0 Objekt

Tyttbo Forsfiske

Tyttbo Forsfiske ett natureldorado i Dalälven 4 mil nedströms Avesta. Tyttbo Forsfiske ligger i Färnebofjärdens Nationalpark och erbjuder dig fantastiska möjligheter till spännande fisken efter gös, gädda, abborre, med flera arter. OBS att ingen utsättning av öring sker och allt fiske bedrivs som C&R. Allt detta endast 15 mil från Stockholm

Om Tyttbo Forsfiske

Här ges möjligheter till avkoppling i Färnebofjärdens nationalpark med varierande fiske och vildmarksupplevelser.

För mer information om boende mm besök vår hemsida
Bengts and Tyttbo fishing Camp

Buy a fishing license to Tyttbo Fors Fishing here
Tyttbo Fors Fishing a nature paradise in Dalälven 4 mil downstream Avesta. Tyttbo Fors Fishing is located in Färnebofjärden National Park and offers you fantastic opportunities for exciting fish for walleye, pike, perch, with several species.

All this only 15 mil from Stockholm

Note that no stocking of trout is done and all fishing activities that C & R.

It gives opportunities for relaxation in Färnebofjärden Nationalpark varying fishing and wilderness experiences

Regler

Generellt

Fiske utan giltigt fiskekort för Tyttbo forsfiske är förbjudet. Överträdelse beivras.

Metoder

Endast ett spö får användas åt gången.
Tillåtna fiskemetoder
Spin och flugfiske
Ej tillåtna fiskemetoderr
Alla former av fasta redskap. (Nät, mjärdar, ståndkrokar mm)
Bottenmete efter alla arter.
Fiske med levande agn. (fisk, mask)
Fiske med preparerat agn på krok.
Förbudet syftar till att fisken skadas så lite som möjligt.

Fångstbegränsningar

Allt fiske i det på kartan markerade området skall bedrivas som C&R dvs all fisk skall återutsättas och behandlas enligt vedertagna principer som gäller för C&R .

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Karin Bengtsgård

0709917777 [email protected]

Dalälven

Tyttbo Forsfiske ligger i Färnebofjärdens Nationalpark och erbjuder dig fantastiska möjligheter till spännande fisken efter gös, gädda, abborre, med flera arter.

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund