0 Objekt

Sandasjön

Sandasjön öppnar för isfiske lördag 11/12! 7/12 kontrollerades isen på Sandasjön av erfarna isfiskare, som bedömer att det är säkert att öppna för fiske. Efter den senaste tidens kyla mäter isen 13-14 cm över hela sjön och det är stabil kärnis.Kortförsäljningen öppnar 10/12. Mer info: https://esfk.se/2021/12/07/sandasjon-oppnar-for-isfiske-11-12/

Om Sandasjön

Under vår och höst sätter vi ut fisk varannan vecka, under sommaren med längre intervall. Sjön lämpar sig både för spinnfiske och flugfiske.

Parkeringen närmast sjön vid Sandabommen får inte längre användas av Sandasjöns besökare. Markägaren har tyvärr beslutat att häva den tidigare överenskommelsen och hänvisar våra besökare till betalparkeringen som ligger ca 150 meter längre norrut längs Ältavägen, direkt efter handelsträdgården. Detta innebär att man inte längre kommer få parkeringstillstånd i samband med att man löser dygnskort.

Kartbild till nya parkeringen >>

Regler

Generellt

Barn t.o.m. 17 år fiskar på målsmans fiskekort. Max två fiskar, vid fiske utan målsman gäller ordinarie pris.

Att fiska utan gällande fiskekort beivras som olovligt fiske, vilket är straffbart och redskapen kan tas i beslag. Fiskekortet är personligt och skall alltid medföras vid fiske.

Fiskekortet skall utan anmodan uppvisas för fisketillsyningsman.

Att bryta mot gällande bestämmelser kan medföra att fiskerätten omedelbart förverkas.

Att inte ta del av gällande bestämmelser befriar inte från ansvar.

Allt tjuvfiske polisanmäls.

Metoder

Endast spinn- och flugfiske är tillåtet. Ett handhållet redskap per fiskare tillåtet. (Det inte tillåtet att lämna redskapet fiskande, med eller utan uppsyn.)

All form av mete och fiske med agn, luktmedel eller liknande är förbjudet.

Förbjudet att använda trekrok vid catch & releasefiske.

Fiske från flytring endast tillåtet för medlemmar med årskort eller efter att särskilt flytringsfiskekort lösts. Endast flugfiske tillåtet från flytring.(Flytringsfiskare visar hänsyn till landfiskare och vice versa.)Fångstbegränsningar

Fiskekortet berättigar till att fånga och behålla max två laxartade fiskar. (Nytt fiskekort erfordras om man önskar avliva fler fiskar.)

Övriga regler

Skräpa inte ner i naturen, kvarglömda fiskelinor och annat skräp kan skada fåglar och andra djur. Medförda föremål får ej lämnas kvar.

Eldning endast tillåtet vid iordningställda eldplatser, engångsgrillar får endast användas i dessa. Respektera eldningsförbud vid brandfara.

Förutom ovan nämnda regler gäller även Fiskelagen (1993:787) och övrig fiskelagstiftning.

Enskede Sportfiskeklubb förbehåller sig rätten att när som helst ändra reglerna eller stänga sjön för allt fiske.

Sandasjön har begränsat utrymme för att fiska från land. Växla fiskeplats och markera ej dessa i onödan. Visa hänsyn till andra fiskare.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Jonas Emanuelsson

[email protected]

Övrig kontaktinformation

www.esfk.se

Sandasjön

Sjön är en källsjö och är belägen i Nackareservatet, omgiven av berg och skog.

Djupkarta Bottenhårdhet

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
november 8, 2021 Ingen fångst Nej sandasjon
november 6, 2021 Ingen fångst Nej sandasjon
oktober 9, 2021 Regnbåge 46 1000 Nej Nej sandasjon
oktober 3, 2021 Ingen fångst Nej sandasjon
september 14, 2021 Ingen fångst Nej sandasjon
augusti 5, 2021 Ingen fångst Nej sandasjon