0 Objekt

Säveåns Övre FVO

Nu har vi stängt fisket igen, p.g.a. hög vattentemperatur.

Om Säveåns Övre FVO

Fiskesträckan är från kraftverket i Floda centrum till kraftverket i Hedefors. Se karta för flugfiskesträcka resp. spinnfiske – flugfiskesträcka. Fiske inom nedan angivet område är ej tillåtet:

Från den norra sidan av ån från Tullängsbron till en punkt ca 150m nedströms Hillefors bro.
Från broar eller spänger
Från tomtmark.
Från Hillefors kvarns fabriksområde och en sträcka från Hillefors bro till kraftverksdammens utlopp 100 m nedströms bron.
Odlad mark eller inhägnat område får icke beträdas.

 

OBS: ny hemsideadress www.savean.se

Roland Eriksson, Tele: 0706 931036

Regler

Generellt

FISKEREGLER
Fiskekortsområdet. Säveån med övre gräns: Bron vid kraftverket i Floda. Nedre gräns landsvägsbron Uppströms kraftverket i Hedefors. Spinnfiske endast tillåtet nedströms Hillefors kraftverk. Gränserna framgår av kartan på hemsidan och fiskesträckan.

Fiskeperiod: 15 maj-31 augusti (gäller kortköpare). Under hela fiskeperioden gäller begränsningar av antalet fiskekort. Fiskekort endast dagkort säljes/dygn kl 02.00-02.00.
Barn tom 13 år fiskar gratis med vuxen som har giltigt fiskekort. Fiskekvoten förändras ej. Korten är personliga och kan ej överlåtas.

Fiske inom nedan angivet område är ej tillåtet:
Från den norra sidan av ån nedströms Tullängsbron till en punkt ca 150m nedströms Hillefors bro.
Från broar eller spänger.
Från tomtmark.
Från Hillefors kvarns fabriksområde och en sträcka från Hillefors bro till kraftverksdammens utlopp 100 m nedströms bron.
Odlad mark eller inhägnat område får icke beträdas.

Allt riktat fiske efter lax är förbjudet. Vid eventuell fångst av lax skall den returneras.
Minimimått på öring är 45 cm och maxmått 49 cm. Öring under 45 cm respektive över 49 cm ska återutsättas. Högst en öring per dygn får behållas.
Antalet öringar som fångas/landas och släpps tillbaka (catch&release) är begränsat till 5 stycken per dag och fiskare. Därefter avslutas fisket.

Fiske enbart tillåtet med handredskap för spinn eller flugfiske och endast en fluga på tafsen. Fiske med endast en krok samt hullinglös eller nedklämd hulling, gäller vid både spinn som flugfiske. På flugsträckan enbart fluga på traditionellt sätt, ej plastkula eller liknande.

Fiskereglerna gäller vid laga ansvar.

Karta Säveån 2022

Fiskesäsong

Fiskesäsong 15/5 till 31/8. När vattentemperaturen är 20 grader eller mer är fisket stängt.

Metoder

Fiske enbart tillåtet med handredskap för spinn eller flugfiske i enlighet med vad som angavs på kartan i foldern/hemsidan. På flugsträckan enbart fluga på traditionellt sätt, ej plastkula eller liknande.

Fiske från båt och fiske med agnad krok är ej tillåtet utom i Hedefors kraftverksdamm mellan landsvägsbron och den sk Barnhemsbron. Dock får endast enkelkrok vara agnad.

Endast en fluga på tafsen vid bedrivande av flugfiske.

ALLT FISKE SKALL SKE MED HULLINGLÖS ENKELKROK ( GÄLLER ÄVEN SPINNFISKE)

Fångstbegränsningar

Minimimått på öring är 45 cm och maxmått 49 cm. All öring under 45 cm och all öring över 49 cm skall återutsättas.

En öring per dygn får behållas mellan 45- 49 cm. Alla andra öringar skall varsamt återutsättas.

Antalet öringar som fångas/landas och släpps tillbaka (catch&release) är begränsat till 5 stycken per dag och fiskare. Därefter avslutas fisket.

All riktat fiske efter lax är förbjudet. Vid eventuell fångst av lax skall den returneras.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Roland Eriksson

0706 931036 [email protected]

Övrig kontaktinformation

www.savean.se

Säveån

Säveån är ett av södra Sveriges mest intressanta fiskevatten. På sträckan mellan Hedefors och Floda, dvs inom fiskevårdsområdet finns en genuin stationär öringstam.
Fiskesträckorna ligger till största delen inom Säveåns naturreservat.
Floda och Stenkullens sportfiskeföreningar är faddrar för fiskevårdssträckan och bedriver tillsyn och fiskevård tillsammans med fiskevårdsområdet.
Säveåns Övre fiskevårdsområdesförening

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juli 15, 2022 Ingen fångst Nej savean
maj 29, 2022 Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout 36, 31, 24, 23 Ja, Ja, Ja, Ja Ja, Ja, Ja, Ja Nej savean
juni 6, 2022 Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout 33, 28, 25, 23, 20 Ja, Ja, Ja, Ja, Ja Ja, Ja, Ja, Ja, Ja Nej savean
juni 16, 2022 Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout 25, 41, 25 Ja, Ja, Ja Ja, Ja, Ja Nej savean
juni 13, 2022 Öring/Trout, Öring/Trout 53, 25 1.7 Ja, Ja Ja, Ja Nej savean
juni 13, 2022 Öring/Trout, Öring/Trout 53, 25 1.7 Ja, Ja Ja, Ja Nej savean