0 Objekt

Sandasjön

Sjön är en källsjö och ligger belägen i anslutning till Nackareservatet, omgiven av berg och skog. Vi vågar påstå att sjön erbjuder en i särklass unik fiskemiljö, enligt många den finaste i Stockholm! I sjön sätter vi regelbundet ut stora mängder regnbåge och till vintern även röding. Sjön lämpar sig för både spinn- och flugfiske.

Om Sandasjön

Under vår och höst sätter vi ut fisk varannan vecka, under sommaren med längre intervall. Sjön lämpar sig både för spinnfiske och flugfiske.

Parkeringen närmast sjön vid Sandabommen får inte längre användas av Sandasjöns besökare. Markägaren har tyvärr beslutat att häva den tidigare överenskommelsen och hänvisar våra besökare till betalparkeringen som ligger ca 150 meter längre norrut längs Ältavägen, direkt efter handelsträdgården. Detta innebär att man inte längre kommer få parkeringstillstånd i samband med att man löser dygnskort.

Kartbild till parkeringen >>

Regler

Generellt

Barn t.o.m. 17 år fiskar på målsmans fiskekort. Max två fiskar, vid fiske utan målsman gäller ordinarie pris.

Att fiska utan gällande fiskekort beivras som olovligt fiske, vilket är straffbart och redskapen kan tas i beslag.

Fiskekortet är personligt, skall alltid medföras vid fiske och utan anmodan uppvisas för fisketillsynsperson. Har du köpt ett rabatterat fiskekort för medlemmar måste medlemskap kunna styrkas.

Att bryta mot gällande bestämmelser kan medföra att fiskerätten omedelbart förverkas.

Att inte ta del av gällande bestämmelser befriar inte från ansvar.

Allt tjuvfiske polisanmäls.

Metoder

All form av mete, mäskning och fiske med levande bete, agn, luktmedel eller liknande är förbjudet. Se separat punkt om pimpelfiske.

Endast spinn- och flugfiske är tillåtet. Ett handhållet redskap per fiskare tillåtet. (Det inte tillåtet att lämna redskapet fiskande, med eller utan uppsyn.)

Vid pimpelfiske från is är bete tillåtet, ej Power Bait eller liknande. Det är förbjudet att återutsätta fisk som har tagits upp ur vattnet vid pimpelfiske, samt att det är förbjudet att mäska och att använda flöte.

Vid återutsättning av fisk är det förbjudet att använda trekrok. Se separata förhållningsregler på hemsidan som gäller vid catch & releasefiske. Vid vårdslös återutsättning kan fiskekortet omedelbart förverkas.

Fiske från flytring endast tillåtet för medlemmar med årskort eller efter att särskilt flytringsfiskekort lösts. Endast flugfiske tillåtet från flytring.(Flytringsfiskare visar hänsyn till landfiskare och vice versa.)Fångstbegränsningar

Fiskekortet berättigar till att fånga och behålla max två laxartade fiskar. När två laxartade fiskar har avlivats är fiskekortet förverkat och ett nytt fiskekort erfordras för allt fortsatt fiske, även C&R. Årskortsinnehavare får endast avliva 1 laxartad fisk per dag och därefter köpa dagskort för allt fortsatt fiske.

Övriga regler

Skräpa inte ner i naturen, kvarglömda fiskelinor och annat skräp kan skada fåglar och andra djur. Medförda föremål får ej lämnas kvar.

Eldning endast tillåtet vid iordningställda eldplatser, engångsgrillar får endast användas i dessa. Respektera eldningsförbud vid brandfara.

Förutom ovan nämnda regler gäller även Fiskelagen (1993:787) och övrig fiskelagstiftning.

Enskede Sportfiskeklubb förbehåller sig rätten att när som helst ändra reglerna eller stänga sjön för allt fiske.

Sandasjön har begränsat utrymme för att fiska från land. Växla fiskeplats och markera ej dessa i onödan. Visa hänsyn till andra fiskare.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Jonas Emanuelsson

[email protected]

Övrig kontaktinformation

Hemsida: www.esfk.se Facebook-grupp: www.facebook.com/groups/sandasjon

Sandasjön

Sjön är en källsjö och är belägen i Nackareservatet, omgiven av berg och skog.

Djupkarta Bottenhårdhet

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
maj 14, 2022 Regnbåge 40 900 Nej Nej sandasjon
december 12, 2021 Röding 0 700 Nej Ja sandasjon
november 8, 2021 Ingen fångst Nej sandasjon
november 6, 2021 Ingen fångst Nej sandasjon
oktober 9, 2021 Regnbåge 46 1000 Nej Nej sandasjon
oktober 3, 2021 Ingen fångst Nej sandasjon

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund