om du har frågor eller funderingar: 090 661 31


Besök Kroksjö-Täfteträskets Fvos egan sida för mer information:


Kroksjö-Täfteträskets Fvo >>

Mickelträskets FVO

Mickelträsket FVO förvaltar fisket i Mickelträsket. Vi erbjuder ett gratis fiske, endast med handredskap!


Läs mer på Mickelträskets Fvos egna sida:

Mickelträskets Flo >>

Röbäcks SFF

Röbäcks Sff förvaltar del av Umeälven. Här kan du köpa fiskekort online.


Besök Röbäcks Sffs egna sida för mer information:

Röbäcks Sff >>

Rödåbygdens FVO

Rödåbygdens Fvo upplåter del av Vindelälven och Rödån för sportfiske.


Besök Rödåbygdens Fvos egna sida för mer information:

Rödåbygdens Fvo >>

Stöcksjöns FVO

Stöcksjöns Fvo förvaltar fisket i Stöcksjön. De säljer ej fiskekort online för närvarande. Gratis fiske.

Sävaråns FVO

Sävarån är en typisk Norrländsk skogså som har sitt avrinningsområde i skogslandet. Det innebär att den har en tidigare vårflod än de stora fjällälvarna som t ex Vindelälven. Dessa skogsåar är också helt beroende av nederbörd under sommaren för att inte få för låg vattenföring. Vanliga fiskarter är harr, öring, gädda och lake. Sävarån hyser också ett svagt laxbestånd.


Sävarån förvaltas av Sävaråns Fvo och har upplåtet fiske på en lång sträcka. Fiskekortet gäller från sötvattensgränsen i Skeppsvik ändå till strax uppströms Botsmark. Vid fiskegränsen uppströms Botsmark är Holmen Skog AB enskild fiskerättsägare och fisket är ej upplåtet för allmänheten.

Bra fiskeplatser för gädda hittar du från Sävar och ända ner till kusten. Här kan du hitta riktigt, riktigt stora exemplar.

De största harrarna hittar du i forsarna uppströms Sävar.

Öring- och laxbeståndet är relativt svagt i Sävarån och vi uppmanar alla till att följa gällande regler och värna om både småfisken och de stora viktiga lekindividerna.

Det pågår ett restaureringsprojekt av Sävarån med biflöden som kommer att återskapa fiskarnas naturliga miljöer. Erfarenheten från dessa projekt är att det gynner de strömlevande fiskbestånden väldigt positivt.

Besök Sävaråns Fvos egna sida för mer information:

Sävaråns Fvo >>

 

Tavelsjöns FVO

Tavelsjöns Fvo förvaltar fisket i Tavelsjön.


Besök Tavelsjön Fvos egna sida för mer information:


Tavelsjöns Fvo >>

Trehörningens FVO

Trehörningens Fvo förvaltar fisket i Trehörningen och Västerbackatjärnen.


Besök Trehörningens Fvos egna sida för mer information:

Trehörningens Fvo >>

Tväråns Fiskevårdsförening

Tvärån är Umeås mest centrala rinnande vattendrag som har ett fint bestånd av harr och havsvandrande öring. Från och med 2013 kommer Fvof att försiktigt öppna fisket för allmänheten.


Läs mera och köp fiskekort på Tväråns Fvof:s egna hemsida:


Tväråns Fiskevårdsförening >>

Uman FF

Uman FF (Håltjärn) förvaltar fisket i Håltjärn. Här är endast flugfiske tillåtet.


Besök Uman FFs egna sida för mer information:

Uman FF >>

Umeälvens forsfiskeområde

Från och med säsongsstarten 2015 samarbetar Baggböle, Klabböle, Brännland, Kåddis och Sörfors med ett gemensamt fiskekort i Umeälven. Fiskesträckan kallas i folkmund för "Torrfåran".


Idag finns bara ett enda fiskekort för fiskesträckan och det bästa av allt, du får fiska på ett större område än tidigare. Besök Umeälvens forsfiskeområdes egna sida för mer information:


Umeälvens Forsfiskeområde >>

Umeälvens nedre fiskeområde

Från och med 2014 samarbetar Böle Sff, Grisbacka byamän, Ytterhiske byamän, Grubbe-Västerhiske byamän och Västerhiske Sfk med ett gemensamt fiskekort.


Du har alltså nu möjlighet att lösa ett fiskekort och fiska på bägge sidor av älven. På sträckan gäller ett särskilt båtfiskekort. Besök Umeälvens nedre fiskeområdes egna sida för mer information:

Umeälvens nedre fiskeområde >>

Umeå Stadsfiskeområde

Inom Umeå Stadsfiskeområde är fisket gratis. Fiskereglerna ska dock alltid följas. Läs mer på områdets egna sida.

Umeå Stadsfiskeområde

Åhedåns FVO

Åhedåns Fvo förvaltar fisket i Åhedån.


Vår å har dessvärre varit utsatt för mycket kraftig negativ mänsklig påverkan genom åren. Inte minst genom omfattande dikningsföretag och intensivt jord- och skogsbruk. Detta har försämrat vattenkvalitén avsevärt med låga pH-halter och hög koncentration av oorganiskt aluminium.
Vi arbetar tillsammans med Barbfree FF som hjälper oss ideellt med att förbättra åns status för att återetablera det tidigare rika beståndet av havsvandrande öring. Tills vi lyckas kommer ån att vara stängd för fiske. Vi ber er respektera fiskeförbudet.

Åhedåns FVO

Övrig information

Nyttiga länkar

Sötvattensregler >>

Kustfiskeregler >>

Fisketips och utrustning

Blixt Sport och Fiske >>

Fiskecenter i Umeå >>

Jaktia Umeå >>

Om fiske i Sverige på olika språk >>

Om fångstrapportering

I vissa vatten ger föreningen möjlighet för dig som har köpt ett digitalt fiskekort att fångstrapportera på ett enkelt sätt. Detta är en oerhört viktig del för förvaltningsorganisationerna som hjälp för att öka kunskapen om vattnet. Just dina rapporter kan ju komma att ligga som grund för beståndsfrämjande beslut i framtiden. Det kan alltså leda till ett bättre fiske.

Bakgrund
Ume-/Vindelälvens fiskeråd har under flera år samarbetat med fiskekort.se för att hitta en bra lösning som är enkel och användarvänlig för fångstrapporteringen. Det är och har varit ett klurigt arbete att få det att fungera både dig som rapporterar och för föreningarna att hitta den bästa lösningen. Vidareutveckling i funktionerna pågår därför varje år.

Varför är det viktigt?
För att ett vatten eller ett bestånd av fisk ska kunna förvaltas väl är kunskap A och O. Förvaltning innebär i enkelhet att en förvaltningsorganisation t ex ett fiskevårdsområde i första hand försöker se till att ett fiskbestånd mår bra och att t ex uttaget inte är för högt i förhållande till vad vattnet producerar. Vi kan jämföra med älgen. Där beslutas varje år hur många som får skjutas baserat på tidigare års avskjutning, föryngring och målsätting i älgskötselområdet. Med andra ord, kunskapen om älgstammen är så pass stor att det är tämligen enkelt att ta ett klokt beslut hur många som bör/får skjutas.

I vattendragen finns normalt inte den kunskapen och ett högt fisketryck eller svaga regler kan leda till att beståndet tar skada. Fiskarna kan bli färre och/eller minska i storlek. Att du som fiskar rapporterar ditt fiske så gott du kan är därför viktigt för kunskapen och i förlängningen, förvaltningen av vattnet du fiskar i. Enkelt sagt kan förhoppningsvis din rapportering leda till ett bättre fiske i framtiden.

Varför är det så mycket jag ska rapportera?
För dig dom har fått en eller flera firrar får du ange egenskaperna hos dessa. Du får ange längd och vikt så gott det går samt ange med vilken metod du fångade dem. Om du har kunskapen får du också möjlighet att ange om det var en hane eller hona och om den var vild eller odlad. Vidare får du ange om du behöll fisken eller om du släppte tillbaka den samt ange om en fiskekontrollant har visat upp sig.

Vi rekommenderar att du rapporterar ditt fiske även de gånger du har blivit utan fisk. Då går det väldigt snabbt för dig. Det ger kunskap om hur högt eller lågt fisketrycket är i vattnet och när på året det nyttjas.

Vid frågor, synpunkter och förslag på vidareutveckling av funktionerna kontakta
Erik Spade
090 16 16 49
Mejla Erik Spade

 

Fiskefilmer om Vindelälven

Se delarna genom att trycka på respektive nedan:

Ett fiskeår längs Vindelälvsdalen del 1 – Vårgädda och harrlek.

Ett Fiskeår Längs Vindelälvsdalen del 2 – Vårfiske i Ruskträskbäcken

Ett Fiskeår Längs Vindelälvsdalen del 3 – Flugfiske i Manjaurån och Gargån

Ett fiskeår längs Vindelälvsdalen del 4 – Flugfiske efter grov öring och röding i midsommartid

Ett fiskeår längs Vindelälvsdalen del 5 – Laxfisket i Vindelälven

Ett fiskeår längs Vindelälvsdalen del 6 – Ammarnäsöringen och fjällfisket