0 Objekt

Rönneå Tommarps Ene

Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Regler

Generellt

Regler för fiske i Rönneå på Tommarps Ene på de sträckor som upplåtits för kortbelagt fiske och förvaltas av Ängelholms Sportfiskeklubb.

För fiskets bedrivande erfordras fiskekort. 

Fisket är poolindelat. Fisket påbörjas vi övre poolgräns (färgad stolpe) och fisket sker rörligt nerströms

OBS Utlekt fisk s.k. "besa" skall släppas tillbaka i oskadat skick

HÅLL NATUREN REN

Fiskesäsong

Fiske tillåtet under tiden 1/3 till 30/9

Metoder

Fiske får endast bedrivas från västra sidan av ån och med sportmässigt tillåtna redskap. Spinn och fluga. Endast 1 krok (1-,2- eller 3-krok). Ej huggkrok

Fångstbegränsningar

Minimimått, Lax och Havsöring, 45 cm

Fångst av laxartade fiskar begränsas till 2 st per dag. All lekfärgad lax (oberoende av årstid) samt lax fångad efter 31/8 släpps tillbaka i ån.

Övriga regler

Fiskekort säljs som dagkort och gäller från köptillfället till kl. 24.00 samma dag

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Sune Rönn

0705790381 [email protected]

Rönne å

Se karta för tillåtna fiskeplatser.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juli 29, 2021 Gädda 65 2500 Ja Nej tommarpsene
maj 15, 2021 Lax/Salmon 83 5500 Nej Ja Nej tommarpsene

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren