0 Objekt

Slagnäs Fiskevatten

Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Regler

Generellt

Här nedan följer en del upplysningar, råd och regler, som vi vill att Du tar del av innan Ditt fiske startar. Området kallas Slagnäs-Bastusels fiskevårdsområde /
Slagnäs Fiskevatten (Slagnäs Samfällighetsförening) och sträcker sig från Naustajaure (ca 6 km uppströms
Slagnäsforsen, markerat”fiskegräns” på
kartan) ner till dammen i Bastusel.
Nedströms från Brännudden gäller,
förutom vårtkort, även
Domänfiskekortet. Se Domäns
kartfisketidning för uppgift om var deras
kort gäller.


Fiskeregler för handredskap

Allmänna bestämmelser

Fiskekortet är personligt och kan inte överlämnas till annan person. Dock gäller att barn under 16 år fiskar gratis. Kortet skall på anmaning kunna visas upp. Egen båt får nyttjas.

Nya regler

En fenklippt öring över gällande minimimått får avlivas per fiskare och dygn. Det är alltså frågan om framodlad och utsatt Bergnäsöring. All vild öring oavsett storlek och kondition ska återutsättas. Detta gäller även skadad fisk. Beskrivning om hur en korrekt återutsättning görs finns i fiskekortsbilaga.

Värna vildfisken

I Slagnäs sätter vi varje år ut odlad Bergnäsöring för att skapa ett bättre fiske, och dessa känns igen på att fettfenan mellan stjärt- och ryggfena är bortklippt. De få kvarvarande vilda öringarna i älven har alltid kvar sin fettfena, och vi ber er sprotfiskare att släppa tillbaka dessa och därmed medverka till att bevara öringstammen i Slagnäs för framtiden.

Observera !!!

Speciella regler gäller för sträckan järnvägsbron och ca 600 meter nedströms: Fiske är förbjudet i älvsträckan mellan den 1 januari – t.o.m den andra Fredagen i juni -och från 16 augusti – 31 december. Fiskeförbud råder alltid ovanför järnvägsbron upp till Kraftverket samt 100 m uppströms Kraftverket.
Fisket startar alltså i älven den andra Lördagen i juni ( kl : 00:01) - t.o.m 15 Augusti

Övrigt

Vi vill gärna att Du uppfor Dig mot andra på samma sätt som Du själv vill bli bemött. Skräpa inte her i naturen och elda med förstånd. Ett par goda råd till Dig som vill vara invid och på vattnet: Använd flytväst och drick inte alkohol.

Vi önskar Er alla en fin tid hos oss, hoppas att just du får Din DRÖMFISK.Fiskesäsong

Speciella regler gäller för sträckan järnvägsbron och ca 600 meter nedströms: Fiske är förbjudet i älvsträckan mellan den 1 januari – t.o.m den andra Fredagen i juni och från en 16 augusti – 31 december. Fiskeförbud råder alltid ovanför järnvägsbron upp till Kraftverket samt 100 m uppströms Kraftverket.
Fisket startar alltså i älven den andra Lördagen i juni ( kl : 00:01) - t.o.m 15 Augusti

Metoder

För varje person gäller ett spö med högst tre krokar på linan. Huggkrok används endast när man är helt säker på att den krokade fisken är fenklippt

Inom området från järnvägsbron ned till Brännuddstryckarn (se kartan) gäller följande:  Det är förbjudet att fiska med levande och dött agn (markerat”maskgräns” på kartan).

Fångstbegränsningar

Inom området från järnvägsbron ned till Brännuddstryckarn (se kartan) gäller följande: minimimått för harr är 25 cm och för öring 35 cm.

Det är förbjudet att fiska med levande och dött agn (markerat”maskgräns” på kartan).

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Sölve Stenberg

[email protected]

Skellefteälven

Slagnäs fiskevatten ligger på länsgränsen mellan Norrbotten och Västerbotten.

Bergnäsöring planteras ut

Slagnässjön

Slagnäs fiskevatten ligger på länsgränsen mellan Norrbotten och Västerbotten.

Bergnäsöring planteras ut

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juni 30, 2021 Harr/Grayling, Öring/Trout, Harr/Grayling 35, 35, 40 Ja, Ja, Ja Ja Nej slagnasfiskevatten

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund