0 Objekt

Söderfors Hedesunda Fvf

Vattnen i fiskevårdsområdet erbjuder ett utmärkt gösfiske. Flera fångster på gös med vikt omkring 10kg har rapporterats.

Om Söderfors Hedesunda Fvf

Ett av Sveriges mest intressanta områden då det gäller fiske efter gös, abborre och gädda. Området är mycket omväxlande med stora fjärdar, lugna strömmar och kanaler i deltalandskap som avlöser varandra.

En annan fördel är att infrastrukturen för sportfiskare är väl utbyggd.

Mikael Engström, fiskeskribent i Fiske för Alla.

Regler

Generellt

Fiskekort ska medföras och är personligt.

Det råder totalt fiskeförbud från östra Bredforsbron ned till vita markeringsstolpar som står vid kraftledningen.

Det råder fiskeförbud i Landkvarnforsen 1 april-31 maj, endast hullingfria krokar. All fångad Harr Öring och Lax ska återutsättas. Följ skyltar o vita markeringar.

Fiskeförbud från 100 m uppströms kraftverket ned till landsvägsbron 292

Fiskesäsong

Det råder fiskeförbud i Bredforsen under perioden 1 april – 31 maj, undantaget selet från Östra Bredforsenbron ned till Tyllmyrholmen, samt spegeldammarna, där det är tillåtet att fiska under denna period.

Gösen är fredad mot allt fiske fr.o.m. 1 maj t.o.m 20 juni.

Metoder

Max 2 spön/fiskekort. Max 4 spön/båtlag.
Årskort berättigar angelfiske 10 redskap.
Ungdomar till o med 15 år fiskar gratis med 1 spö.

Fångstbegränsningar

Min-Maxmått Gös 50-70 cm Gädda 45-85 cm får landas.
Max 3 matfiskar får behållas per/fiskekort/dygn .
All Lax Öring Harr Asp Sik skall återutsättas.
Riktat fiske mot Gös förbjudet under lektiden 1 maj-20 Juni. Med riktat fiske menas bl.a bottenmete.

Övriga regler

All form av nedskräpning är förbjuden, inget får lämnas kvar på fiskeplatsen eller i vattnet fimpar o snuspåsar hittas i fiskmagrna.

Vid regelbrott kan fisketillsyningsman belägga fiskande med kontrollavgift på 1000 kr.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Christer Sundbom

070-6024604 [email protected]

Dalälven

-

Hjällsjön

-

Bredforsen

-

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund