0 Objekt

Rödsvattnets FVO

Välkommen till Rödsvattnets fvo. I sjön finns: Abborre, Gädda, Gös (inplanterad), Mört, Sutare (och Ål). Fiske efter ål är ej tillåtet eftersom ålen är fridlyst. Alla intäkter för fiskekortförsäljningen går till inköp och utplantering av ensomrig gös. Detta görs vart 3-4 år och har pågått under 20 år. Det finns därför gös i olika storleksklasser

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Rödsvattnets FVO

Rödsvattnets fvo bildades 1986 på initiativ av markägarna runt sjön och med stöd från kommunen. Sjön är känd för sina stora gäddor och varje år fångas gäddor över 10 kg. Stora sutare finns i de vegetationsrika partierna. Sjön har ett pH värde runt 6,5 och är kommunal vattentäkt för Orust kommun. Övervakning av vattenkvaliteten sker regelbundet genom kommunens försorg. Bäver finns sedan 1990-talet i sjön och de är aktiva sena kvällar och nätter.

Regler

Generellt

Fiskekort skall på begäran visas upp för Fisketillsyningsmannen samt för Fiskevattenägare.

Ungdomar under 15 år fiskar gratis i målsmans sällskap.

Vid fiske från båt får förbränningsmotor ej användas (sjön är kommunal vattentäkt).

Var vänlig visa hänsyn mot de kringboende och djurlivet i och kring sjön. Vistas inte i omedelbar närhet av hus och tomt.

Var försiktig med eld och skräpa inte ner.

Fiskesäsong

Av hänsyn till djurlivet är april och maj undantagna från kortförsäljning.

Metoder

Fiske med spö, dragrodd, pimpelspö eller angeldon är tillåtet.
Fiske med andra redskap och metoder är förbjudet.

Max. 2 spön per kort. Max. 5 st angeldon per kort.

Fångstbegränsningar

Minimimått för Gös är 40 cm. Max.2 gösar per kort.
Maximimått för Gädda är 70 cm. Max 2 gäddor per kort.
Max 5 Abborrar per kort.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Köp fiskekort

Kontakt

Erik Lundholm

0709 169045 [email protected]

Övrig kontaktinformation

Nils-Erik Lökegård, 073 6440411

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund