0 Objekt

Saljenbygdens Fvo

Saljenbygdens fiskevårdsområde omfattar ett antal sjöar, åar och gölar. Den största sjön heter Saljen och är belägen ca 20 km sydost om Vetlanda. Sjön är ca 750 Ha stor med ett maxdjup på ca 22 meter.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Saljenbygdens Fvo

I Saljen finns goda chanser att fånga stor fisk. I Skirösjön är det främst abborrfisket som lockar. Sjön har ett rikt bestånd av storvuxen abborre på kilot och uppåt! Även gädda och ett mindre bestånd av gös finns i sjön.

Läs mer om vårt gösfiske >>

Välkommen till Saljenbygden!

Regler

Generellt

Gäller handredskapsfiske i sjöarna Saljen, Skirösjön, Skärvetesjön och Stigagöl. För gös gäller ett minimimått på 45 cm. All fisk under denna gräns skall ovillkorligen återutsättas.

Dessutom gäller en fångstbegränsning av 2 gösar per dag.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Bengt Hultberg Ordf

0383-142 53

Skirösjön

Skärvetesjön

-

Övrig information

Gösfiske i Saljen

Saljen har alltid haft ett visst bestånd av gös. I föreningens löpande arbete med att skapa och förvalta attraktiva vatten har regelbundna stödutsättningar gjorts, dock i relativt liten skala.

För några år sedan togs ett beslut att man skulle göra en rejäl satsning på gösen för att få upp beståndet till en mer “fiskbar” nivå. Stora utsättningar kostar mycket pengar och någon garanti för ett lyckat resultat finns inte. Föreningen satsade en stor del av sitt kapital på ett kort…

Fiskyngel är känsliga och under det första året i den nya miljön är dödligheten stor. Vädret är av avgörande betydelse och det skulle visa sig att vi hade vädergudarna med oss denna gång. Den första vintern efter utsättning blev nämligen den mildaste på länge och nu, ett antal år senare, har både nätprovfisken och sportfiske visat att gösarna klarat sig mycket bra!

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren