0 Objekt

Storsjö FVO Bergs kommun

Välkommen till Storsjö FVO - Harrens hemvist Fiskemöjligheterna är många och varierande i ett av Jämtlands största fiskevårdsområde.

Om Storsjö FVO Bergs kommun

I Övre Ljungans dalgång med Helagsfjällen längst västerut finns tusentals hektar skog omgivet av mäktiga fjäll.

I området finns närmare 50 sjöar/tjärnar och c:a 1,5 mil vilda strömmar.Klassiska vatten i Storsjö är Sölvbacka strömmar, med sik ,harrfiske och öring.

Skärkån är Storsjööringens främsta reproduktions lokal.

Karta och fiskeregler >>

Regler

Generellt

Fiskaren är skyldig att läsa, ta del av bestämmelserna.
Fiskekortet måste visas upp vid anmodan.
Endast ett kort och ett fiskande spö per person och dygn.
Barn under 16 år fiskar gratis i sällskap med vuxen.
Fiskeförbud: Sölvbackadammen - 190 m nedströms.

Fiskeregler

Fiskesäsong

Fiskeförbud i planterade vatten fr.o.m 1/10 till Fredag v.7 året därpå. Information om vilka vatten som är planterade finns hos fiskekortförsäljarna.

Lekfiskeförbud:
15/5 - 15/6, Harrlek i Storån och Skärkån 200 m nedströms utloppet i Oshån och mellan nedre och övre Dalsjön.
15/9 - 31/10, rödingslek i Svantjärn, Björhåbergstjärn, S:a Grävingstjärn, Västra och Mellersta Rotsjöarna, Rörtjärn, Holmtjärn.
1/9 - 15/11 - öringslek i strömmande vatten och 200 m från in och utlopp. Endast flugfiske efter harr tillåten i strömmande vatten under lekförbudstiden.

Metoder

Sportfiske från egen båt/flytring endast tillåten i Storsjön.

Mäskning förbjuden!

Nät och Utterfiske ej tillåtet.

Endast Flugfiske: Sölvbackadammen, Björnhån, Östhenån, Skärkån - även strömmen mellan Övre och nedre Dalsjön.

Maskmeteförbud från Sölvbackadammen - nedströms till Björnhån.

Fångstbegränsningar

Minimimått:
För öring och harr 35 cm! Undantag för bäcköring i de mindre bäckarna som Lillån, Storån uppströms Ålderövallen, Bottenbäcken.

Fångstbegränsningar:
I sjöar/tjärnar, 5 fiskar/dygn och person. Gäller för öring, röding och harr i samtliga vatten utom Storsjön. I strömmande vatten fönsteruttag, 35 cm - 45 cm och 3 fiskar/dygn/person, gäller öring och harr under 35 cm och över 45 cm skall sättas tillbaka. Fönsteruttag innebär att all öring och harr under35 cm och över45 cm skall sättas tillbaka.

Övriga regler

Fiskeförbud i strömmande vatten, när vattentemperaturen överstiger +19 grader Celsius. För mer
information, (om läget), kontakta Storsjö Fiskecamp. 0687-211 22

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Staffan Brandelius

070-6558805 [email protected]

Övre Ljungan

-

Sölvbacka strömmar

-

Skärkån

-

Ljungan

-