0 Objekt

SFK Storfiskarna

Här kan du enkelt köpa fiskekort till Svarttjärn, Hamptjärn i sund och Strömsån samt Lomsjöns FVO. Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Regler

Generellt

ALLMÄNNA VILLKOR

STRÖMSÅN För att man inte ska kroka fisken är det
endast mete och jigg med enkelkrok som är tillåtet
från 1 april till 31 maj, det är då iden och braxen leker.
(1 juni får man börja använda drag och vobbler)


Medlemskort i SFK Storfiskarna
Gäller som fiskekort i strömsån
.

Svarttjärn och Hamptjärn i Sund

Fisketillsyn har rätt att titta i ryggsäck, fiskeväska, pimpelstol m.m.
Kortet skall medföras vid fiske och skall mot anmodan uppvisas.
Kortet är personligt och får ej överlåtas.
Kortet berättigar till fiske med ETT handredskap.
Fiske får endast ske från land, landfasta bryggor eller is.
Kortet berättigar till en fångst av max 3 fiskar.
Barn under 18 år äger rätt att fiska på målsmans fiskekort, dock
gäller 3 fiskar per kort samt ETT handredskap per person.

BÖTER OM REGLER EJ FÖLJS.

NY FISKELAG
31§ En fiskevårdsområdesförenig får ta ut en avgift om någon som har rätt att fiska inom fiskevårdsområdet fiskar i strid mot förbud eller villkor som enligt stadgarna eller fiskestämmans beslut gäller för fisket inom området.
Med anledning av detta har SFK Storfiskarna beslutat att införa följande avgifter vid överträdelse

*Fiske när fiskeförbud råder 4 000 kr

*För många avlivade fiskar 500 kr/ fisk

*Fiske med felaktigt redskap eller bete 500 kr

*Fiske med för många redskap 500 kr per redskap

*Fiske från ej tillåtet flytetyg 2 000 kr

Maximalt 4 400 kr/ person och händelse

Övriga regler

TÄNK PÅ ELDFARAN
Elda endast på anvisad plats.
Ved finns, dock ej kluven så tag med egen yxa och såg.
Tänk på att många fler vill kunna elda, så elda med förstånd.
Skräpa ej ned, tag med soporna hem eller använd utsatta tunnor.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Lars-Åke Sjölund

070-2497994 [email protected]

Svarttjärn

I Svarttjärn planterar vi in röding och regnbåge. Detta är en av kommunens mest populära fiskevatten.

Hamptjärn

I Hamptjärn i Sund planterar vi in röding och regnbåge. Detta är också ett av kommunens mest populära fiskevatten.

Strömsån

Strömsån är kommunens meteeldorado, som även är välkänt i övriga Sverige. Varje vår vandrar id och braxen i rekordformat upp i ån för att leka och då är chanserna stora att få napp. Strömsån har även bra gädd- och abborfiske.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna