0 Objekt

Särna Idre FVOF

Särna-Idre FVOF är förvaltare av fisket inom Särna och Idre socknar. Fiskevårdsområdet omfattar allt socken- och bysamfällt fiske.

Om Särna Idre FVOF

Sjöarealen är ungefär 6000 ha och de större strömvattnen är sammantaget cirka 17 mil.
Dessutom ingår genom arrende Sveaskogs vatten och genom samförvaltningsavtal de flesta reservatsvatten med undantag för fjällvattnen i Hävlingensystemet och på Fulufjället. Där gäller bara Dala Fjällfiskes fiskekort.

Alla våra vatten kan inte listas här i butiken. Vi har en mer detaljerad fiskevattenförteckning och zonindelad karta.

Öppna karta >>

Öppna fiskevattenförteckning >>

Fin pimpelöring.

Fem flugrödingar (3,3 kg) på Näcksjön på eftermiddagen, bra fart på fjädermyggpuppor mm., (2020-05-26).

Öring fångad på fluga i Öresjön Särna, 2 kg, 30/8 - 2019

Öring: 1,3 kg, röding 0,75 kg, fluga , Näcksjön 11/6 - 2020.

Fin torrflugeöring 0,95 kg, 2020-07-27.

2020-03-21 Flera öringar från Näcksjön 0,87 och 1,34 kg.

Ephemera vulgata på tomten, den 5/7 2015, fiskedags.

Fet röding från Näcksjön klockan 14 00, mormyska.

Den 20/3 - 2020 högg den här, 1,63 kg.

Regler

Generellt

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas, det skall medföras vid fisket och på anmodan av polis eller fisketillsynsperson uppvisas.

Fisket skall bedrivas med måtta för god fiskevård.

Fiskesäsong

Allt strömfiske är förbjudet 1/9 - 30/4, undantag flugfiske efter harr är tillåtet 1/9 - 31/10 i alla harrvatten (i Storån finns harr upp till Sognstupet).

Metoder

2 spö/fiskare gäller i alla vatten.

Levande fisk får ej användas som agn.

Förbud mot fiske från båt eller flytring i: Norra Trollsjön, Slötjärn, Valltjärn, Källdalstjärn, Bladtjärn, Tjärn 87, Slättåstjärn, Mellersta Långsjön, Bergslagstjärn, Kimtjärn, Älgsloken, Blanktjärn, Ögåvalltjärnarna, Bergslagstjärn, Bumlingtjärnarna, Djuptjärn och Glytjärn.
I Bålsjön, Öresjön Idre, Öresjön Särna, Långtjärn, Burusjön, Gyttjetjärnen, Hemsjön,Stora Flysjön, Södra Trollsjön och Näcksjön är båtfiske tillåtet.

Endast fiske med fluspö: Storån; uppströms Hällsjön, och Klingforsen - Kronparklinjan söder om byn Foskros. Sörälven; Båthusströmmen - Flottarkoj-grunden (gapskjulet). Grövlan; Storedan (gapskjulet) - Storån. Buruån; Burusjön - Smedkojan. Fjätälven; Skoterleden vid Ringströms - Inloppet i Österdalälven (Fjätros). Mellan Hällsjön och bron i Foskros är nu alltså spinn mm., tillåtet.

Fångstbegränsningar

Österdalälven: Östomsjöbron - Hornån, samt i Fjäten från fallen till Fjätros- minimimått öring och harr 45 cm, fångstkvot max 2 öring eller harr/kort & dygn. Flugfiskesträckor öring och harr 35 cm, fångstkvot max 5 fiskar/kort & dygn. Övriga vatten: harr 30 cm, röding 25 cm, öring 25 cm.

Norra Trollsjön, Slötjärn, Valltjärn, Källdalstjärn, Bladtjärn, Tjärn 87, Slättåstjärn, Mellersta Långsjön, Bergslagstjärn, Kimtjärn, Älgsloken, Blanktjärn, Ögåvalltjärnarna, Bergslagstjärn, Bumlingtjärnarna, Djuptjärn, Glytjärn, Bålsjön, Öresjön Idre, Öresjön Särna, Långtjärn, Burusjön, Gyttjetjärnen, Hemsjön, Stora Flysjön, Södra Trollsjön och Näcksjön. I samtliga uppräknade vatten gäller max 5 laxfiskar/kort och dygn.Övriga regler

Fångad fisk får ej saluföras.

Fiskeförbud: Fulan; Södra Fulusjön - fallet vid Gethammaren. Görälven; nedan hån vid Lillingarna - Lillån, Foskan, i Foskrosbyn mellan bron och Storån. Flugsträckor och förbud skyltas.

Fiskekortet gäller även i: Sveaskogs vatten (ej privatarrenderade, den fiskande har skyldighet att ta reda på vad som gäller i vattnet), hela Glysjön, hela Öjsjön och hela Trängselsjön. I Grövelsjön, i Storån upptill bäcken vid Ruskperskojan, och i Foskan tom Ulvsätern gäller kortet (se nya fiskekartan). Frågor, Särna-Idre FVOFs hemsida.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Särna-Idre FVOF

0253 10210

Övrig kontaktinformation

https://www.sarnaidrefvo.se

A2 Grövelsjön

R, Ö, (E), (L), hyfsad storlek både på öring och röding

Storsätern Grövlan

Ö, H, glesa bestånd, men storvuxna fiskar, ingen harr ovanför fallen

Hällsjön-Grundagen Hällsjön

R, Ö, (G), (A), gott om småröding, öringarna större

Grundagen, Grundöjan

A, G, (Ö), stor abborre, i ån öring

Stovallsjön

A, G, S,

Storfjäten vid Kölosen, annat fiskekort gäller)

H, Ö, G

Floåsen-Sågliden Grövlan

H, Ö, (G), glesa bestånd stora fiskar, krävande fiske

Guttan

H, Ö, (G), (A), (S), bitvis täta bestånd

Stupån

H, Ö, (G), (A), (S), bitvis täta bestånd

Hisjön, Frönsjön, Stortjärn, fl.,

Ö, (G), i Stortjärn, m fl, även abborre

Storån

Ö, E, (G), (L), grov fisk, fina kläckningar, harr nedanför Sogna

Burusjön, Buran, Harundan, Foskan, Grundöjan,

R, A, Ö, (G), rödingutsättningar i Burusjön, i åarna öring

Storfjäten

Ö, H, harr i lugnare delar, annars tätt med öring

Guttan, Skärvagan, Sörälven

H, Ö, mkt forsar i Sörälven, i övriga (A), (G), (S), många insektsarter

Skärvagen, Grundhån, Skärskarhån, Djuphån, Frönhån, Fisksillret, Hangedan

A, H, G, (S), (Ö), L, grov fisk av flera arter

Idresjön,

A, G, S, (H), (Ö), L, M, fiskrik, glest, men storvuxet öringbestånd

Ö, H, grov fisk, biotopv. 2002

Storån

Ö, H, grov fisk, biotopv. 2002

Burusjön

R, A, Ö, (G), uts. av röding, öringen ökar, berömd vulgata-kläckning

Fröberget-Vedungen Fjätälven, Yxningån, Hamnbäcken

Ö, i Fjäten även H

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
december 31, 2022 Röding 56 2690 Nej Nej sarnaidrefvo
april 1, 2022 Öring/Trout Ja Vet ej Nej sarnaidrefvo
april 1, 2022 Lake Ja Nej sarnaidrefvo
februari 22, 2022 Röding 35 700 Nej Nej sarnaidrefvo
februari 26, 2022 Röding, Röding, Röding, Röding, Röding 45, 32, 47, 35, 35 1200, 750, 1300, 850, 810 Nej, Nej, Nej, Nej, Nej Nej sarnaidrefvo
februari 1, 2022 Röding, Röding, Röding, Röding 45, 45, 45, 35 1130, 1180, 1124, 600 Nej, Nej, Nej, Nej Nej sarnaidrefvo

Övrig information

Särna-Idre FVOF
Box 26
79090 Särna

Fiske i coronatider? Det är en utomhusaktivitet, och om man håller avstånd till sina medfiskare (5 m), bör det inte innebära onödiga hälsorisker.

Särna-Idre FVOF

Sjöar med öring och röding på FVO är: Grövelsjön, Hemsjön, Hällsjön, Öresjön Idre, Öresjön Särna, Näcksjön, Burusjön, Gyttjetjärnarna, Långtjärn Idreberget, Trollsjöarna, Djuptjärn,Slötjärn, Valltjärn, Källdalstjärn, Bladtjärn, Tjärn 87, Glytjärn, Slättåstjärn, Mellersta Långsjön, Kimtjärn, Blanktjärn Strömsillret, Stora Flysjön, Bålsjön,

Uppmaning: Ta med avfallet till återvinningen efter fisket! Härvor av nät, superlinor, glas, plåt, plast och t ex. ciggarettfimpar, kan allvarligt skada djuren omkring och i vattnen och även ert eget framtida fiske. Fisken kan t ex äta fimpar! Dessutom kan den som skräpar ner bli bötfälld.