0 Objekt

Storåns Övre Fvof

Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Om Storåns Övre Fvof

Storåns övre fiskevårdsområdesförening omfattar sträckan i Storån, från där Nolån och Sörån rinner samman och bildar, Storån öster om Rävlanda.

Till och med Gisslebäckens utlopp i Storån dvs. gränsen mellan Härryda och Marks kommuner

Regler

Generellt

Storåns övre fiskevårdsområdesförening.

Välkomna till Storåns övre fiskevårdsområdesföening

Fiskeplan och villkor för upplåtelse.

Respektera Allemansrätten och tänk på att ni är gäst hos respektive markägare!
Totalt fiskeförbud gäller 100 m åt varje håll vid "trapporna" i anslutning till kraftverken vid Apelnäs och Bosgården. Det är även förbjudet att fiska från bron vid avfarten till Värred.

Fiskeförbud råder på ål, för att fiska ål krävs 2 vandringshinder från havet vilket inte uppfylls.
Lax och öring har utsatts och reproduktionen visar goda framgångar.
För att få till stånd en bärkraftig stam råder det begränsningar.
Det är tillåtet att ta upp laxartade fiskar mellan 45 och 90 cm.
Det innebär att laxartade fiskar under 45 cm. och över 90cm. skall återutsättas.
Under perioden 1 oktober till 1 mars råder fiskeförbud på
öring och lax
Skadad fisk som ej bedöms kunna överleva dödas och kanske delas i mindre bitar innan den återförs i vattnet.

Bestämmelser för fiskekortsköpare.

Fiskande är skyldig att känna till gällande bestämmelser för fiskevårdsområdet.
Endast handredskap är tillåtet.
Kort får överlåtas till make, maka eller sambo
men ej till någon annan.
Fiskande är skyldig att på anmodan uppvisa fiskekort och legitimation för fiskerättsägare eller Fiskekortskontrollant.
Fiskekort som missbrukas kan med omedelbar verkan återkallas.
Överträdelser av gällande bestämmelser beivras.

Årsfiskekort kostar 100:- och gäller per kalenderår.
Månadskort kostar 50:- och gäller i 30 dagar.
Dagkort kostar 20:- och gäller i 24 timmar.
Barn och ungdomar under 15 år fiskar gratis på samma villkor som fiskekortsköpare.

Bestämmelser för fiskerättsägare.

Fiskerättsägare får fiska utan avgift enligt samma regler som fiskekortsköpare.
Fiskekort för fastighetens vatten gällande fasta redskap kan köpas. Pris 50:- och gäller per kalenderår. Fiskerättsägarna skall ha rätt att fiska med drag efter båt.

Bestämmelser för fisketillsyningsmän och styrelseledamöter.

Fisketillsyningsmän och styrelseledamöter fiskar på samma villkor som fiskerättsägare.

Mer upplysningar eller synpunkter.
Kontaktpersoner: Sven Johansson 0301-44436
Roger Persson 0703-758724
Holger Karlsson 0301-44789 alt: 0705941548

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Holger Karlsson

0705941548 [email protected]

Storån

-

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juli 9, 2022 Gädda 2400 Nej Nej storanovre
juli 8, 2022 Gädda 1100 Nej Nej storanovre
maj 28, 2022 Gädda 55 2000 Ja Nej storanovre
maj 7, 2022 Gädda 1.2 Nej Nej storanovre
november 6, 2021 Ingen fångst Nej storanovre