0 Objekt

Skedviken

I Skedviken finns inplanterad och fullvuxen gös. Dessutom gott om abborre,gädda och vitfisk.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Skedviken

Skedviken ligger i jordbruksbygd och har odlad mark inpå stränderna i väster, norr och öster. Det är bara i söder som sammanhängande skog börjar vid sjöstranden.

Sjön är grund och en ganska typisk slättsjö, även om vassen inte har en så omfattande utbredning. Vassen är mestadels begränsad till en bård längs stranden och sjöns form gör att Skedviken har en stor öppen vattenyta. I den sydligaste viken, Sörbodaviken, har vassen sin största utbredning och bildar här en bred bård längs den västra stranden.

Regler

Metoder

Handredskapsfiske med mete-, pimpel- eller spinnspö är tillåtet.

Dragrodd, trolling eller fiske med fasta redskap är ej tillåtet.

Fångstbegränsningar

Minimimått på gös: 45 cm.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Fredrik Lundh

070-3479049 [email protected]

Skedviken

är belägen knappt fyra mil öster om Uppsala och en halvmil nordväst Rimbo samhälle.

I Skedviken finns inplanterad och fullvuxen gös. Dessutom gott om abborre,gädda och vitfisk.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Övrig information

Skedviken är belägen knappt fyra mil öster om Uppsala och en halvmil nordväst Rimbo samhälle. Även om det finns bussförbindelser till dessa trakter är det en stor fördel om man har tillgång till egen bil. De delar som är lättast att nå från allmän väg är den norra, och västra. Dessa är udden vid Sörbodavikens strand (skogsväg från väster leder ner hit), Mörby ruin (nås från Fasterna kyrka), samt piren nedan Rånäs sjukhem.

I Skedviken finns inplanterad och fullvuxen gös. Dessutom gott om abborre, gädda och vitfisk.

Biotop:
Skedviken ligger i jordbruksbygd och har odlad mark inpå stränderna i väster, norr och öster. Det är bara i söder som sammanhängande skog börjar vid sjöstranden. Sjön är grund och en ganska typisk slättsjö, även om vassen inte har en så omfattande utbredning.

Vassen är mestadels begränsad till en bård längs stranden och sjöns form gör att Skedviken har en stor öppen vattenyta. I den sydligaste viken, Sörbodaviken, har vassen sin största utbredning och bildar här en bred bård längs den västra stranden. Där den odlade marken når inpå sjön löper en bård av alskog längs stranden innanför vassen.

Vid Uggelnäs i väster betas strandängen fortfarande och här finns en blå bård mellan den välbetade stranden och den utglesade vassen. Den skogklädda stranden i söder saknar nästan helt vass och är också mer höglänt.

Fåglar:
Skedviken är mest känd för den rikliga förekomsten av stor- och salskrakar under senhösten. Sjön är dock värd att besökas även vid andra tider av året. Förutom rastande sjöfåglar under vår och höst hörs rördrom i vassen och flera arter nattsångare längs stränderna under försommarnätterna.

Övrigt:
Skogsvägen ner till Sörbodaviken är enskild och du får inte köra på den utan ägarens tillstånd, även om bommen är uppfälld. Detsamma gäller vägen ner till Djurgården. Mörby ruin är privat egendom och får således inte beträdas om det inte uttryckligen står att det är tillåtet.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund