0 Objekt

Tväråns Fiskevårdsförening

Välkommen till Tväråns FVF! Tväråns Fiskeförening förvaltar fisket i Tvärån från mynningen i Umeälven uppströms till Forslunda. Föreningen arbetar för att återetablera bestånden av harr och havsvandrande öring, för att öka vattenkvalitén och förbättra livsmiljöerna för fisken.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Tväråns Fiskevårdsförening

FISKESTRÄCKA 2022

Fiskesträckan som upplåts 2022 är sträckan mellan Tväråns mynning i Umeälven och gamla banvallen uppströms Rödäng.

Fångstrapportering
I Tvärån är det obligatorisk fångstrapportering. Läs mer.

Fisket 2022
Årets fiske öppnar tisdag 1 juni och pågår fram till onsdag 30 juni. Fiskekorten finns tillgängliga i butiken från och med måndag 31 maj.
Läs alla regler här.

Modern förvaltning
Vi har valt en förvaltningsmodell som inte ska vara till skada för bestånden utan allt ska bygga på ett hållbart fiske. Vi vill vara föregångare i en sund förvaltning till lycka för våra gäster. Det är därför vi tillämpar så kallad “Catch and release” (fångst & återutsättning) så att fisken får chansen att överleva, och bestånden får fortsätta växa samt att fler får chansen att fånga fisk. Det är också därför vi stänger fisket när temperaturerna börjar stiga i ån så att fisken inte riskerar att ta skada.

Välkommen att fiska hos oss! Förvänta dig ett underbart torrflugefiske efter storvuxen harr.

Representanter från föreningen och Umeå fritid åkte ut med Folkbladet för att göra ett reportage om fisket i Tvärån. Fisket var sannerligen lyckat med många vak i ån och en harr om ca 44 cm som störst. Helt fantastiskt för att vara mitt i stan!

Bilder från premiärveckan

Regler

Generellt

Fiskesträcka
Se kartan för gränser.

Fiskeregler
1. Endast flugfiske med flugspö
2. Endast en hullingfri enkelkrok (alt. inklämd hulling) får användas
3. All fisk skall ovillkorligen återutsättas med största möjliga försiktighet till ån.
4. Du är skyldig att erlägga fångstrapport oavsett om du fångar fisk eller inte. Efter ditt fiskekort löpt ut får du både ett sms och/eller ett mail med instruktioner.
5. Visa sunt förnuft mot fisken, naturen och övriga fiskare på sträckan.
6. Vadningsförbud vid fiske. Det är okej att korsa ån vid behov men det är förbjudet att vada och fiska.
7. Vi rekommenderar användning av knutlös håv.

Fiske för barn och ungdomar
Barn upp till 16 fyllda år flugfiskar gratis utan fiskekort i målsmans sällskap. Målsman måste ha ett giltigt fiskekort och är skyldig att rapportera barnets eventuella fångster. Bestämmelser för fisket gäller även barn.

Antal fiskekort
Sträckan är kvoterad och begränsad till 6 fiskekort per dag.

Fiskekortets giltighetstid
Fiskekortet gäller under en (1) dag fram till och med kl 23.59 oavsett när på dygnet du köper det. Ett fiskekort som köps kl 16.00 gäller t.o.m. 23.59 samma dag, ej in på nästa dygn.

Tack för att du följer våra regler.

Fiskesäsong

Fiskets upplåtelsetid
1 juni - 1 juli.
Fvo förbehåller sig rätten att stänga fisket om t ex temperaturen i vattnet blir för hög. Vårt fiske bygger på att fisken ska överleva och ser vi risker med detta så stängs fisket.

Metoder

1. Endast flugfiske med flugspö
2. Endast en hullingfri enkelkrok (alt. inklämd hulling) får användas

Fångstbegränsningar

All fisk skall ovillkorligen återutsättas med största möjliga försiktighet till ån.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Anders Friberg

0703016384 [email protected]

Tvärån

Liten centralt belägen å med harr och ett litet bestånd av havsvandrande och stationär öring samt gädda.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juni 17, 2022 Harr/Grayling 45 400 Ja Nej tvaran
juni 10, 2022 Harr/Grayling, Harr/Grayling 35, 25 Ja, Ja Nej tvaran
juni 9, 2022 Harr/Grayling, Harr/Grayling, Harr/Grayling, Harr/Grayling 38, 38, 25, 22 Ja, Ja, Ja, Ja Nej tvaran
juni 6, 2022 Harr/Grayling 41 Ja Nej tvaran
juni 4, 2022 Harr/Grayling, Harr/Grayling, Harr/Grayling, Harr/Grayling, Ingen fångst 25, 35, 35, 40 Ja, Ja, Ja, Ja Nej tvaran
juni 5, 2022 Harr/Grayling, Harr/Grayling, Harr/Grayling 35, 35, 40 Ja, Ja, Ja Nej tvaran

Övrig information

Information om Tvärån-Kullabäcken

Fiskevårdsföreningen förvaltar fisket i hela bäcken från utloppet av Kullasjön och nedströms till sammanflödet med Umeälven. I bäcken finns bestånd av både stationär- och havsvandrande öring, harr och gädda. Under perioder kan även Västerbottens landskapsfisk uppehålla sig i ån.

Tvärån har liksom majoriteten av alla våra vattendrag varit kraftigt påverkad av mänsklig aktivitet. Föreningen har under många år aktivt verkat för att öka kvalitén på vattnet för att gynna fiskbestånden.

Tidigare fanns två definitiva vandringshinder i ån. Det första låg vid Kvarnbron där en damm ersattes med en naturlig tröskel för att möjliggöra fiskvandring. Det andra låg vid Forslunda gymnasium. Här anlade vi ett omlöp, en naturlig bäck, förbi dammen så att fisken kan vandra fritt.

Omlöpet vid dammen vid Forslunda gymnasium där föreningen anlägger lekområden för fisken.

Föreningen har idag lyckas med att få tillbaka havsvandrande öring och storvuxen harr till ån. Vi är stolta över vårt arbete men det finns ännu mycket kvar att göra för att ytterligare förbättra förutsättningarna för att hålla ett rikt växt- och djurliv längs ån.

Vi hoppas att ni som besöker Tvärån hjälper till att värna om ån.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren