0 Objekt

Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb

Stora Sjöarna mitt i Lappland Stora Sjöarnas kortfiskeområde omfattar delar av sjöarna: Storavan,Uddjaure samt Hornavan nedan odlingsgränsen.

Om Storasjöarna Arjeplogs Båt och Trollingklubb

Genom fiskevård, flottledsåterställning och utplantering av älvegen öring har man stimulerat besöksnäringen i regionen.
För fisket i sjöarna har det byggts nio sjösättningsramper.
Det vidsträckta skogslandskapet i området erbjuder varierat fiske och härliga vildmarksupplevelser.
Här finns vatten med ett fantastiskt harr, öring , gädda, abborrfiske .
Den stora fiskätande öringen har alltid varit en attraktion i sjösystemet.
Fiske från egen båt är möjligt i områdets naturvatten.

Regler

Generellt

Sportfiskekort spö och trolling.

Kort för nät och mjärde köps i butik, för försäljningsställen och regler se länk.

Metoder

Djuprigg ,djupgående och sidoparavaner är tillåtna.

Max 10 spön per båt.

Max 1 bete per spö.

Fångstbegränsningar

Baglimit: 3 laxartande fiskar/dag och fiskare (harr, öring, röding).

Minimimått:
Harr 35cm      
Öring  45cm

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Siv Lestander

070-576 49 29 [email protected]

Övrig kontaktinformation

[email protected]

Storavan

Uddjaure

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Övrig information

Modernt fiske

Vare sig vi fiskar från båt med trollingutrustning,flugspö, metspö eller pimplar från isen så är vi alla intresserade av att fisket även framöver ska vara lika bra eller gärna ännu bättre i framtiden. Det är viktigt att komma ihåg att vi själva spelar en roll i hur framtidens fiske ser ut genom vårt eget beteende. Om man ständigt har som målsättning att få med sig så mycket fisk som möjligt hem från fisketuren så finns en risk att man utarmar bestånden av fisk. Detta gäller inte minst de arter som vi sportfiskare är mest intresserade av som öring, harr, röding och faktiskt även gädda.

Genom regler som minimimått ,fångstbegränsningar så försöker vi förbättra fiskbestånden. Det finns emellertid små resurser att utöva tillsyn i de stora områden och mängder av fiskevatten som Stora Sjöarna erbjuder. Därför faller en stor del av ansvaret på Dig som sportfiskare! Ta reda på vilka regler som gäller där du fiskar – det är du skyldig att göra – och följ dessa regler. Då förbättrar du chanserna för att våra barn också ska få fina fiskeminnen i framtiden!

Vård av naturen

Kvarlämnade konservburkar, ölburkar, plastpåsar, fiskelinor mm förorsakar varje år mycket lidande för fåglar och andra djur. Dessutom är anblicken av skräpet mycket störande för alla som förväntat sig en frisk och ren natur. Därför vill vi att ni som gäster tar med era egna sopor från resan. Ser ni gamla sopor så tala om det för oss så kan vi försöka ordna så att det plockas bort. Vill ni vara riktigt duktiga så tar ni med er det gamla skräpet tillsammans med erat eget!

 

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund