0 Objekt

Sala FvF

Sjön Järndammen norr om Sala är en vacker skogssjö där föreningen planterar in c:a 150 kilo regnbågslax varje månad under sommarsäsongen, undantag vid extremt varmt väder.

Om Sala FvF

Vi är några glada amatörfiskare som sköter fisket i Salasjöarna, även kallade Gruvans vattensystem, som förr försåg Sala Silvergruva med vattenkraft.

Sommarsäsongen inleds vanligtvis med fiskepremiär i april eller maj på nyinsatt ädelfisk, vanligen regnbågslax och säsongen pågår till mitten av november, ibland något längre.

Regler

Generellt

Allmänna bestämmelser
Fiskekortet berättigar innehavaren att inom ramen för angiven
tid och för det särskilda bestämmelser som Sala fiskevårdsförening
utför och som kortets innehavare är skyldig att hålla sig underrättad om,
fiska i fiskevattentillhörande Silvergruvans fiskevårdsområde.
överträdelser av bestämmelserna innebär ovillkorligen indragning av
fiskekortet och även beslag av utrustning.

Allt fiske sker på egen risk.
Alla ska ha fiske kort oavsett ålder.
Mäskning är förbjudet.
Fiske i fiske förbjuds zon är förbjudet. (se karta)

För kräftfiske gäller särskilda bestämmelser.
Fiskekort och legitimation skall på anfordran uppvisas för polisman, tillsynsman samt medlem i Sala Fiskvårdsförening.
Uppträd hyfsad, håll rent i naturen och tänk på eldfaran
Allt fiske sker på egen risk.

För Järndammen gäller
Överträdelser av bestämmelserna innebär ovillkorligen indragning
av fiskekortet och även beslag av utrustning.

Metoder

Fiske med nät är förbjudet i alla vatten.

Järndammen
Endast fiske med kast-, pimel-, flug- och metspö.
Endast då sjön är isbelagd får pimpelspö användas.
Max 1 pimpelspö/person, eller högst 15 angeldon för fiske efter gädda.
Endast 1 spö per person.
Inga fasta redskap får användas.
Endast fiske från land , spänger eller bryggor och isfiske är tillåtet.
Endast ett fiskekortoch redskap per fiskare.

Fångstbegränsningar

Järndammen
Högst 3 st ädelfiskarfår gångas per person/dygn.

Övrigt
Alla karpar skall omedelbart efter eventuell vägning.mätning och fotografering återutsättas varsamt.
Gäddor över 60 cm som fångas inom fredad zon skall återutsättas varsamt efter eventull vägning, mätning och fotografering.
All gös mindre än 50 cm ska ovillkorligen återutsättas.
För kräftfiske gäller särskilda bestämmelser.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Thom Blomquist

073-62 71 555 [email protected]

St. Hundsjön

-

Vallsjön

-

Harsjön

Del i Harsjösystemet

Stensjön

Del i Harsjösystemet

Långsjön

Del i Harsjösystemet

Helgonmossdammen

-

Järndammen

-

Olof Jons damm

-

Silvköparen

-

Långforsen

-

Mellandammen

(sparsamt med karp)

Ekeby dammar

(i centrala Sala)