0 Objekt

Skålans FVOF Bergs kommun

Inom Skålans fiskevårdsområde finns ett rikligt utbud av fiskevatten för sportfiskare. Inom området ryms betydande delar av älven Ljungan inklusive ett vidsträckt sjösystem, några åar samt tjärnar.

Om Skålans FVOF Bergs kommun

Det erbjuds upplevelser i en storslagen natur och möjligheter till ett lyckat fiske under alla årstider.

FISKETIPS
Välleströmmen: Från områdesgräns vid Bergstjärnen och ned till vägbron över Ljungan, tillåts bara fiske med flugspö och fluga. Från vägbron och nedströms till Hölen tillåts flugfiske och spinnfiske.

Nattfiske kan ge kontakt med skygga öringar i det kristallklara vattnet. Spöfiske från land, is och flytring.
Bergstjärnen, Fotingen, Lännässjön och Skålsjön: Fiske från land och båt. Här fångas stora gäddor och grov abborre.
Trångfors: Fiske med streamer i de snabba strömmarna lockar ofta öring.
Lilltjärnen: Spöfiske från land.

Regler

Generellt

Ladda hem fiskekortsbilaga >>

Fiskekort löst för Skålans Fiskevårdsområde (FVO) gäller för fiske med handhållet redskap inom på kartan markerat område.
Fiskekorten är personliga och barn upp till 16 år får fiska på målsmans fiske- kort och kvot.

Metoder

I samtliga vatten tillåts högst tre beten per handhållet redskap.

- Uppströms vägbron vid Välleströmmen tillåts enbart flugfiske.
- Upstream from the bridge, Välleströmmen, FLY FISHING only is permitted.
- Nedströms vägbron tillåts Flugfiske och Spinnfiske. Fiske med agnad krok, mask, betesfisk etc. är inte tillåtet.
- Downstream of the bridge, Fly fishing and Spinning fishing is permitted.

Fångstbegränsningar

- Fångstbegränsning / Catchlimit: Öring, Harr /Trout, Greyling = 2 per day.
- Minimimått / minimum size: Öring, Harr / Trout, Greyling = 35 cm.

Fiskeförbud råder i Ljungans biflöden under öringens lektid 1 sept - 31 okt. Oxsjöån är fredad från allt fiske.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Leif Rodhe

0703427988

Välleströmmen (ström)

H,Ö,S


Flugfiske- sträckan uppströms vägbron erbjuder ett bra fiske efter harr och öring hela sommaren.
Det bästa harrfisket infaller på försommaren och hösten. Nedanför vägbron tillåts även spinnfiske.

Välle-Hölen (älv)

H,Ö,S,G,A

Bergstjärnen (sjö)

A,G,S,H


Här fångas stora gäddor och grov abbore.

Höltjärnen

Ö,R

Fotingen (sjö)

H,Ö,S,G,A


Här är isfisket en höjdpunkt under senvintern då harr och sik ofta visar sig nära stränder.

Lännässjön

H,Ö,S,G,A


Här är isfisket en höjdpunkt under senvintern då harr och sik ofta visar sig nära stränder.

Skålsjön

H,Ö,S,G,A

Trångforsen (ström)

Ö,H,A


Fiskemed streamer i de snabba strömmarna lockar ofta öring.
Höltjärnen. Nattfiske kan ge kontakt med skygga öringar i det kristallklara vattnet.

Älderåmagasinet (sjö)

H,Ö,S,G,A

Lilltjärnen

Ö

Fiskån

Ö,H,G


(mindre å)

Fiskåtjärnen

G,A

Flarken (tjärn)

G,H

Digertjärnen

G

Frönästjärnen

A,Ö

Doveln (mindre å)

Ö

Övrig information

Båtuthyrning

Leif Rodhe

0703427988

Fiskarter sv/eng/deu
Fiskarter sv/eng/deu
A Abborre/Perch/Barsch H Harr/Grayling/Äsche

G Gädda/Pike/Hecht
L Lake/Burbot/Quappe

M Mört/Roach/Plötze
R Röding/Arctic Char/Saibling
S Sik/Whitefish/Felchen
Ö Öring/Brown Trout/Forelle
BÖ Bäcköring/Trout/Bachforelle
BR Bäckröding/Brook Trout/Bachsaibling
RB Regnbåge/Rainbow Trout/Regenbogenforelle