Sportfiskekortet Stockholm

Ett 40-tal vatten i Stockholmsregionen på ett fiskekort!

Om Sportfiskekortet Stockholm

Fiska allt från gädda, gös och abborre till karp, sutare och regnbåge. Sportfiskekortet ger dig fantastiska möjligheter till ett bra, stadsnära fiske för ett mycket förmånligt pris!

Foto: Sportfiskarna

Foto: Sportfiskarna

Foto: Sportfiskarna

Foto: Sportfiskarna

Foto: Sportfiskarna

Foto: Sportfiskarna

Regler

Generellt

FISKEREGLER SPORTFISKEKORTET
Som kortinnehavaren äger du rätt till sportfiske i de drygt 40 sjöar som finns på Sportfiskekortets sjölista. Vilka regler och vilken del av sjön som ingår i fiskekortet hittar du i kartorna och informationen på respektive vattens sida. Du är skyldig att ta reda på vilka fiskeregler som gäller innan du påbörjar ditt fiske.

Länk generella regler

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Aglasjön

Sportfiskekortets omfattning:
Fiskekortet gäller i hela Aglasjön.
Sjöns area: 28 ha.

Tillgänglighet:
Åtkomlig från land på visa platser.

Kollektivtrafik:
Buss LT702 eller 788 från Södertälje.

Fiskeregler:
Angelfiske är inte tillåtet. Ismete med max 5 spön är tillåtet.
I övrigt se allmänna bestämmelser.

Beskrivning:
Aglasjön är en näringsrik sjö som ligger mellan Järna och Södertälje alldeles intill E4:an. Fisketrycket i sjön är lågt men vad få vet är att detta är ett av få vatten som kan ha stor oupptäckt potential. Sjön erbjuder ett bra fiske både under sommar som vinterhalvåret efter abborre och gädda. Under 90-talet planterades stora mängder karp ut i sjön.

Djupkarta

Albysjön

Sportfiskekortets omfattning:
fiskekortet gäller i del av sjön, samt i Nyforsströmmen (sjöns inlopp som rinner från Tyresö Flaten). Se kartan för mer ingående information.
Sjöns area: 70 ha.

Tillgänglighet:
Goda landfiskemöjligheter.
Båtar till Albysjön finns att hyra på OKQ8 i Bollmora. Dessa går att förhandsboka genom Tyresö Fvf.

Kollektivtrafik:
Tunnelbana till Gullmarsplan, därifrån buss till Nyfors.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.
Båtmotorförbud råder i sjön inklusive Gammelströmmen. Tyresö Fvf har dispens från Länsstyrelsen att använda motor vid fiskevård samt vid viss uthyrningsverksamhet.

Fisketips:
Bra fiske efter abborre och gädda, det finns även viss chans att få gös.

Övrigt:
Sjön angränsar i söder till Tyresta nationalpark och i norr till Alby naturreservat.

Karta Djupkarta

Dammtorpssjön

Sportfiskekortets omfattning:
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 16 ha.

Tillgänglighet:
Grund sjö. Svårtillgänglig framförallt sommartid på grund av mycket vegetation i sjön.

Kollektivtrafik:
Tunnelbana till slussen, byte till buss mot Älta stig av vid busshållsplats Dammtorp.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.

Fisketips:
Dammtopsjön är kraftigt bevuxen med näckrosor och sommartid är detta en bra sjö för den som vill meta efter sutare eller karp. Karpfiskets potential i sjön är okänd men karp planterades ut under 90-talet. Sjön erbjuder även ett bra vårfiske efter gädda, gärna så tidigt som möjligt innan vattenvegetationen förhindrar fisket.

Övrigt:
All fångad karp ska återutsättas.

Karta

Drevviken

Sportfiskekortets omfattning:
Stora delar av Drevviken ingår i fiskekortet
Sjöns area: 571 ha.

Tillgänglighet:
Goda landfiskemöjligheter på flera ställen kring sjön.

Kollektivtrafik:
Södra Drevviken- Pendeltåg till Skogås
Norra Drevviken- Pendeltåg till Trångsund, byte till buss. Pendeltåg till Skarpnäck, byte till buss mot Orhem avstigning Grindstugan. Pendeltåg till Gullmarsplan byte till buss mot Brandbergen.

Fiskeregler:
I Drevviken är det som på övriga Sportfiskekortsvatten endast tillåtet med max 5 angeldon/ismetespön per fiskekort och dag. OBS! Endast dragrodd är tillåtet sommartid, ej trolling med motor.
Båtar i Drevviken får maximalt ha en motorstyrka på högst 5 hk, hastighetsbegränsning på 7 knop gäller i hela sjön året runt. I övrigt se allmänna bestämmelser.

Fisketips:
Drevviken är Sportfiskekortets största och ett av de mest intressanta vatten med mycket chans att fånga både mycket grov gädda och gös. Det har fångats en hel del gäddor över 10 kilo och gösar på över 9 kilo i sjön. Ismete, pimpel, dragrodd och vertikalfiske är de bästa metoderna för att fånga gösen i den stora och djupa sjön. Även pimpelfisket efter abborre är bra i Drevviken.

Övrigt:
Drevviken är den största sjön i Tyresåns sjövattensystem. Sjön har höga halter av fosfor och kväve vilket också leder till att siktdjupet är dåligt och det kan vissa år förkomma algblomningar.

Karta Norra Karta Mellersta Karta Södra Djupkarta Norra Djupkarta Södra

Dånviken

Sportfiskekortets omfattning:
fiskekortet gäller i en mindre del av sjön.
Sjöns area: Totalt 20 ha, kortet gäller på 3 ha.

Tillgänglighet:
Åtkomlig från land på vissa platser.
Sjön kan nås med kollektiva färdmedel.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.

Beskrivning:
Sjön är sedan tidigare avskuren från Uttran genom att en järnvägsbank byggdes i den nordvästra delen av Uttran. Branta sluttningar och ibland klippiga dominerar kring sjön. Det finns karp utplanterad i sjön vilket ger ett bra karpfiske.

Karta

Fatburen

Sportfiskekortets omfattning:
Fiskekortet gäller i del av sjön.
Sjöns area: 7 ha.

Tillgänglighet:
Goda landfiskemöjligheter.

Kollektivtrafik:
Tunnelbana till Gullmarsplan, därifrån buss till Tyresö slott.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.
Båtmotorförbud råder i sjön. Tyresö Fvf har dispens från Länsstyrelsen att använda motor vid fiskevård samt vid viss uthyrningsverksamhet.

Fisketips:
Bra fiske efter abborre och gädda.

Övrigt:
Sjön angränsar i söder till Tyresta nationalpark och i norr till Alby naturreservat.

Karta Djupkarta

Flaten

Sportfiskekortets omfattning:
Stora delar av Flaten ingår i Sportfiskekortet.
Sjöns area: 63 ha.

Tillgänglighet:
Goda landfiskemöjligheter finns på flertalet ställen runt sjön. Kan vara svårfiskad på grund av mycket växtlighet i sjön.

Kollektivtrafik:
Tunnelbana till Skarpnäck, byte till buss mot Orhem avstigning Grindstugan.
Alternativt buss via Älta till Flatenbadet eller buss från Gullmarsplan.

Fiskeregler:
Förbjudet att fiska inom dagvattenreningsanläggningen (rödmarkerad på kartan). I övrigt se allmänna bestämmelser.

Fisketips:
Sjön har ett gott bestånd av större abborrar. Pimpelfiske på vintern med balanspirk kan ge stora abborrar. Även bra jiggfiske från klipporna till vänster om badet. I övrigt förekommer även gädda och vitfisk. Gös är inplanterad men återfångsten av gös har varit minimal.

Tänk på detta: behåll helst abborre i mellanklassen på 2-5 hekto, de stora abborrarna över 1 kilo är viktiga för bestånden och är inte heller så goda att äta.
Släpp tillbaka dem!

Övrigt:
Sjön gränsar delvis till naturreservatet flaten. Hela sjön omfattas av strandskydd.
Kräftfiskekort går att köpa. Inget arrangerat kräftfiske, du får själv stå för utrustning och kunnande. Fiskekorten säljs för onsdagar och fredagar under augusti och september månad. De säljs enbart på www.fiskekort.se/kraftfiske.

Karta Djupkarta

Glasbergasjön

Sportfiskekortets omfattning:
Fiskekortet gäller i en mindre del av sjön.
Sjöns area: Totalt 20 ha, kortet gäller på 3,5 ha.

Tillgänglighet:
Åtkomlig från land på vissa platser.
Kollektiva färdmedel finns till närområdet från Östertälje Station.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.

Beskrivning:
Sjön är näringsrik och grumlig och har under de senaste åren höjts och marken runt sjön exploaterats.

Karta

Gullsjön

Sportfiskekortets omfattning:
Hela sjön ingår i fiskekortet. Se karta nedan för mer ingående information.
Sjöns area: 3 ha.

Kollektivtrafik:
Buss från Täby centrum till Löttingevägen. Sedan får man gå Roslagsleden fram till sjön.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.

Fisketips:
Sjön är grund och kan vara svårfiskad under sommaren. Vinterfisket erbjuder god tillgänglihet sjön och chans till bra fiske.

Övrigt:
Roslagsleden går förbi sjön.

Karta

Judarn

Sportfiskekortets omfattning:
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 7,4 ha.

Tillgänglighet:
Kring sjön finns god tillgänglighet och fina landfiskemöjligheter. Judarn ligger inom ett strövområde och en stig går runt hela sjön. Sjöns omgivningar karaktäriseras av en blandning av bergknallar med flyttblock och sankområden med mycket höga naturvärden.

Kollektivtrafik:
Tunnelbanans gröna linje, avstigning vid station Åkeshov eller vid Ängbyplan.

Fiskeregler:
All karp skall återutsättas. Se allmänna bestämmelser.

Fisketips:
Judarn är en vacker skogssjö med mycket rent vatten. De naturliga fiskarterna är ganska småväxta då näringen är begränsad. Karp har olovligen satts ut i sjön. Judarn lär nu vara en av de sjöar på Sportfiskekortet där man enklast kan fånga karp. Varma perioder sommartid bjuder sjön även på bra mete efter mindre exemplar av ruda och sutare.

Övrigt:
Sjön ingår i Judarskogens naturreservat vilket innebär att det bland annat är totalt förbjudet att skära käppar från levande träd för att lägga ut kräftburar. Judarskogen är även ett Natura 2000 område. Sjön är även viktig för större vattensalamander.
En risvase är byggd i sjön för att gynna reproduktionen av fisk.

Karta Djupkart

Kvarnsjön Botkyrka

Sportfiskekortets omfattning:
Gäller i en mindre del av södra sjön. Se karta.
Sjöns area: 58,4 ha.

Kollektivtrafik:
Pendeltåg till Tullinge, bussar mot Lida trafikerar Pålamalmsvägen. Närmaste busshållplats är vid Flygklubben (se markering på kartan).

Fiskregler:
Se allmänna bestämmelser

Fisketips:
Abborrpimpel från isen eller ismete efter gädda.

Övrigt:
I sjön råder förbud mot att framföra motordriven båt.

Karta

Kvarnsjön Huddinge

Sportfiskekortets omfattning:
Fiskekortet gäller i hela Kvarnsjön.
Sjöns area: 13 ha.

Tillgänglighet:
Bra landfiskemöjligheter.

Kollektivtrafik:
Närmaste busshållsplats finns vid Lissmagård och/eller vid Lissmaskola.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser

Fisketips:
Kvarnsjön är en naturligt försurad sjö vilket ger en speciell artsammansättning och beståndsstruktur hos fiskarna, det blir få men stora fiskar. Sjön har förmodligen Sportfiskekortets största rudor och en fisk över storfiskregistreringsgränsen är möjligt.

Övrigt:
Sjön ligger i ett Natura 2000-område.

Karta

Kyrksjön

Sportfiskekortets omfattning:
Hela sjön ingår i fiskekortet
Sjöns area: 6,7 ha.

Tillgänglighet:
Bryggor finns att fiska från. Vintertid används sjön främst för skridskoåkning.

Kollektivtrafik:
Buss från Brommaplan mot Spånga station.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.

Fisketips:
I Kyrksjön finns det ett tusenbrödrabestånd av dammrudor. Varma sommarkvällar kan man uppleva ett spännande och roligt fiske om man fiskar med lätt utrustning och ett toppknutet metspö intill vegetationen vid någon av bryggorna. Ett bra agn för småruda är ett majskorn, maggot eller en liten mask.

Övrigt:
Sjön ligger inom Kyrksjölötens naturresevat. Delar av naturreservatet är natura 2000 område. Motorbåtsförbud gäller i sjön.

Karta Djupkarta

Källtorpssjön

Sportfiskekortets omfattning:
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 40 ha.

Tillgänglighet:
Goda landfiskemöjligheter, framförallt stenhällar runt hela sjön som gör den lätt tillgänglig för sportfiske.

Kollektivtrafik:
Tunnelbana till slussen, byte till buss mot Hellasgården.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.

Fisketips:
Källtorpssjön har ett bra isfiske där man både kan fånga både stor abborre och grov gädda. Sommartid passar sjön utmärkt för meteutflykter med barn då det finns gott om mört och mindre abborre.

Övrigt:
Tidigare har regnbåge utplanterats i sjön.

Karta Djupkarta

Käringsjön

Sportfiskekortets omfattning:
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 1 ha.

Kollektivtrafik:
Som till Mörtsjön sedan får man promenera längst med Roslagsleden.
Roslagsleden går även från Hagby, nordöst om sjön. Då tar man buss mot Täby Kyrkby och kliver av vid Vallabrink.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.

Fisketips:
Om någon mört överlevt fiskdöden finns förutsättningar att den kan växa sig riktigt stor.

Övrigt:
Käringsjön är en näringsfattig skogssjö belägen i ett vackert skogsområde. Sjön ingår i ett natura 2000 område.

Karta

Kärrsjön

Sportfiskekortets omfattning:
fiskekortet gäller i en del av Kärrsjön.
Sjöns area: 1 ha.

OBS! Ej att förväxla med det exklusiva karpfiske Sportfiskarna erbjuder i Kärrsjön på Södertörn strax söder om Huddinge.

Kollektivtrafik:
pendeltåg till Tullinge, bussar mot Lida trafikerar Pålamalmsvägen. Närmaste busshållsplats är vid Flygklubben (se markering på kartan).

Fiskeregler:
All karp ska återutsättas i sjön. I övrigt se allmänna bestämmelser.

Fisketips:
Kärrsjön är en av de sjöar som hyser störst karp på hela Sportfiskekortet. Den största karp som har rapporterats ifrån sjön vägde över 15kg.

Karta

Lanarestjärt

Sportfiskekortet omfattning:
Fiskekortet gäller i hela sjön.
Sjöns area: 4 ha.

Tillgänglighet:
Svårtillgänglig på grund av sankmark runt strandlinjen.

Kollektivtrafik:
Buss LT702 eller 788 från Södertälje.

Fiskeregler:
Angelfiske/ismete förbjudet. I övrigt se allmänna bestämmelser.

Beskrivning:
Lanarestjärt är en liten skogssjö med mycket vegetation. Beroende på variationer i abborrbeståndet kan de vissa år finnas få större eller många små abborrar i sjön. Variationerna går i cykler med ett par års mellanrum och Lanarestjärt är en bra sjö att inleda pimpelsäsongen på. I Lanarestjärt sattes karp ut på 90-talet där vissa karpar visade en rekordartad tillväxt, exempelvis växte en individ från under kilot till 3,6kg på 18 månader. I modern tid har inga, eller mycket få gett sjöns karpfiske en ärlig chans. Är det här nästa karprekord kan komma ifrån?

Karta Djupkarta

Largen

Sportfiskekortets omfattning:
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 143ha.

Tillgänglighet:
Möjlighet till att fiska från land på stora delar av sjön, men båt att föredra. Ramp och parkering för trailer finns.

Kollektivtrafik:
Roslagsbanan till Åkersberga och sedan buss fram till Källbacken(Österåker).

Fiskeregler:
Endast tillåtet att använda elmotor.
Se allmänna bestämmelser för resterande regler.

Fisketips:
Sjön innehåller väldigt gott om gädda, dragrodd eller trolling med elmotor och släpa wobblers i naturliga färger är ett hett tips.
Även spinnfiske i de grundare partierna fungerar bra både för abborre och gädda. Vattnet är extremt klart i sjön, naturtrogna och inte allt för stora beten är att föredra.

Övrigt:
Siklöja planterades ut för väldigt många år sen och har överlevt i sjön, troligtvis på grund av sjöns fina vattenkvalité och djup. Sjöns största djup ligger på 21 meter och har ett medeldjup på 8.8 meter.

Lilla Lanaren

Sportfiskekortets omfattning:
Fiskekortet gäller i hela sjön.
Sjöns area: 2 ha.

Tillgänglighet:
Svåråtkomlig från land.

Kollektivtrafik:
Buss LT702 eller 788 från Södertälje.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.

Beskrivning:
Lilla Lanaren är en liten och näringsrik sjö som skapades då järnvägen byggdes vilket skar av en bit av Lanaren till en egen liten sjö. Runt stränderna kring sjön växer det mycket vass och det är svårt att komma till sjön under sommarhalvåret. Det bästa fisket på Lilla Lanaren är ofta det tidiga isfisket efter gädda, under senare delen av vintern kan det vara syrebrist på Lilla Lanaren och fiskarna har då simmat ut till Lanaren.

Karta

Lillsjön Bromma

Sportfiskekortets omfattning:
hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 10,7 ha.

Tillgänglighet:
Bryggor finns att fiska från. Även enstaka platser från land finns att fiska från.

Kollektivtrafik:
Tunnelbanans gröna linje, avstigning Abrahamsbergs station. Bussar går även från Brommaplan, Alvik samt från Solna.

Fiskeregler:
OBSERVERA: I Lillsjön råder totalt fiskeförbud från 15 maj till 15 juni.
Detta för att skydda lekande och romvaktande gös i sjön. I övrigt se allmänna bestämmelser. Under vår och försommar intensifieras fisketillsynen i Lillsjön och i kanalen ut till Mälaren för att skydda alla lekande fiskarter.

Fisketips:
Lillsjön är en bra sjö för mete efter vitfisk.

Övrigt:
Motorbåtsförbud gäller i sjön.
En risvase är byggd i den västra delen av sjön.
Bäver förekommer i området.
Vattenkvalitén är för dålig i sjön för bad.
Den grunda sjön är ett viktigt lek- och uppväxtområde för många fiskarter i närliggande delar av Mälaren.

Karta Djupkarta

Lillsjön Södertälje

Sportfiskekortets omfattning:
Gäller i hela Lillsjön.
Sjöns area: 1 ha

Tillgänglighet:
Svåråtkomlig från land. Is förbättrar tillgängligheten.

Kollektivtrafik:
Buss LT702 eller 788 från Södertälje.

Fiskeregler:
Angelfiske/ismete är förbjudet. I övrigt se allmänna bestämmelser.

Övrigt:
Parkering finns vid Orrlöts fritidsby.

Karta

Lycksjön

Sportfiskekortets omfattning:
Fiskekortet gäller i del av sjön.
Sjöns area: 21 ha.

Kollektivtrafik:
Buss mot Brandbergen, närmaste busshållsplats är vid Vendelsö skolväg ca 1500 meter från sjön.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.

Övrigt:
Sjön gränsar till Tyresta nationalpark.

Karta

Långsjön

Sportfiskekortets omfattning:
Hela sjön ingår i fiskekortet.
Sjöns area: 29 ha.

Tillgänglighet:
Det finns många ställen att landfiska ifrån. Bryggor finns längst med sjöns nordöstra del, där finns även fina klippor finns att fiska från. De södra delarna erbjuder också fina fiskeplatser speciellt för mete.

Kollektivtrafik:
Från centrala Stockholm, pendeltåg mot Södertälje, kliv av vid Stuvsta.
Byte till buss mot Fruängen, kliv av tidigast vid Snättringe. Det finns flera hållplatser beroende på vilken del av sjön som ni ska fiska i.
Alternativt ta tunnelbanans gröna linje till Fruängen, byte till buss mot Segeltorp.

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser.
All fångad karp måste återutsättas i sjön.

Fisketips:
Långsjön är långgrund med vidsträckta näckrosbälten och ett lättåtkomligt fiske från många av sjöns klippor och bryggor. Några exempel på olika fiskeformer vilka är effektiva i Långsjön: spinnfiske efter gädda tidig vår, mete under varma sommarkvällar efter grov sutare, ruda och karp och det tidiga isfisket efter gädda. I Långsjön simmar många grova karpar med en vikt över 10kg!

Övrigt:
Kräftfiskekort går att köpa till Långsjön under 2015.

Karta Djupkarta

Långsjön Paradiset

Sportfiskekortets omfattning:
gäller i en del av sjön, se karta.
Sjöns area: 7 hektar

Tillgänglighet:
Bra landfiskemöjligheter

Kollektivtrafik:
Pendeltåg till Huddinge. Byte till buss mot Länna handelsplats, kliv av vid Bruket.
Promenad ca 1500 meter till parkeringen och Paradisets raststuga. (öppen lördag - söndag)

Fiskeregler:
Se allmänna bestämmelser

Fisketips:
Mete och spinn sommartid, pimpel vintertid.

Övrigt:
Fiskevattnet ligger inom naturreservatet Paradiset.

Karta

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna