0 Objekt

Sandbäckstjärn

Sandbäckstjärn är ett fiskevatten i utkanten av centrala Karlstad som enkelt kan nås med kollektivtrafik. Fångstfärdig regnbågslax planteras här in regelbundet för att erbjuda ett attraktivt sportfiske hela året. Runt tjärnen finns ett antal grillplatser och tillgänglighetsanpassade fiskebryggor för ökad trivsel. Välkommen!!

Om Sandbäckstjärn

Tjärnen är lättillgänglig från den västra sidan där det finns gångstig och marken är fast. Den östra sidan består av gungfly och sumpskog och här behövs stövlar eller vadare för att gå torrskodd. Enstaka ställen är mer lättillgängliga och det finns även en fiskeplattform på denna sidan. Röjning genomförs regelbundet för att underlätta sportfisket. Det finns handikappanpassade bryggor  i anslutning till parkeringen i sjöns södra ände. Grillplatser finns vid tjärnen och de sköts liksom bryggorna av Karlstads kommun. Sportfisket sköts av Sportfiskarnas regionkontor i Forshaga. Förutom inplanterad regnbåge finns även sutare, ruda och mört i sjön. Maxdjupet är ca 2,5 meter.

Sandbäckstjärn har öppet året runt och vi säljer endast dagkort för fisket. Dagkort är personliga och gäller mellan 05.00 till 24.00. Övrig tid är det förbjudet att fiska. Fysiska fiskekort kan köpas på fiskebutikerna Vidars fiske, Böjda spön samt Bowe och på Scandic Klarälven.
Grupper och företag kan hyra tjärnen för fiskearrangemang. Vid dessa tillfällen är övrig kortförsäljning stängd. Kontakta oss för mer information.

OBS! Följande datum 2021 är tjärnen abonnerad eller avstängd för ungdomsverksamhet:

Tisdag 22/6

Mån-Tor 5-8/7

Mån-Fre 12-16/7

Lör 28/8

Regler

Generellt

Giltigt fiskekort ska medföras vid allt fiske. Fiskekortet är personligt och är giltigt med innehavarens namn. Medlemmar i Sportfiskarna har rabatt mot uppvisande av medlemskort.

Barn under 16 år fiskar gratis i sällskap med vuxen kortköpare, gemensam kvot på 2 regnbågar får tas upp. 2 Ungdomar/barn under 16 år kan dela ett kort. Gemensam kvot på 2 regnbågar får tas upp.

Fiske får ske mellan kl 05.00 till 24.00. Inget fiske övrig tid. Endast dagkort säljes.

Metoder

Max 1 spö/person får användas samtidigt.

Endast fiske med fluga eller spinn/haspel eller pimpelspö är tillåtet.

Fiske från båt är ej tillåtet men flytring får nyttjas.

Bottenmete eller flötmete är inte tillåtet. Barn under 12 år får dock flötmeta med toppknutet metspö i vuxen kortköpares sällskap. Observera att barnet aktivt ska delta i fisket för att detta ska vara tillåtet!


Fångstbegränsningar

Max 2 regnbågar per kort får tas upp. Fortsatt fiske efter man fyllt sin fångstkvot är inte tillåtet.

Övriga regler

Visa hänsyn till andra fiskande och till naturen. Ta med ditt skräp till soptunnor. Släng inget i naturen och ta gärna upp skräp som andra slängt. Skötsel och underhåll av bryggor samt renhållning sköts av Karlstad kommun. Felanmäl gärna brister på kommunens hemsida.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Sportfiskarna Region Väst

054-87 68 30 [email protected]

Sandbäckstjärn

Sandbäckstjärn har öppet året runt och vi säljer endast dagkort för fisket.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
april 28, 2022 Regnbåge, Regnbåge 37, 27 3150, 1003 Nej, Nej Nej sandbackstjarn
april 28, 2022 Regnbåge, Regnbåge 28, 28 1000, 1000 Nej, Nej Nej sandbackstjarn
april 28, 2022 Regnbåge, Regnbåge, Ingen fångst 35, 38 2.5, 2800.0 Nej, Nej Nej sandbackstjarn
april 23, 2022 Röding, Röding, Röding, Röding, Röding 40, 42, 48 2.3, 2.8, 3.8, 2.0, 2.0 Nej, Nej, Ja, Ja, Ja Nej sandbackstjarn
november 6, 2021 Regnbåge, Gädda 2080, 600 Nej, Ja Nej sandbackstjarn
november 6, 2021 Regnbåge 1680 Nej Nej sandbackstjarn

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund