0 Objekt

Skansnäs FVO

Skansnäs ligger 42km från sorsele, på vindelälvens södra sida. Byn är vackert belägen på en udde där vindelälven är som bredast (3,5km), i storvindeln. Byn tillkom pga. sitt frostfria läge och närheten till jakt och fiske. FVO bildades 1984 och gränsar till vindelfjällens naturreservat med fjällnära urskogar.

Regler

Metoder

Vattnen är upplåtna för sportfiske med kast-, flug- eller metspö, ispimpel och trolling.

I övrigt gäller allmänna och lokala bestämmelser.

Allt nätfiske är förbjudet.

Fångstbegränsningar

Minimimått på öring är 30 cm i hela området

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Martin Eriksson

0703931562 [email protected]

Storvindeln

Är känd för sin stora öring. Förutom denna finns sik, abborre, gädda och i mindre omfattning harr.

Nedre Låktaträsket

En näringsrik sjö som innehåller bestånd av harr, abborre och i viss mån gädda. Den norra halvan av sjön ingår i fvo.

Stenbitselet

Naturbestånd av öring och abborre. Landfiske med fluga och spinn går bra på de flesta ställen.

Namnlöstjärn mfl.småtjärnar

Naturbestånd av öring och abborre. Landfiske med fluga och spinn går bra på de flesta ställen.

Holmträsket

Naturbestånd av öring och abborre. Inplantering av röding i närliggande sjöar har medfört att enstaka exemplar har sökt sig till sjön och ökat kraftigt i antal. Stor sjö med holmar, trånga sund och djupa höljor nära land möjliggör fiske från land.

Bergtjärn

Naturbestånd av öring som är sjölekande med god reproduktionsförmåga och stor tillväxt första åren. Bara sjöns klara vatten och läge är värt ett besök. Södra delen av sjön disponeras av vårt FVO.

Abborrtjärn, Långtjärn och Grubbtjärn

Dessa tre sjöar har blivit pimpelfiskarnas favorit. Det är nämligen rödingen som dominerar.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund