0 Objekt

Sävarån

Sävarån förvaltas av Sävaråns Fvo och har upplåtet fiske på en lång sträcka. Fiskekortet gäller från sötvattensgränsen i Skeppsvik ändå till strax uppströms Botsmark. Vid fiskegränsen uppströms Botsmark är Holmen Skog AB enskild fiskerättsägare och fisket är ej upplåtet för allmänheten.

Om Sävarån

Sävarån har restaurerats sedan 2011. Den senaste tiden har området mellan broarna i Sävar återställts med gott resultat. Forsen var tidigare mer eller mindre “oduglig” både som habitat för fisken och fiskemässigt för oss som ville fiska i den. Nu är den betydligt bättre både för fisken och oss fiskeintresserade.

För dig som bara vill fiska i Skeppsvik finns ett särskilt fiskekort. Kortet gäller från Skeppsvik upp till där E4-bron korsar Sävarån strax nedströms Sävar samhälle. Med med vanliga Sävaråkorten får du fiska i hela Sävaråns FVO inklusive Skeppsvik.

 

En fin strömsträcka

Laxtrappan i Krokbäcksfallet

Regler

Generellt

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.
Fiske med handredskap och endast ett spö per person och fiskekort får användas.
För alla fiskekort får barn upp till 15 år fiska gratis i målsmans sällskap som givetvis måste ha löst giltigt fiskekort.
Du är skyldig att erlägga fångstrapport oavsett om du fångat fisk eller ej.

Allt fiske enligt gällande sötvattensregler.
Fvo uppmanar till restriktivt fiske i samtliga upplåtna biflöden eftersom dessa fungerar som barnkammare för havsöringen.
Sävaråns Fvo uppmanar våra fiskegäster till god fisketik och sunt förnuft. Lämna vattnet som du vill hitta det igen
Tack för att ni följer våra regler och för att ni fiskar hos oss.

Fiskesäsong

Fisketider och fiskeförbudstider
1 april - 30 april fiskeförbud i Sävarån mellan E4-bron och Ytterträsk. Avsikten med detta förbud är att det alltid ska infalla en fiskepremiär den 1 maj i ån.

1 sept - 20 oktober fiskeförbud i Sävarån mellan E4-bron och Ytterträsk för att skydda laxens och öringens lek.

På övriga sträckor är fiske tillåtet året runt till exempel från E4-bron och nedströms till Skeppsvik. Dock gäller artspecifika regler som vanligt i dessa områden.

Fiskeförbud vid Krokbäcksfallet
Vid Krokbäcksfallet gäller fiskeförbud 100 m nedströms och 100 m uppströms fallet. Se markering i digitala kartan.

Fångstbegränsningar

Öring
Fönstermått 50-70 cm
Fönstermått innebär att du får avliva en öring som är mellan 50-70 cm. Öring som är mindre än 50 cm eller större än 70 cm måste återutsättas med största varsamhet till vattnet.
Max en öring per fiskare och dag. All övrig öring skall ovillkorligen återutsättas

Lax
No kill - all eventuell fångad lax måste ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.

Harr
Minimimått 35 cm
Max 3 fiskar per fiskande och dag.

Gädda
På sträckan mellan E4-bron och Skeppsvik (hela området) gäller maxmått på gädda om 80 cm. Med andra ord, du får fånga och behålla gädda som är 0-79 cm. Gädda som är 80 cm eller större skall återutsättas till vattnet.

Lake
Max 5 fiskar per fiskande och dag.

Sikhåvning
Sikhåvning är tillåtet mot lösande av fiskekort 25 okt - 15 nov. Du får max behålla 5 sikar per fiskare och dag.

Övriga arter
För övriga arter får du max fånga och ta tillvara 3 individer per art och dag.

Övriga regler

Fiskeförbud biflöden
Fiskeförbud råder i hela Malbäcken, Klappmarksbäcken, Gärdsjöbäcken och Brännbäcken. Bäckarna är barnkammare för yngel av både öring och lax.

Skeppsvik
För dig som bara vill fiska i Skeppsvik finns ett särskilt fiskekort. Kortet gäller från Skeppsvik upp till E4-bron i Sävarån. Med de vanliga fiskekorten får du fiska i hela Sävaråns Fvo inklusive Skeppsvik.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Peder Sandström

0790656161 [email protected]

Sävarån

Del av FVO, se karta för områdesbegränsningar.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 12, 2022 Abborre, Abborre, Abborre 500, 500, 350 Nej, Nej, Nej Nej savaran
augusti 10, 2022 Ingen fångst Nej savaran
augusti 10, 2022 Ingen fångst Nej savaran
augusti 8, 2022 Harr/Grayling 39 Nej Nej savaran
augusti 5, 2022 Abborre, Mört 25, 25 Ja, Ja Nej savaran
augusti 2, 2022 Gädda, Gädda 3700, 1000 Ja, Ja Nej savaran

Övrig information

Laxtrappan i Krokbäcksfallet

För närvarande sker ingen kontroll av uppvandringen vid laxtrappan vid Krokbäcksfallet. Varken Gravmarks by eller Fvo har möjlighet att hitta personer som kan ställa upp ideellt. Fisken får därför passera utan att utsättas för mänsklig påverkan vilket i många fall kan vara bra. Synd emellerid för besöksområdet och statistiken men det är huvudsaken att fisken kan passera och ta sig vidare uppströms för lek.