0 Objekt

Saxån Braåns Fvo

Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Saxån Braåns Fvo

Fiske i Saxån med utflöde i Lundåkrabukten flödesvariation enl SMHI kuststation Barsebäck som då är tidvattenpåverkan på ungefär 6,5 timmars cykler utöver det starkt varierande flöde och kan tidvis vara dåligt siktdjup. Bäst fiske 1 tim efter flödesväxling utgående ström med mjölkaktigt siktdjup

Regler

Generellt

Dagkort försäljs allmänt, gällande 1 dygn (00-24,00). Barn och ungdom under 16 år får fiska utan fiskekort inom allmänfiskeområdet under tiden 1/5-20/8 på målsmans ansvar (målsman som inte fiskar behöver inte lösa kort). Text på anvisningstavlor i området är gällande.

Fiskekortet är personligt, får ej överlåtas och skall bäras synligt. Allt fiske sker på egen risk och skall bedrivas under sportsliga former (DFS2006:8§12)

Fiskesäsong

Kortet gäller en dags fiske, från den 1/1- 30/11 tidsbegränsningar av fisket i olika zoner finns angivet på kartan. December månad är fisket stängt.

Metoder

Vid fiske får endast ett redskap användas. Zon 1 endast spinn och flugfiske.
Fiske är ej tillåtet från motorförsedd båt i rörelse.

Fångstbegränsningar

För laxfiskar gäller maximal fångst 3 st/dag, min 50 cm, därefter är tillståndet förbrukat.

Övriga regler

Uppträd på sådant sätt att du inte stör de som bor i närheten av ån eller medfiskande. Använd anvisade parkeringsplatser, var aktsam om växt och djurlivet vid ån. Beträdande av odlad mark, olovligt parkerande eller förorening i området medför laga ansvar och skadeståndsansvar. Maskgrävning är förbjudet och skräpa inte ner, ta hem överblivet material och då även avklippta nylonlinor.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Bengt Rahm

070-8763528 -------------

Saxån-Braån

Zon 1. Myningen yttersta myningsuddarna till motorvägsbron 1 jan-31 mars och 1 augusti- 30 november.
Zon 2 motorvägsbron till tomtmark uppstöms GC bro Axeltofta 1/1-30/11 Zon 3 Rullbonäs och Häljarps järnvägsstation 1/1-30/11. Zon 4 Ågatan 2 (skåneleden) till Braåns tillflöde 1/1-30/11

Braån

Zon5 Saxån från Braåns tillflöde till markeringstavlor sydvästra sidan och Braån Hembygsgården Asmundtorp-Reningsverket 1Jan-31 Juli

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
september 12, 2021 Abborre, Abborre, Abborre 47, 20, 17 1260 Nej, Ja, Ja Nej saxan
september 5, 2021 Ingen fångst Nej saxan
juli 23, 2021 Abborre 40 400 Ja Nej saxan
juli 22, 2021 Ingen fångst Ja saxan
juli 15, 2021 Regnbåge, Abborre, Id, Id, Id, Id, Abborre, Ingen fångst 20, 20, 30, 30, 40, 25, 20 200, 200, 300, 300, 400, 250, 200 Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja Nej saxan

Övrig information

Fiskekort kan köpas via internet på fiskekort.se  alternativt lösande av fiskekort på följande försäljningsställe före fiskets påbörjande. Pris 1/1-30/4 150 kronor 1/5-31/7 60 kronor 1/8-30/9 160 kronor 1/10-30/11 180 kr

Nyhamn Fiske & Marin, tel 0766121131

Bengt Rahm tel,nr 0708763528

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren