0 Objekt

Storsaivis Suobbat

Storsaivis-Suobbat Fiskevårdsområde ligger vid lappmarksgränsen i sydligaste delen av Gällivare kommun i Lappland.

Om Storsaivis Suobbat

Inplantering av fisk görs i Storsaivissjön och Suobbatsjön

5 sjöar ingår i fiskevårdsområdet och du hittar dem längs med eller i närheten av väg 813.

Här hittar du fisket för alla! Dessutom får du oförglömliga
fiskeupplevelser i fantastiska fiskevatten.

Välkommen.

Regler

Generellt

Du som fiskar i Storsaivis-Suobbat Fiskevårdsområde är skyldig att känna till gällande bestämmelser för områdets fiske.
Fiskeförbud SUOBBATSJÖN gäller från och med 1 oktober till och med fiskepremiären den 1 februari.

För att fiska i Storsaivis-Suobbat Fiskevårdsområde krävs giltigt fiskekort. Kortet ska vara löst innan fisket påbörjas. www.fiskekort.se eller klicka här

Fiskevårdsområdets tillsynspersoner eller styrelseledamöter kan begära att få se giltigt fiskekort. Saknas giltigt fiskekort betraktas detta som olovligt fiske.
Fiskevårdsområdets tillsynspersoner eller styrelseledamöter kan också begära att få se stängda och dolda utrymmen. Med stängda eller dolda utrymmen menas samtliga utrymmen där fisk kan förvaras. Om fiskaren/fiskekortsinnehavaren inte följer uppmaningen är fiskekortet förverkat. Fiskaren blir då avvisad och avstängd från allt fiske i Storsaivis-Suobbat Fiskevårdsområde. Avstängningens omfattning beslutas av styrelsen.

Gäller för hela fiskeområdets vatten:

För fiske i fiskevårdsområdet Storsaivis-Suobbat gäller innehav av giltigt fiskekort.
Årsfiskekort gäller ett år framåt från inköpstillfället och gäller inte som medlemskap.
Dygns- och veckokorts giltighet framgår av angivet datum och klockslag på korten.
Årsfiske-, dygns- och veckokort gäller enbart för sportfiske.
Medlemmar och gästers barn under 15 år får fiska utan kostnad.
Sambo till medlem får fiska utan kostnad.

Fiskeförbud av harr till och med 30 juni.

Metoder

Fiske med endast ett handspö per person är tillåtet.
Sport- och flugfiske är tillåtet med max 3 flugor.
Fiske från båt är tillåtet.
Fiske med mjärde är tillåtet året om.
Vid fiske med mjärde ska dock vara tydligt märkt med namn.
Totalförbud för fiske med Powerbite

Fångstbegränsningar

Antalet ädelfisk begränsas till 3 fiskar per dygn och fiskekort.

Ej skadad ädelfisk som är mindre än 25 cm/Harr och 30 cm ska släppas tillbaka i sjön

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Susanne Kangas

073-4441041 [email protected]

Storsaivis

Fina möjligheter till fin öring och harr. Ligger nära sjön Suobbat

Suobbat

Fina möjligheter till fin öring och harr. Ligger nära sjön Storsaivis

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna