0 Objekt

Söderfors Hedesunda Fvf

Vattnen i fiskevårdsområdet erbjuder ett utmärkt gösfiske. Flera fångster på gös med vikt omkring 10kg har rapporterats.

Om Söderfors Hedesunda Fvf

Ett av Sveriges mest intressanta områden då det gäller fiske efter gös, abborre och gädda. Området är mycket omväxlande med stora fjärdar, lugna strömmar och kanaler i deltalandskap som avlöser varandra.

En annan fördel är att infrastrukturen för sportfiskare är väl utbyggd.

Mikael Engström, fiskeskribent i Fiske för Alla.

Regler

Generellt

Alla fiskande är skyldiga att förvissa sig om gällande bestämmelser och följa dessa.

Kortet är personligt. Kort skall alltid kunna visas, medföras vid fiske.

Alla fiskande skall lösa kort. Minderårig t o m 14 år får, i målsmans sällskap som har fiskekort, fiska utan att lösa fiskekort. Om minderårig fiskar ensam gäller samma som för vuxna. Mete med toppknutet metspö är fritt för minderårig t o m 14 år

Allt fiske är förbjudet mellan fasta, vita, markeringar ca 100 m uppströms kraftverket Söderfors och ned t o m landsvägsbron väg 292 i Söderfors. På nersidan landsvägsbron väg 292 är fiske tilllåtet.

För fiske i Hjällsjön och Bredforsen ska extra tillägg erläggas. För enbart fiske i Hjällsjön finns särskilt Hjällsjökort. Det råder totalt fiskeförbud hela året i Bredforsen från landsvägsbron ned till en linje som sammanfaller med kraftledningens sträckning över älven.

Söderfors Hedesunda Fiskevårdsförening
I Marionsjön råder normalt fiskeförbud om inte styrelsen beslutar undantag.

Fiskesäsong

Det råder fiskeförbud i Bredforsen under perioden 1 april – 31 maj, undantaget selet från Östra Bredforsenbron ned till Tyllmyrholmen, samt spegeldammarna, där det är tillåtet att fiska under denna period.

Gösen är fredad mot allt fiske fr.o.m. 1 maj t.o.m 20 juni.

Metoder

Vid allt fiske är antalet spön begränsat till maximalt 2st. spön/fiskekort och maximalt 4st. spön/båtlag, oavsett hur många som färdas i båten.

Årskort, enbart detta, berättigar till angelfiske med 10st. redskap. Undantag i Hjällsjön och Bredforsen där råder totalförbud för angelfiske.

För Bredforsen, området nedströms kraftledningen vid spärrdammsbron, Bredforsen och Tyllmyrån, Landkvarn, Söderkvarn, ner till Stockholmen, gäller särskilt att: Endast hullingfria krokar är tillåtna.

Hjällsjön:
Maximalt 2 spön per fiskande, redskap får inte lämnas obevakade.
Mäskning är inte tillåtet.
Båtförbud råder i Hjällsjön.

Fångstbegränsningar

All fångad lax och laxöring som ej är fenklippt skall återutsättas.

Fönsteruttag:
Havsöring mellan 45cm och 60cm får behållas.
Lax mellan 50 cm och 70cm får behållas.
Gös mellan 45 cm och 65 cm får behållas.
Gädda mellan 45 cm och 85 cm får behållas.

Minimimått:
Harr 35 cm.
Ål 50 cm.

För Bredforsen, området nedströms kraftledningen vid spärrdammsbron, Bredforsen och Tyllmyrån, Landkvarn, Söderkvarn, ner till Stockholmen, gäller särskilt att: All fångad harr skall återutsättas.

Hjällsjön:
Maximalt 3 ädelfiskar per kort och dygn, fiskrens får inte kastas i sjön.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Christer Sundbom

070-6024604 [email protected]

Dalälven

-

Hjällsjön

-

Bredforsen

-