0 Objekt

Röbäcks Sff

Röbäcks Sff förvaltar fisket på södra sidan av Umeälven i direkt närhet till Umeå. Se kartan för gränser.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Röbäcks Sff

Botten på Röbäckssidan av Umeälven är inte påverkad av flottledsepoken vilket gör att den fortfarande har sin naturligt ojämna bottenstruktur med växelvis djup och växelvis grund. Sträckan är relativt lätt att komma åt och fiska eftersom en stig går över öppna strandnära områden alldeles invid skogskanten. Här hittar du ett bra fiske efter havsvandrande öring, till och med från land, främst under våren och hösten när vattnet är kallt.

Öringen har en tendens att gå ut i havet igen när vattnet blir varmt under sommaren. Sök gärna öringen kring de grund som finns på sträckan. På Röbäcks upplåtna fiskesträcka kan man även bland annat fånga harr, abborre och gädda.

Regler

Generellt

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.

För alla fiskekort får barn upp till 15 år fiska gratis i målsmans sällskap.

Allt fiske enligt gällande sötvattensregler.

Du är skyldig att rapportera ditt fiske. Efter att fisketiden löpt ut får du ett mail och/eller ett SMS med instruktioner.

Röbäcks by Sff uppmanar våra fiskegäster till god fisketik och sunt förnuft. Lämna vattnet som du vill hitta det igen

Tack för att ni följer våra regler och för att ni fiskar hos oss.

Fiskesäsong

Öring
Fiskeperiod: 1/1 - 31/8 samt 15/10 - 31/12 övriga tider fiskeförbud.

Lax
Fiskeperiod: 19/6 - 31/8. Övriga tider fiskeförbud.

Harr
Fiskeförbud 15/4 - 31/5

Metoder

Fiske med handredskap och endast ett spö per person och fiskekort får användas.

Båtfiske är generellt förbjudet. Särskilt båtfiskekort finns. Kontakta Arne Lindström: 0702256479

Fångstbegränsningar

Öring
Minimimått 50 cm
Du får max fånga och tillvarata 3 odlade öringar per fiskare och dag. All vild öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.

Lax
Minimimått 50 cm
Max en lax per fiskare och dag.

Harr
Minimimått 35 cm

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Arne Lindström

[email protected]

Umeälven

Se karta för exakta gränser

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Övrig information

Se skillnad på lax och öring

Hur ser en lax ut egentligen? Hur skiljer man på olika laxar och vad skiljer en lax från en havsöring? Sportfiskarna har tagit fram ett laxlexikon som hjälper dig som fiskar att identifiera laxen.

Laxlexikonet som är mycket pedagogiskt illustrerat av välkände illustratören Thommy Gustavsson visar bland annat på kännetecknen för hanar och honor, nystigen lax, lax i lekdräkt, vinterståndare, odlad lax med mera. Lexikonet lär även ut hur man varsamt handskas med lax vid återutsättning. En liten ordlista bidrar även till en ökad förståelse av laxfiskarnas mystiska värld. Laxlexikonet kommer framförallt att bli ett hjälpmedel för att identifiera olika laxar vid älvfiske. Ladda hem >>

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren