0 Objekt

Sportfiskekortet Stockholm

Ett 40-tal vatten i Stockholmsregionen på ett fiskekort!

Om Sportfiskekortet Stockholm

Fiska allt från gädda, gös och abborre till karp, sutare och regnbåge. Sportfiskekortet ger dig fantastiska möjligheter till ett bra, stadsnära fiske för ett mycket förmånligt pris!

Foto: Sportfiskarna

Foto: Sportfiskarna

Foto: Sportfiskarna

Foto: Sportfiskarna

Foto: Sportfiskarna

Foto: Sportfiskarna

Regler

Generellt

FISKEREGLER SPORTFISKEKORTET
Som kortinnehavaren äger du rätt till sportfiske i de drygt 40 sjöar som finns på Sportfiskekortets sjölista. Vilka regler och vilken del av sjön som ingår i fiskekortet hittar du i kartorna och informationen på respektive vattens sida. Du är skyldig att ta reda på vilka fiskeregler som gäller innan du påbörjar ditt fiske.

-ENDAST ETT SPÖ PER FISKANDE FAMILJEMEDLEM ELLER KORTINNEHAVARE. MAX 3 SPÖN PER FAMILJ OCH KORT. DEN FISKANDE SKALL KUNNA HANTERA REDSKAPET DEN FISKAR MED.

ALLMÄNNA REGLER GÄLLANDE SPORTFISKEKORTET:

-Fiskekortet måste alltid medföras vid fiske och skall på begäran uppvisas för fisketillsyningsman eller polis. Du måste kunna styrka din identitet vid kontroll. Fiskekortet gäller för en person med maka/make eller sambo samt barn under 19 år.

-Den person som kortet står på måste delta i fisket.

Juniorkortet är gratis och personligt och gäller till och med det år
man fyller 19.

-Skylt vid fiskevattnet och uppmaning från fisketillsyningsman måste följas. Fiskare som bryter mot bestämmelserna kan bli fråntagen rätten till fiske och vid grov förseelse anmäld för åtal. Observera att fiske för försäljning och ryckfiske inte är tillåtet.

-Det är förbjudet att fiska från privata bryggor och tomter. Närmare än 50 meter ifrån dessa är det också förbjudet att fiska från båt och flytring samt från is. Fiskeredskapen skall hållas under uppsyn när fisket pågår.

-Fiske från båt utan motor och från flytring är tillåtet i samtliga sjöar, dragrodd får ske med max 3 spön per båt, om inget annat anges vid fiskevattnets beskrivning.

-Trolling med max 3 spön är tillåtet i några sjöar. Se info om respektive sjö i sjölistan.

-Nätläggning och andra mängdfångande redskap, fasta som rörliga är förbjudna på Sportfiskekortets vatten.

-Betesfångst är tillåtet med en mörtstuga per fiskekort, mörtstugan måste vara märkt med namn, telefon- och fiskekortsnummer.
I samtliga sjöar får sänkhåv och kastnät användas för betesfångst.

-Angel och ismete får bedrivas med max 5 redskap per kort och familj, om inget annat anges vid respektive sjös beskrivning. För sjöar med andra regler anges detta vid fiskevattnets beskrivning.

Minimimått för gös och gädda är 45 cm, maxmått 75 cm:
detta uttagsfönster gäller i alla vatten, detta betyder att endast gädda och gös mellan 45-75 cm får tas upp.
Samt att max 3 fiskar per kort och dag av dessa arter får behållas.

Gula kortet: Sportfiskekortet gäller även på de vatten som ingår i Göteborgs ”Gula kortet” enligt de regler som gäller där. Mer info om Gula kortet finns på fiskekort.se/gula kortet.

AKTUELLT:
Storabborren skyddas i Yngern
Ny fiskeregel: under 2015 blir Yngern första sjö med maximått på abborre. Alla abborrar på 38 centimeter eller över skall återutsättas i sjön, detta för att behålla sjöns populationer med storabborrar. De stora individerna spelar viktig roll för reproduktion och balansen i ekosystemet.

Fredingstid i Lillsjön, 15 maj-15 juni.
Fredningstiden i Lillsjön syftar till att skydda lekande fisk, främst gös. ALLT fiske i sjön är förbjudet under fredningstiden!

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Aglasjön

Sportfiskekortets omfattning:
Fiskekortet gäller i hela Aglasjön.
Sjöns area: 28 ha.

Tillgänglighet:
Åtkomlig från land på visa platser.

Kollektivtrafik:
Buss LT702 eller 788 från Södertälje.

Fiskeregler:
Angelfiske är inte tillåtet. Ismete med max 5 spön är tillåtet.
I övrigt se allmänna bestämmelser.

Beskrivning:
Aglasjön är en näringsrik sjö som ligger mellan Järna och Södertälje alldeles intill E4:an. Fisketrycket i sjön är lågt men vad få vet är att detta är ett av få vatten som kan ha stor oupptäckt potential. Sjön erbjuder ett bra fiske både under sommar som vinterhalvåret efter abborre och gädda. Under 90-talet planterades stora mängder karp ut i sjön.

Djupkarta

Albysjön

Sportfiskekortets omfattning:
fiskekortet gäller i del av sjön, samt i Nyforsströmmen (sjöns inlopp som rinner från Tyresö Flaten). Se kartan för mer ingående information.
Sjöns area: 70 ha.

Tillgänglighet:
Goda landfiskemöjligheter.
Båtar till Albysjön finns att hyra på OKQ8 i Bollmora. Dessa går att förhandsboka genom Tyresö Fvf.

Kollektivtrafik:
Tunnelbana till Gullmarsplan, därifrån buss till Nyfors.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.
Båtmotorförbud råder i sjön inklusive Gammelströmmen. Tyresö Fvf har dispens från Länsstyrelsen att använda motor vid fiskevård samt vid viss uthyrningsverksamhet.

Fisketips:
Bra fiske efter abborre och gädda, det finns även viss chans att få gös.

Övrigt:
Sjön angränsar i söder till Tyresta nationalpark och i norr till Alby naturreservat.

Karta Djupkarta

Dammtorpssjön

Sportfiskekortets omfattning:
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 16 ha.

Tillgänglighet:
Grund sjö. Svårtillgänglig framförallt sommartid på grund av mycket vegetation i sjön.

Kollektivtrafik:
Tunnelbana till slussen, byte till buss mot Älta stig av vid busshållsplats Dammtorp.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.

Fisketips:
Dammtopsjön är kraftigt bevuxen med näckrosor och sommartid är detta en bra sjö för den som vill meta efter sutare eller karp. Karpfiskets potential i sjön är okänd men karp planterades ut under 90-talet. Sjön erbjuder även ett bra vårfiske efter gädda, gärna så tidigt som möjligt innan vattenvegetationen förhindrar fisket.

Övrigt:
All fångad karp ska återutsättas.

Karta

Drevviken

Sportfiskekortets omfattning:
Stora delar av Drevviken ingår i fiskekortet
Sjöns area: 571 ha.

Tillgänglighet:
Goda landfiskemöjligheter på flera ställen kring sjön.

Kollektivtrafik:
Södra Drevviken- Pendeltåg till Skogås
Norra Drevviken- Pendeltåg till Trångsund, byte till buss. Pendeltåg till Skarpnäck, byte till buss mot Orhem avstigning Grindstugan. Pendeltåg till Gullmarsplan byte till buss mot Brandbergen.

Fiskeregler:
I Drevviken är det som på övriga Sportfiskekortsvatten endast tillåtet med max 5 angeldon/ismetespön per fiskekort och dag. OBS! Endast dragrodd är tillåtet sommartid, ej trolling med motor.
Båtar i Drevviken får maximalt ha en motorstyrka på högst 5 hk, hastighetsbegränsning på 7 knop gäller i hela sjön året runt. I övrigt se allmänna bestämmelser.

Fisketips:
Drevviken är Sportfiskekortets största och ett av de mest intressanta vatten med mycket chans att fånga både mycket grov gädda och gös. Det har fångats en hel del gäddor över 10 kilo och gösar på över 9 kilo i sjön. Ismete, pimpel, dragrodd och vertikalfiske är de bästa metoderna för att fånga gösen i den stora och djupa sjön. Även pimpelfisket efter abborre är bra i Drevviken.

Övrigt:
Drevviken är den största sjön i Tyresåns sjövattensystem. Sjön har höga halter av fosfor och kväve vilket också leder till att siktdjupet är dåligt och det kan vissa år förkomma algblomningar.

Karta Norra Karta Mellersta Karta Södra Djupkarta Norra Djupkarta Södra

Dånviken

Sportfiskekortets omfattning:
fiskekortet gäller i en mindre del av sjön.
Sjöns area: Totalt 20 ha, kortet gäller på 3 ha.

Tillgänglighet:
Åtkomlig från land på vissa platser.
Sjön kan nås med kollektiva färdmedel.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.

Beskrivning:
Sjön är sedan tidigare avskuren från Uttran genom att en järnvägsbank byggdes i den nordvästra delen av Uttran. Branta sluttningar och ibland klippiga dominerar kring sjön. Det finns karp utplanterad i sjön vilket ger ett bra karpfiske.

Karta

Fatburen

Sportfiskekortets omfattning:
Fiskekortet gäller i del av sjön.
Sjöns area: 7 ha.

Tillgänglighet:
Goda landfiskemöjligheter.

Kollektivtrafik:
Tunnelbana till Gullmarsplan, därifrån buss till Tyresö slott.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.
Båtmotorförbud råder i sjön. Tyresö Fvf har dispens från Länsstyrelsen att använda motor vid fiskevård samt vid viss uthyrningsverksamhet.

Fisketips:
Bra fiske efter abborre och gädda.

Övrigt:
Sjön angränsar i söder till Tyresta nationalpark och i norr till Alby naturreservat.

Karta Djupkarta

Flaten

Sportfiskekortets omfattning:
Stora delar av Flaten ingår i Sportfiskekortet.
Sjöns area: 63 ha.

Tillgänglighet:
Goda landfiskemöjligheter finns på flertalet ställen runt sjön. Kan vara svårfiskad på grund av mycket växtlighet i sjön.

Kollektivtrafik:
Tunnelbana till Skarpnäck, byte till buss mot Orhem avstigning Grindstugan.
Alternativt buss via Älta till Flatenbadet eller buss från Gullmarsplan.

Fiskeregler:
Förbjudet att fiska inom dagvattenreningsanläggningen (rödmarkerad på kartan). I övrigt se allmänna bestämmelser.

Fisketips:
Sjön har ett gott bestånd av större abborrar. Pimpelfiske på vintern med balanspirk kan ge stora abborrar. Även bra jiggfiske från klipporna till vänster om badet. I övrigt förekommer även gädda och vitfisk. Gös är inplanterad men återfångsten av gös har varit minimal.

Tänk på detta: behåll helst abborre i mellanklassen på 2-5 hekto, de stora abborrarna över 1 kilo är viktiga för bestånden och är inte heller så goda att äta.
Släpp tillbaka dem!

Övrigt:
Sjön gränsar delvis till naturreservatet flaten. Hela sjön omfattas av strandskydd.
Kräftfiskekort går att köpa. Inget arrangerat kräftfiske, du får själv stå för utrustning och kunnande. Fiskekorten säljs för onsdagar och fredagar under augusti och september månad. De säljs enbart på www.fiskekort.se/kraftfiske.

Karta Djupkarta

Glasbergasjön

Sportfiskekortets omfattning:
Fiskekortet gäller i en mindre del av sjön.
Sjöns area: Totalt 20 ha, kortet gäller på 3,5 ha.

Tillgänglighet:
Åtkomlig från land på vissa platser.
Kollektiva färdmedel finns till närområdet från Östertälje Station.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.

Beskrivning:
Sjön är näringsrik och grumlig och har under de senaste åren höjts och marken runt sjön exploaterats.

Karta

Gullsjön

Sportfiskekortets omfattning:
Hela sjön ingår i fiskekortet. Se karta nedan för mer ingående information.
Sjöns area: 3 ha.

Kollektivtrafik:
Buss från Täby centrum till Löttingevägen. Sedan får man gå Roslagsleden fram till sjön.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.

Fisketips:
Sjön är grund och kan vara svårfiskad under sommaren. Vinterfisket erbjuder god tillgänglihet sjön och chans till bra fiske.

Övrigt:
Roslagsleden går förbi sjön.

Karta

Judarn

Sportfiskekortets omfattning:
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 7,4 ha.

Tillgänglighet:
Kring sjön finns god tillgänglighet och fina landfiskemöjligheter. Judarn ligger inom ett strövområde och en stig går runt hela sjön. Sjöns omgivningar karaktäriseras av en blandning av bergknallar med flyttblock och sankområden med mycket höga naturvärden.

Kollektivtrafik:
Tunnelbanans gröna linje, avstigning vid station Åkeshov eller vid Ängbyplan.

Fiskeregler:
All karp skall återutsättas. Se allmänna bestämmelser.

Fisketips:
Judarn är en vacker skogssjö med mycket rent vatten. De naturliga fiskarterna är ganska småväxta då näringen är begränsad. Karp har olovligen satts ut i sjön. Judarn lär nu vara en av de sjöar på Sportfiskekortet där man enklast kan fånga karp. Varma perioder sommartid bjuder sjön även på bra mete efter mindre exemplar av ruda och sutare.

Övrigt:
Sjön ingår i Judarskogens naturreservat vilket innebär att det bland annat är totalt förbjudet att skära käppar från levande träd för att lägga ut kräftburar. Judarskogen är även ett Natura 2000 område. Sjön är även viktig för större vattensalamander.
En risvase är byggd i sjön för att gynna reproduktionen av fisk.

Karta Djupkart

Kvarnsjön Botkyrka

Sportfiskekortets omfattning:
Gäller i en mindre del av södra sjön. Se karta.
Sjöns area: 58,4 ha.

Kollektivtrafik:
Pendeltåg till Tullinge, bussar mot Lida trafikerar Pålamalmsvägen. Närmaste busshållplats är vid Flygklubben (se markering på kartan).

Fiskregler:
Se allmänna bestämmelser

Fisketips:
Abborrpimpel från isen eller ismete efter gädda.

Övrigt:
I sjön råder förbud mot att framföra motordriven båt.

Karta

Kvarnsjön Huddinge

Sportfiskekortets omfattning:
Fiskekortet gäller i hela Kvarnsjön.
Sjöns area: 13 ha.

Tillgänglighet:
Bra landfiskemöjligheter.

Kollektivtrafik:
Närmaste busshållsplats finns vid Lissmagård och/eller vid Lissmaskola.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser

Fisketips:
Kvarnsjön är en naturligt försurad sjö vilket ger en speciell artsammansättning och beståndsstruktur hos fiskarna, det blir få men stora fiskar. Sjön har förmodligen Sportfiskekortets största rudor och en fisk över storfiskregistreringsgränsen är möjligt.

Övrigt:
Sjön ligger i ett Natura 2000-område.

Karta

Kyrksjön

Sportfiskekortets omfattning:
Hela sjön ingår i fiskekortet
Sjöns area: 6,7 ha.

Tillgänglighet:
Bryggor finns att fiska från. Vintertid används sjön främst för skridskoåkning.

Kollektivtrafik:
Buss från Brommaplan mot Spånga station.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.

Fisketips:
I Kyrksjön finns det ett tusenbrödrabestånd av dammrudor. Varma sommarkvällar kan man uppleva ett spännande och roligt fiske om man fiskar med lätt utrustning och ett toppknutet metspö intill vegetationen vid någon av bryggorna. Ett bra agn för småruda är ett majskorn, maggot eller en liten mask.

Övrigt:
Sjön ligger inom Kyrksjölötens naturresevat. Delar av naturreservatet är natura 2000 område. Motorbåtsförbud gäller i sjön.

Karta Djupkarta

Källtorpssjön

Sportfiskekortets omfattning:
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 40 ha.

Tillgänglighet:
Goda landfiskemöjligheter, framförallt stenhällar runt hela sjön som gör den lätt tillgänglig för sportfiske.

Kollektivtrafik:
Tunnelbana till slussen, byte till buss mot Hellasgården.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.

Fisketips:
Källtorpssjön har ett bra isfiske där man både kan fånga både stor abborre och grov gädda. Sommartid passar sjön utmärkt för meteutflykter med barn då det finns gott om mört och mindre abborre.

Övrigt:
Tidigare har regnbåge utplanterats i sjön.

Karta Djupkarta

Käringsjön

Sportfiskekortets omfattning:
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 1 ha.

Kollektivtrafik:
Som till Mörtsjön sedan får man promenera längst med Roslagsleden.
Roslagsleden går även från Hagby, nordöst om sjön. Då tar man buss mot Täby Kyrkby och kliver av vid Vallabrink.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.

Fisketips:
Om någon mört överlevt fiskdöden finns förutsättningar att den kan växa sig riktigt stor.

Övrigt:
Käringsjön är en näringsfattig skogssjö belägen i ett vackert skogsområde. Sjön ingår i ett natura 2000 område.

Karta

Kärrsjön

Sportfiskekortets omfattning:
fiskekortet gäller i en del av Kärrsjön.
Sjöns area: 1 ha.

OBS! Ej att förväxla med det exklusiva karpfiske Sportfiskarna erbjuder i Kärrsjön på Södertörn strax söder om Huddinge.

Kollektivtrafik:
pendeltåg till Tullinge, bussar mot Lida trafikerar Pålamalmsvägen. Närmaste busshållsplats är vid Flygklubben (se markering på kartan).

Fiskeregler:
All karp ska återutsättas i sjön. I övrigt se allmänna bestämmelser.

Fisketips:
Kärrsjön är en av de sjöar som hyser störst karp på hela Sportfiskekortet. Den största karp som har rapporterats ifrån sjön vägde över 15kg.

Karta

Lanarestjärt

Sportfiskekortet omfattning:
Fiskekortet gäller i hela sjön.
Sjöns area: 4 ha.

Tillgänglighet:
Svårtillgänglig på grund av sankmark runt strandlinjen.

Kollektivtrafik:
Buss LT702 eller 788 från Södertälje.

Fiskeregler:
Angelfiske/ismete förbjudet. I övrigt se allmänna bestämmelser.

Beskrivning:
Lanarestjärt är en liten skogssjö med mycket vegetation. Beroende på variationer i abborrbeståndet kan de vissa år finnas få större eller många små abborrar i sjön. Variationerna går i cykler med ett par års mellanrum och Lanarestjärt är en bra sjö att inleda pimpelsäsongen på. I Lanarestjärt sattes karp ut på 90-talet där vissa karpar visade en rekordartad tillväxt, exempelvis växte en individ från under kilot till 3,6kg på 18 månader. I modern tid har inga, eller mycket få gett sjöns karpfiske en ärlig chans. Är det här nästa karprekord kan komma ifrån?

Karta Djupkarta

Largen

Sportfiskekortets omfattning:
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 143ha.

Tillgänglighet:
Möjlighet till att fiska från land på stora delar av sjön, men båt att föredra. Ramp och parkering för trailer finns.

Kollektivtrafik:
Roslagsbanan till Åkersberga och sedan buss fram till Källbacken(Österåker).

Fiskeregler:
Endast tillåtet att använda elmotor.
Se allmänna bestämmelser för resterande regler.

Fisketips:
Sjön innehåller väldigt gott om gädda, dragrodd eller trolling med elmotor och släpa wobblers i naturliga färger är ett hett tips.
Även spinnfiske i de grundare partierna fungerar bra både för abborre och gädda. Vattnet är extremt klart i sjön, naturtrogna och inte allt för stora beten är att föredra.

Övrigt:
Siklöja planterades ut för väldigt många år sen och har överlevt i sjön, troligtvis på grund av sjöns fina vattenkvalité och djup. Sjöns största djup ligger på 21 meter och har ett medeldjup på 8.8 meter.

Lilla Lanaren

Sportfiskekortets omfattning:
Fiskekortet gäller i hela sjön.
Sjöns area: 2 ha.

Tillgänglighet:
Svåråtkomlig från land.

Kollektivtrafik:
Buss LT702 eller 788 från Södertälje.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.

Beskrivning:
Lilla Lanaren är en liten och näringsrik sjö som skapades då järnvägen byggdes vilket skar av en bit av Lanaren till en egen liten sjö. Runt stränderna kring sjön växer det mycket vass och det är svårt att komma till sjön under sommarhalvåret. Det bästa fisket på Lilla Lanaren är ofta det tidiga isfisket efter gädda, under senare delen av vintern kan det vara syrebrist på Lilla Lanaren och fiskarna har då simmat ut till Lanaren.

Karta

Lillsjön Bromma

Sportfiskekortets omfattning:
hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 10,7 ha.

Tillgänglighet:
Bryggor finns att fiska från. Även enstaka platser från land finns att fiska från.

Kollektivtrafik:
Tunnelbanans gröna linje, avstigning Abrahamsbergs station. Bussar går även från Brommaplan, Alvik samt från Solna.

Fiskeregler:
OBSERVERA: I Lillsjön råder totalt fiskeförbud från 15 maj till 15 juni.
Detta för att skydda lekande och romvaktande gös i sjön. I övrigt se allmänna bestämmelser. Under vår och försommar intensifieras fisketillsynen i Lillsjön och i kanalen ut till Mälaren för att skydda alla lekande fiskarter.

Fisketips:
Lillsjön är en bra sjö för mete efter vitfisk.

Övrigt:
Motorbåtsförbud gäller i sjön.
En risvase är byggd i den västra delen av sjön.
Bäver förekommer i området.
Vattenkvalitén är för dålig i sjön för bad.
Den grunda sjön är ett viktigt lek- och uppväxtområde för många fiskarter i närliggande delar av Mälaren.

Karta Djupkarta

Lillsjön Södertälje

Sportfiskekortets omfattning:
Gäller i hela Lillsjön.
Sjöns area: 1 ha

Tillgänglighet:
Svåråtkomlig från land. Is förbättrar tillgängligheten.

Kollektivtrafik:
Buss LT702 eller 788 från Södertälje.

Fiskeregler:
Angelfiske/ismete är förbjudet. I övrigt se allmänna bestämmelser.

Övrigt:
Parkering finns vid Orrlöts fritidsby.

Karta

Lycksjön

Sportfiskekortets omfattning:
Fiskekortet gäller i del av sjön.
Sjöns area: 21 ha.

Kollektivtrafik:
Buss mot Brandbergen, närmaste busshållsplats är vid Vendelsö skolväg ca 1500 meter från sjön.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.

Övrigt:
Sjön gränsar till Tyresta nationalpark.

Karta

Långsjön

Sportfiskekortets omfattning:
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 29 ha.

Tillgänglighet:
Det finns många ställen att landfiska ifrån. Bryggor finns längst med sjöns nordöstra del, där finns även fina klippor finns att fiska från. De södra delarna erbjuder också fina fiskeplatser speciellt för mete.

Kollektivtrafik:
Från centrala Stockholm, pendeltåg mot Södertälje, kliv av vid Stuvsta.
Byte till buss mot Fruängen, kliv av tidigast vid Snättringe. Det finns flera hållplatser beroende på vilken del av sjön som ni ska fiska i.
Alternativt ta tunnelbanans gröna linje till Fruängen, byte till buss mot Segeltorp.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.
All fångad karp måste återutsättas i sjön.

Fisketips:
Långsjön är långgrund med vidsträckta näckrosbälten och ett lättåtkomligt fiske från många av sjöns klippor och bryggor. Några exempel på olika fiskeformer vilka är effektiva i Långsjön: spinnfiske efter gädda tidig vår, mete under varma sommarkvällar efter grov sutare, ruda och karp och det tidiga isfisket efter gädda. I Långsjön simmar många grova karpar med en vikt över 10kg!

Övrigt:
Kräftfiskekort går att köpa till Långsjön under 2015.

Karta Djupkarta

Långsjön Paradiset

Sportfiskekortets omfattning:
gäller i en del av sjön, se karta.
Sjöns area: 7 hektar

Tillgänglighet:
Bra landfiskemöjligheter

Kollektivtrafik:
Pendeltåg till Huddinge. Byte till buss mot Länna handelsplats, kliv av vid Bruket.
Promenad ca 1500 meter till parkeringen och Paradisets raststuga. (öppen lördag - söndag)

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser

Fisketips:
Mete och spinn sommartid, pimpel vintertid.

Övrigt:
Fiskevattnet ligger inom naturreservatet Paradiset.

Karta

MAGELUNGEN

Sportfiskekortets omfattning:
Stora delar av Magelungen ingår i Sportfiskekortet. Se kartorna nedan för mer detaljerad information.
Sjöns area: 245 ha

Tillgänglighet:
Finns flera ställen att komma ner till vattnet ifrån. En badstrand vid Ågestagården där parkering också är möjligt.

Kollektivtrafik:
Tunnelbana eller pendeltåg till Farsta eller till Farsta strand.

Fiskeregler:
Fångstbegränsningen är max 2 gäddor och/eller gösar per dag och fiskekort. I övrigt se allmänna bestämmelser.

Fisketips:
Magelungen är en stor sjö där sjöns karaktär skiftar i utseende från öppna djupa vattenmassor i sjöns södra delar till vegetationsrika och grunda områden i sjöns nordvästra del. I de djupare delarna erbjuds det bästa fisket efter abborre, gädda och gös.
I sjöns grunda och vegetationsrika delarna erbjuds ett mycket bra sportfiske efter sarv och sutare men även med chans på karp.

Övrigt:
Risvasar är byggda i sjön, två stycken stax norr om Ågestabron. Ytterligare en i den nordligaste delen av sjön.
Båt med motor, max 5 hk får framföras i sjön.

Malmsjön

Allmänt

Kommun
Botkyrka


Omfattning:
Sportfiskekortet gäller i drygt halva sjön, se karta.
Sjöns area: 84 hektar

Tillgänglighet:
Landfiske möjligt längs norra stranden.

Kollektivtrafik:
Pendel till Tumba station. Buss 716 till Vårsta centrum, gå söderut 5 minuter så kommer man fram till Malmsjön. Info bussar: www.sl.se

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser

Fisketips:
Pimpelfiske och mete är bra metoder i Malmsjön. Enstaka lite större gäddor kan finnas.

MÖRTSJÖN HUDDINGE

Kommun
Huddinge
Sportfiskekortets omfattning:
Fiskekortet gäller i hela Mörtsjön.
Sjöns area: 15 hektar

Tillgänglighet:
Liten skogsjö med mycket växtlighet.

Kollektivtrafik:
Pendeltåg mot Huddingecentrum, byte till buss, kliv av vid Balingsnäs.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser

Fisketips:
Bra metsjö, som dessvärre kväver med jämna mellanrum vilket gör att storleken på fisken varierar mellan åren. Spegel- och fjällkarp sattes ut hösten 1992 men det är osäkert huruvida de överlevde den senaste kvävningen (kvävning = sjön blir syrefri under långa isvintrar vilket orsakar fiskdöd). All fångad karp skall återutsättas i sjön.

Övrigt:
Då Mörtsjön är en liten och grund sjö är den en av de sjöar där isen lägger först i Stockholmsregionen.

MÖRTSJÖN TÄBY

Sportfiskekortets omfattning:
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 5 hektar

Tillgänglighet:
Bra landfiskemöjligheter finns på flera ställen kring sjön.

Kollektivtrafik:
Roslagsbanan från Tekniska högskolan, mot Lindholmen. Från station Tibble går bussar.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.

OBS! Ny fiskeregel: endast en sutare upp till 45 cm per fiskekort och dag får behållas. Sutare över 45 cm måste återutsättas oskadda.

I mörtsjön gäller även fiskeförbud innanför den blå plastduken som finns i sjöns sydöstra del. All karp som fångas ska återutsättas till sjön. Det är absolut förbjudet att flytta fisk till eller från sjön!

Fisketips:
I Mörtsjön erbjuds förutom fiske efter de vanligaste insjöarterna ett mycket bra sportfiske efter grov sutare och karp. Karp har planterats ut i sjön i flera omgångar och de tidigaste utsättningarna härstammar från tidigt 90-tal. Mörtsjön är i dagsläget en av de sjöar i Stockholmsregionen där flest stora karpar landas och det fångas årligen fisk över 15 kg. Rekordet på karp är strax över 20 kg. Flera sutare har fångats med en vikt över 3 kg.

Övrigt:
Många karpmetare befinner sig flera dagar kring sjön. Tänk på att ta med er skräpet hem och visa hänsyn till de som bor i området samt förbipasserande.

ORLÅNGEN

Sportfiskekortets omfattning
Delar av sjön ingår i fiskekortet, se kartan för detaljerad beskrivning.
Sjöns area: 281 ha

Tillgänglighet
Båtuthyrning finns vid Sundby gård. Kring Sundby finns också flera klippor att fiska från. Det finns även landfiskemöjligheter på norra stranden, mitt emot Sundby gård och österut.

Kollektivtrafik
Pendeltåg mot Östertälje, byte till buss vid Huddinge station. Kliv av vid Balingsnäs för norra delarna av sjön eller vid Sundby gård för att nå mellersta delarna av sjön.

Fiskeregler
Se allmänna regler.
All fångad karp, måste återutsättas i sjön.
Båt med motor, max 5 hk får framföras i sjön.

Fisketips
Orlången är kanske Sportfiskekortets finaste vatten med goda bestånd av abborre, gädda och gös. Sjön är väldigt vacker med fina omgivningar med höga naturvärden. Orlången är mycket fiskrik men kan vara svårfiskad, är inte fisken på hugget kan det vara mycket trögt. De dagar fisken är på hugget kan man dock få uppleva fantastiska fisken med fångst av fina gösar och gäddor.
Bra metoder i Orlången är pimpel,ismete, dragrodd och jigg/vertikalfiske. Orlångens vatten är grumligt så beten i skarpa färger, till exempel neongult eller firetiger, brukar fungera bra.

OBS! Då fisketrycket i sjön är ganska stort är det viktigt att alla följer fångstreglerna för gädda och gös. Se fiskereglerna för mer information.

Övrigt
Sjön gränsar delvis till naturreservatet Orlången. Sjöns omgivningar har ett rikt djurliv, här finns goda chanser att få se exempelvis snok, fiskgjuse och blå kärrhök.

RÅCKSTA TRÄSK

Sportfiskekortets omfattning:
Hela sjön ingår i fiskekortet. Se karta nedan för mer ingående information
Sjöns area: 3,3 hektar

Tillgänglighet:
Några bra fiskeplatser finns runt sjön. Mycket stora vassbälten har brett ut sig kring strandkanterna.

Kollektivtrafik:
Tunnelbanans gröna linje kliv av vid Råcksta.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.

Fisketips:
Råcksta träsk har inga fiskarter i troféformat men erbjuder framförallt ett bra mängdfiske på mindre sutare och ruda med chans på medelstor karp.

Övrigt:
Sjön ingår i Grimsta naturreservat. Sjön är även viktig för groddjur och trollsländor. Fågellivet är relativt artfattigt.

RÖNNINGESJÖN

Kommun
Täby

Sportfiskekortets omfattning:
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 65 hektar

Tillgänglighet:
Bra landfiskemöjligheter.

Kollektivtrafik:
Buss från Mörby centrum mot Vallentuna.
Roslagsbanan går förbi sjöns södradel, avstigning Viggbylund

Fiskeregler:
Maximått på abborre: all abborre längre än 38 cm ska återutsättas så skonsamt som möjligt. Se i övrigt allmänna bestämmelser.

Fisketips:
I Rönningesjön fångas det grov abborre och gädda årligen. Sjön har goda möjligheter till landfiske vid bryggor och klippor men erbjuder även chans till ett bra båtfiske. Goda möjligheter finns att lyfta i en egen båt vid Vassvägen i sjöns nordöstra del.

Övrigt:
Totalt fiskeförbud på ål enligt svensk fiskelag.
Motorbåtsförbud gäller i sjön.

SICKLASJÖN

Kommun
Nacka

Sportfiskekortets omfattning:
Delar av sjön ingår i fiskekortet. Se karta nedan för mer ingående information
Sjöns area: 15 hektar

Fiskarter:
Gädda, abborre, sutare och övrig vitfisk

Tillgänglighet:
Bra landfiskemöjligheter

Kollektivtrafik:
Tunnelbana till Gullmarsplan, byte till tvärbana, kliv av vid Sickla kaj.
Tunnelbana till slussen, byte till buss mot Älta stig av vid busshållsplats Nackanäs.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.

Fisketips:
Var beredd på att det kan vara mycket vattenvegetation under sommarhalvåret i Sicklasjön som näckrosor och slingeväxter. Vid fiske i tät vegetation är det viktigt att anpassa utrustningen därefter genom att använda en grövre utrustning och ha en taktik anpassad för situationen som att fiska med vegetationsskyddade beten.

Övrigt:
Sjön ligger delvis inom Nacka naturresevat.
En risvase är byggd i södra delen av sjön, vid lilla sickla.

SÖDERBYSJÖN

Sportfiskekortets omfattning:
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 15 hektar

Tillgänglighet:
Bra landfiske då sjön är lätt tillgänglig på många platser kring sjön.

Kollektivtrafik:
Tunnelbanan till Bagarmossen, byte till buss mot Gröndal, kliv av vid Djursjukhuset.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.
All fångad karp ska återutsättas.

Fisketips:
Bra ismete efter gädda.

Övrigt:
Kräftfiskekort går att köpa till Söderbysjön. Inget arrangerat kräftfiske, du får själv stå för utrustning och kunnande. Fiskekorten säljs för onsdagar och fredagar under augusti och september månad. De säljs enbart på www.fiskekort.se/kraftfiske.

TREHÖRNINGEN

Kommun
Huddinge

Sportfiskekortets omfattning:
gäller i större delen av Trehörningen
Sjöns area: 63 hektar

Tillgänglighet:
Bra landfiskemöjligheter.

Kollektivtrafik:
Pendeltåg till Huddinge centrum, byte till buss mot Stuvsta avstigning Trehörningen alternativt buss mot Handen, kliv av vid Glimmervägen i Sjödala.

Fiskeregler:
Se allmänna regler.

Fisketips:
Bra metsjö efter sutare och ruda. Även bra isfiskesjö. Har tidigare varit en bra sjö att spinnfiska gädda i.

TREHÖRNINGEN PARADISET

Kommun
Huddinge

Sportfiskekortets omfattning:
gäller i hela sjön.
Sjöns area: 6 hektar

Tillgänglighet:
Bra landfiskemöjligheter.

Kollektivtrafik:
Pendeltåg till Huddinge. Byte till buss mot Länna handelsplats, kliv av vid Bruket.
Promenad ca 1500 meter till parkeringen och Paradisets raststuga. (öppen lördag - söndag)

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser

Fisketips:
Mete och spinn sommartid, pimpel vintertid.

Övrigt:
Fiskevattnet ligger inom naturreservatet Paradiset.

TREKANTEN

Kommun
Stockholm

Service
Båtuthyrning

Sportfiskekortets omfattning:
Hela sjön ingår i fiskekortet. Se karta nedan för mer ingående information
Sjöns area:12,4 hektar

Tillgänglighet:
Lättillgänglig, är lämplig även för rörelsehindrade fiskare. Gångbana finns runt hela sjön. I den västra delen går en spång över hela sjön som lämpar sig bra för fiske.

Kollektivtrafik:
Tunnelbanans röda linje till Liljeholmen, eller tvärbanan till Trekanten.

Fiskeregler:
För Trekanten gäller endast spöfiske med 1 spö under sommartid, det vill säga isfri period. När regnbåge sätts ut i sjön gäller en baglimit på tre fångade regnbågar/fiskekort.

Vid karpmetet får dock 3 spön användas och ismete med fem spön är tillåtet enligt de allmänna bestämmelserna. All fångad karp ska återutsättas i sjön. Fiske från flytring är tillåtet.
Användning av egen båt är förbjudet i sjön.
Kräftfisket är stängt i sjön då kräftbeståndet är för litet att fiskas på.

Fisketips:
Fiska abborre med jigg eller mete med mask. Sjöns mycket välmatade storgäddor är svårlurade och luras bäst vid ismete med naturligt agn. Trekanten är en mycket lämplig sjö att ta med barnen på mete. Mörtarna brukar nappa bra om man först mäskar med lite bröd.

TYRESÖ FLATEN

Kommun
Tyresö

Service
Båtuthyrning

Sportfiskekortets omfattning:
Fiskekortet gäller i hela sjön, samt Gammelströmmen och Nyforsströmmen (sjöns inlopp och utlopp). Se kartan för mer ingående information.
Sjöns area: 36 hektar

Tillgänglighet:
Goda landfiskemöjligheter.
Båtar till Tyresö Flaten finns att hyra på OKQ8 i Bollmora. Dessa går att förhandsboka genom Tyresö Fvf.

Kollektivtrafik:
Tunnelbana till Gullmarsplan, därifrån buss till Nyfors.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.
Båtmotorförbud råder i sjön inklusive gammelströmmen. Tyresö Fvf har dispens från Länsstyrelsen att använda motor vid fiskevård samt vid viss uthyrningsverksamhet.

Fisketips:
Bra fiske efter abborre.

Övrigt:
Sjön angränsar i söder till Tyresta nationalpark och i norr till Alby naturreservat.

TÄRNAN

Kommun
Nynäshamn

Sportfiskekortets omfattning:
fiskekortet gäller i stora delar av sjön, se karta.
Sjöns area: 1,8 hektar.
Tillgänglighet:
Svårtillgängliga stränder på grund av mycket vass.

Kollektivtrafik:
Pendeltåg mot Nynäshamn, avstigning Segersäng.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser

Fisketips:
Svårtillgänglig men med någon enstaka plats där man kan spinnfiska eller meta, annars är isfisket att föredra i denna sjö.

ULLNASJÖN

Kommun
Täby

Österåker

Omfattning:
Sportfiskekortet gäller i hela Ullnasjön
Area: 303 hektar

Tillgänglighet:
Mycket begränsade landfiskemöjligheter.

Kollektivtrafik:
Buss från Mörby centrum mot Åkersberga station avstigning inom Arninge industriområde (Linjalvägen). Där kan bussbyte ske mot Ullna och Vågsjö. Info bussar: www.sl.se


Fisketips:
Ullnasjön är en grumlig slättsjö där du kan få stora exemplar av både gädda, gös och abborre. En bra fiskeplats för abborre och gös i sjön är kring de steniga partierna vid grynnan i sjöns östra del medan gäddan låter sig fångas längs med sjöns långa vasskanter.
Bra vinterfiske från is.

Fiskeregler:
Maxfångst 3 gösar och/eller gäddor per dag och fiskekort. Angelfiske/Ismete med max 5 don/spön per kort och trolling med max 3 spön tillåtet.

Övrigt:
Fiske med flytring är tillåtet för den som vill komma åt att fiska i större områden av sjön.


ULVSJÖN

Kommun
Nacka

Sportfiskekortets omfattning:
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 6 hektar

Tillgänglighet:
Finns en hel del landfiskemöjligheter.

Kollektivtrafik:
Tunnelbana till Bagarmossen, byte till buss mot Gröndal, kliv av vid Djursjukhuset.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.

Fisketips:
Liten näringsfattig skogsjö med ganska småväxta fiskar. Pimpel, mete eller spinn är lämpliga metoder.

VÄLLINGEN

Kommun
Södertälje
Sportfiskekortets omfattning:
fiskekortet gäller i en mindre del av sjön.
Sjöns area: Totalt 400 ha, kortet gäller på 23 ha.

Tillgänglighet:
Åtkomlig från land på vissa platser.

Kollektiva färdmedel:
Buss från Östertälje linje 784, närmsta busshållsplats är Hummelmora eller Bergstorpsvägen.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.

Beskrivning:
Vällingen är en näringsrik sjö som ligger mellan Järna och Södertälje Sjön erbjuder ett bra fiske både under sommar som vinterhalvåret efter abborre och gädda. Det är dåligt med parkering vid denna del av sjön som ingår i Sportfiskekortet. Tillgängligheten är också begränsad idag men förhoppningsvis kommer en båtuthyrning att startas.

Övrigt:
Kräftfisket upplåts genom Södertälje sportfiskeklubb. De har för sina medlemmar möjlighet till kräftfiske i sjön. Det är tack vare deras insatser som det överhuvudtaget finns kräftor i sjön.

YNGERN

Kommun
Nykvarn

Service
Båtramp

Sportfiskekortets omfattning:
Fiskekortet gäller i hela Yngern.
Sjöns area: 1430 hektar

Tillgänglighet:
Sjön är stor och flikig och det finns många fiskeplatser att upptäcka. Vintertid ger isen större möjligheter att nå attraktiva fiskeplatser.

Kollektivtrafik:
Pendeltåg från T-centralen, kliv av vid Östertälje, byte till buss mot Nykvarn. Övriga platser är det svårt att komma till med kollektiv trafiken.

Aktuellt:
Storabborren skyddas i Yngern!
Under 2015 blir Yngern första sjö med maximått på abborre. Alla abborrar på 38 centimeter eller över skall återutsättas i sjön, detta för att behålla sjöns populationer med storabborrar. De stora individerna spelar viktig roll för reproduktion och balansen i ekosystemet.

Övriga fiskeregler:
Trolling är inte tillåtet. Angelfiske är inte tillåtet. Ismete med max 5 spön. Motorbåt med maximal motorstyrka på 8 hk får användas i sjön. I övrigt se allmänna bestämmelser.

Fisketips:
Yngern är en stor klarvattensjö med en varierande karaktär av djupa kanter och grunda vikar. Bäst fiskas Yngern från båt (sjösättningsmöjligheter finns i Yngsviken) men även landfisket har stor potential. Fisket i sjön är varierande med allt från bottenmete efter braxen i de grunda vikarna till abborrfiske längs med bergsbranter och pelagiskt gäddfiske. Pimpelfisket vintertid med balanspirk efter sjöns stora abborrar är mycket bra.

Övrigt:
Sjön och dess omgivningar har mycket höga naturvärden och området inbjuder till fisketurer med camping och svampplockning mm.

ÄLTASJÖN

Kommun
Nacka

Sportfiskekortets omfattning:
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 79 hektar

Tillgänglighet:
Delar av sjön är svårtillgänglig pga vassbälten, landfiskemöjligheter finns dock på flera ställen vid exempelvis uddar.

Kollektivtrafik:
Tunnelbana till Gullmarsplan därifrån buss mot Älta, avstigning busshållsplats Ältasjön. Alternativt tunnelbana till Slussen och sedan buss till Älta centrum.

Fiskeregler:
Trolling (endast elmotor), max 3 spön per båt
Maxfångst för gädda/gös per dag 3 st, varav max 2 st får vara gösar.
I övrigt se allmänna bestämmelser

Fisketips:
Ältasjön är framförallt en bra pimpelsjö för abborre och ismetet efter gädda kan vara bra. Det finns även chans att få gös.

ÖRAN

Kommun
Huddinge

Sportfiskekortets omfattning:
Gäller i en mindre del av sjön, se karta.
Sjöns area: 55 hektar

Tillgänglighet:
Bra landfiskemöjligheter.

Kollektivtrafik:
Pendeltåg till Huddinge. Byte till buss mot Länna handelsplats, kliv av vid Bruket.
Promenad ca 1500 meter till parkeringen och Paradisets raststuga. (öppen lördag-söndag)

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.

Fisketips:
Då fisken i sjön inte är ätbar bör fisket bedrivas så att fiskarna kan återutsättas oskadda.

Övrigt:
OBSERVERA: Fisken i Öran innehåller höga kvicksilverhalter. Fångad fisk bör inte konsumeras utan återsättas i sjön.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
april 23, 2022 Ingen fångst Nej sportfiskekortet
april 18, 2022 Abborre, Gädda, Gädda 29, 60, 54 Ja, Ja, Ja Nej sportfiskekortet
oktober 10, 2021 Ingen fångst Nej sportfiskekortet
oktober 10, 2021 Abborre 35 Ja Nej sportfiskekortet
oktober 3, 2021 Gädda, Gädda 45, 30 700, 300 Ja, Ja Nej sportfiskekortet