0 Objekt

Sundsvalls Sportfiskeklubb

Klubben har många sjöar med blandbestånd av fisk som gädda, abborre och andra arter av vitfisk samt i en del öring. I Djupsjön sätter klubben ut röding och en mindre del öring varje år, det finns även abborre i sjön.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Sundsvalls Sportfiskeklubb

Sundsvalls Sportfiskeklubb har idag över 500 medlemmar, där den yngste är 3 år och den älste är nästan 93 år. Vår klubblokal ligger på Muninvägen 8 i Granlo, där vi har det mesta av vår allmänna verksamhet.

Vatten & Fiskevårdskommittén ansvarar för skötseln av de åar, bäckar och sjöar som klubben arrenderar av Selångersåns F.V.O. Kommittén har även hand om de båtar som står till medlemmarnas förfogande i olika sjöar.

Under 1994 anlades en fisktrappa vid dammen till Solums kvarn den har underlättat för åns havsöringar att vandra upp i Sättnaån under de perioder då ån har en låg vattenföring. Tidigare fick fisken vänta på att det skulle bli högvatten för att ta sig förbi kvarndammen.
I fisktrappan finns det en räknare som registrerar fiskens uppvandringstid, riktning (upp eller ner) samt storlek, den kan fjärrkontrolleras från datorn hemma hos klubbens ansvariga. Vid kvarnen finns det också en informationstavla med aktuell information.

Regler

Generellt

Fiskekort för utövande av sportfiske i Selångersån, Sättnaån, Sulån samt de flesta sjöar och bäckar som avvattnas till dessa.

Fiskekortet skall medföras vid fiskets utövande och på anmodan uppvias för polis eller fisketillsyningsman.
Ungdomar under 15 år fiskar gratis i målsmans sällskap, under målsmans fiskekorts kvot.

BEVAKNING - överträdelser beivras.

Fiskesäsong

Fisket i våra sjöar bedrivs mellan klockslagen 06.00 - 24.00

DJUPSJÖN FISKEFÖRBUD 1 okt-15 nov.

Allt fiske är förbjudet i strömmande vatten under tiden 15 september - 31 oktober.
SKONA havsöringsynglena i ån nedströms Sulå.

Metoder

Fiske får utövas med spö från hand, spinn, mete eller fluga.
Förbjudet är alla former av latmete och ryckfiske.

Vid mete är Maggot, mask och räka tillåten i våra arrenderade vatten
OBS! ALLA ANDRA BETEN FÖRBJUDNA


Rörligt fiske skall ske när flera fiskar på samma ställe.
30 minuter - sedan platsbyte i den ordning man kommer till fiskeplatsen.
Tillämpliga lagar om fiske gäller.

Vid olaga eller olovligt fiske kan följden bli polisanmälan eller indraget fiskekort.

Fångstbegränsningar

Det endast tillåtet att ta upp 4 fiskar per dag/kort.

MINIMIMÅTT:

HARR 30 cm
RÖDING 30 cm
ÖRING 35 cm i Selångersån -Sättnaån upp till gränsen mot Nora-Västansjö, samt i Sulån upp till 200 meter nedströms Sulådammen.
I Djupsjön gäller 30 cm för Öring och Röding.
Öring i övriga vatten 20 cm.

Övriga regler

FISKEFÖRBUD i Sulådammen och 200 meter nedströms dammen. 200 meter nedströms och 100 m uppströms dammen i Kovland (Solums kvarn).

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Leif Wester

070-657 51 88 [email protected]

Djupsjön

Öring

Röding

Abborre

Selångersån

Havsöring

Harr

Sulsjön

Abborre

Öring

Kvarntjärn

Abborre

Öring

Nylandsjön

Abborre

Öring

Sörsjön

Abborre

Öring

Öravattnet

Abborre

Öring

Högsjön

Abborre

Öring

Mosjön

Abborre

Öring

Bölesjön

Abborre

Öring

Svarttjärn

Abborre

Öring

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund