0 Objekt

Slussfors Kfo

I Storumans kommun i södra Lappland ligger våra fina fiskevatten. Vi kan erbjuda ett unikt bra sommar- och vinterfiske på röding. Vintermete på mycket stor sik.

Om Slussfors Kfo

Det finns även relativt gott om öring och harr. Inom området finns en rödingfiskodling och det är näringstillskottet från odlingen som ger förutsättningarna för många och stora fiskar koncentrerat till en förhållandevis liten yta.

I närområdet finns möjlighet att hyra båtar (med eller utan motor) och att övernatta i stuga eller på hotell. Det finns butik med livsmedel och det finns också drivmedelsstation.

Kom och testa fiskelyckan hos oss – chansen är stor att du återvänder fler gånger!

Regler

Generellt

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Kortet gäller för sportfiske inom Slussfors kortfiskeområde.

Kortet och fångst skall vid anfodran uppvisas för polisman, lantbruksnämndens tjänsteman och fisketillsyningsman.

Inom kortfiskeområdet finns en fiskodling med en skyddszon som utmärks av flytande bojar. Förbud mot fiske inom bojarna.

Förbjudet att lämna fiskrens i och vid toaletter, båtplatser, badplatser, rastplatser och i övrigt inom kortfiskeområdet.


Tänk på brandfaran!

Metoder

Redskap anpassat för s k ryckfiske är förbjudet.

Förbud mot mäskning.

Fångstbegränsningar

Ädelfisk med minimimått understigande 25 cm, räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets skall släppas tillbaka i vattnet.

Max 10 fiskar/kort och datum inom området.

Övriga regler

GENERAL RULES

1. This license is valid for fishing within Slussfors fishing license area.
2. Trout, greyling and char measuring less than 25 cm, from tip of the nose to the end of the tail must be returned to the water.
3. Fishing gear constructed for automatic counter pull can not be used.
4. The license and catched fish must upon demand be shown to police, officer from the agricultural department and local fishing controllant.
5. Maximum 10 fishes/license and date within the area.
6. Within the fishing area there is a fish harvestry located which has a protective zon marked by floating buoys. Fishing within the protective zone is forbidden.
7. It is forbidden to leave fish guts in or at toilets, harbours, bathing locations, resting locations and elsewere within the license area.
8. Forbidden to bait more than hook (forbidden to throw bait around)

Beware of the risks when lighting up a fire!

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Daniel Bergfors

073-0266871 [email protected]

Umeälven

Del av Umeälven ingår i fiskekortet