0 Objekt

Skräbeåns FVF

Skräbeåns FVF erbjuder havsöringfiske på två fiskesträckor om ca en kilometer vardera, den norra sträckan i Bromölla och den södra i Nymölla.

Om Skräbeåns FVF

Fiskekorten gäller alltid för båda sträckorna. De är personliga och kan ej överlåtas utan Skräbeåns FVF’s godkännande.

Skräbeån är en liten vacker å som rinner genom Bromölla kommun i nordöstra Skåne. Den sträcker sig mellan den storslagna Ivösjön i norr och havet i söder. I det klara vattnet simmar bland annat stor havsöring och sik som båda bjuder på ett enastående sportfiske! Medelvikten på havsöring är ca 4 kg och världens största sik är faktiskt fångad här. Ja, så var det fram till 2018, då det fångades en sik på över 6 kg, men det var vid sjöfiske och således inte i strömmande vatten, där Skräbeån fortfarande ligger i topp!

Hela ån är ca 5 kilometer lång och vi säljer fiskekort till allmänheten på två sträckor om ca 1 kilometer vardera. Den övre sträckan ligger i Bromölla och den nedre i Nymölla där ån möter havet.

I Skräbeån är öringfiske tillåtet med fluga, spinn och mete. Under sikfisket i november-december är mete och fluga tillåtet. Vi välkomnar både yngre och äldre, nybörjare och erfarna att pröva fiskelyckan!

Regler

Generellt

Regler för öringfisket i Skräbeån.
Fiskekortet skall bäras väl synligt.
Fiskekort löst via web skall kunna uppvisas i mobil eller som utskrivet sms/email..
Det är varje fiskares skyldighet att iakttaga gällande regler enligt följande:
1. Fiske får ej påbörjas förrän fiskekort lösts. Fiskekort erfordras för alla som fyllt 15 år.
2. Fiske får endast ske nedströms bilbron i Nymölla samt på markerad sträcka i Bromölla. Se karta nedan.
3. Fiske är endast tillåtet från och med den 1 mars till och med den 30 september.
4. Under hela säsongen gäller metförbud från bilbron i Nymölla till markering ca 100 m nedströms samt markerad sträcka i Bromölla vid Collins mölla.
5. Lax mindre än 60 cm och öring mindre än 50 cm måste återutsättas.
6. Max 1 fisk (lax, öring) per person och dag. Efter 1 avlivad fisk, får fisket fortsätta, dock skall all därefter fångad fisk återutsättas varsamt samt skall fisket ske med hullinglös krok eller med intryckt hulling. Vid höstfisket (september) är det Catch and Release, C/R-fiske som gäller, d.v.s. att all fångad lax/öring skall återutsättas. Även här gäller hullinglöst fiske.
7. Ålfiske förbjudet.
8. Fiske får endast ske med ett spö per fiskare.
9. Fiske får endast ske från land samt genom vadning. Fiske från båt är förbjudet.
10. Ryckfiske är förbjudet.
11. Nedskräpning är förbjudet.
12. Lax, Öring, Gös och Gädda tillfaller inte fångstmannen förrän den registrerats. Även återutsatt Öring och Lax skall registreras.. Registrering sker vid parkeringen i Nymölla respektive vid Möllan i Bromölla. Fiskare som ej registrerar fångsten efter avslutat fiske kommer omedelbart att avstängas från vidare fiske i Skräbeån.
13. Fiskare som uppträder störande vid ån kan avstängas från vidare fiske, liksom fiskare som bryter mot övriga regler. Även beslag av fångst och redskap kan ske.
14. Vi tillämpar Kontrollavgift á 800:- vid brott mot föreningens regler.
15. Allt tjuvfiske polisanmäls.
/Styrelsen i Januari 2021

Övriga regler

Kortpriser 2022:
Årskort: 1/3 - 30/9. 750 kr.
Säsongskort: 15/4 - 31/8 400 kr.
Dagskort:
1/3 - 14/4. 150 kr.
15/4 - 31/8. 100 kr.
1/9 - 30/9. 150 kr.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Christer Wickander

0708-901587 [email protected]

Skräbeån

Skräbeåns FVF erbjuder havsöringfiske på två fiskesträckor om ca en kilometer vardera, den norra sträckan i Bromölla och den södra i Nymölla.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 10, 2022 Abborre, Abborre, Abborre 8, 15, 10 Ja, Ja, Ja Nej skrabean
april 5, 2021 Havsöring, Havsöring 74, 35 3050, 0 Nej, Ja Ja, Ja Nej skrabean
april 5, 2021 Havsöring 74 3050 Nej Ja Nej skrabean

Övrig information

För mer info besök vår ordinarie hemsida >>

Historik
Skräbeåns fiskevårdsförening bildades 1952 och har sedan dess aktivt verkat för att främja sportfisket i Skräbeån.

Syfte
Fiskerätten arrenderar föreningen av Skräbeåns fiskevårds-områdesförening i syfte att erbjuda fritidsfiske åt allmänheten genom kortförsäljning. Inkomna medel används till fiskevårdande åtgärder i ån samt till att förbättra servicen åt de fiskande.