0 Objekt

Rickleåns Övre Fvo

Fiske efter lax, havsöring, harr, stationär öring, gädda, abborre och mört. Cirka 20 kilometer strömmar och sel i Rickleån och sjön Hemsjön.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Rickleåns Övre Fvo

Länkar till information om Rickleån.

Fisktrappan i Fredriksfors >>

Vattenflöden >>

 

Regler

Generellt

Rickleåns övre FVO.
Fiskeregler 2020

Sportfiske (fiske med handhållet redskap, krok och lina) i Rickleån är tillåtet mot lösande av fiskekort. Sportfiske i Hemsjön fritt, se regler nedan.

Fiskesäsong

Fisketider*
OBS. Preliminära fisketider.
En uppdatering av fiskeföreskriften förväntas under året. Fisketider med mera kan då uppdateras.

• Öring får fiskas 1/5 till och med 31/8 och 15/10 till och med 30/11. Före 20/5 får ingen lax eller öring avlivas, detta för att skydda övervintrad lax och öring.
• Lax får fiskas 19/6 till och med 31/8
• Harr får fiskas 1/6 t.o.m. 30/11

För att skydda leken stänger vi fisket helt under laxens och öringens fredningstid 1/9 till och med 14/10. Förutom denna tid är pimpelfiske från is efter andra arter än lax, öring och harr tillåtet året runt.
Hemsjön är öppen för fiske året runt.

Metoder

• Mete med mask är förbjudet i forssträckor.
• Enbart flugfiske i tillåtet i Isakfäbodaforsen samt i Tjärdalsforsen.

Fångstbegränsningar

Minimimått och kvoter*
• Öring 50 cm (max 1 lax eller öring per dag)
• Lax 50 cm (max 1 lax eller öring per dag)
• Harr 40 cm (max 1 harr per dag)
• Kräftfiske förbjudet

Fisk som fångas under fredningstid, felkrokad fisk eller fisk under minimimått skall ovillkorligen återsättas. Detta gäller även om fisken anses skadad.

Övrigt*
• Fiske efter lax är förbjudet uppströms Bruksforsen. All lax som fångas här skall ovillkorligen återutsättas. Detta för att underlätta återetablering av lax ovan kraftverken.
• Allt fiske är förbjudet 100 meter nedströms och 100 meter uppströms dammen i Bruksforsen, Sågforsen och Fredriksfors.

• Säsongskort gäller från inköpsdatum till och med 31/12 samma år.
• FVO:t kan stänga fisket om vattentemperaturen överstiger 21 °C (medeltemperatur över tre dygn). Vid högre temperatur är det sannolikt att återutsatt fisk (minimimått eller frivillig catch & release) inte överlever mycket stor. Denna regel tillämpas inte i Hemsjön.

Övriga regler

Hemsjön

Fiske i Hemsjön är fritt året om. Tillåtna redskap är sportfiskeredskap (fiske med handhållet redskap krok och lina).

Kontrollavgift

Den 1 april 2011 ändrades vissa bestämmelser i Lag (1981:533) om fiskevårdsområden. Ändringen innebär bland annat att fiskevårdsområdena nu har möjlighet att själva utfärda kontrollavgift för personer som fiskar i strid med föreningens bestämmelser. Rickleåns övre FvO beslutade vid årsstämman den 29 mars 2017 att anta paragraf 31 i sina stadgar vad gällande Kontrollavgift.
Stämmans beslut angående kontrollavgift vid överträdelse av FvO´s bestämmelser:
Vid överträdelse av lokalt beslutade regler skall en kontrollavgift på 2000:- tas ut.

Fångstrapportering

Fångststatistik är av ovärderlig hjälp för fiskevårdsarbetet. Lämna fångstrapport via länken i ditt digitala fiskekort eller skicka din rapport till:
[email protected] eller

Anders Kagervall
Spångavägen 42
168 75 Bromma

Rekommendationer
Returnera övervintrad öring och lax. Den är av föga värde på matbordet och bör istället få chansen att leka igen.
Returnera öring över 70 cm och gärna alla honor. De stora honorna är mycket viktiga för reproduktionen.
Lax och öring från Bottenviken hör till de fiskar som man inte bör äta för ofta enligt livsmedelsverket. Barn, ungdomar, kvinnor som vill ha barn i framtiden, samt gravida och ammande rekommenderas att inte äta fet fisk med höga halter av dioxin och PCB oftare än högst 2-3 gånger per år. Övriga kan äta fet fisk från Bottenviken en gång i veckan.

*Med reservation för ändringar

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Anders Kagervall

[email protected]

Rickleån

-

Hemsjön

-

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juni 5, 2021 Harr/Grayling, Harr/Grayling, Harr/Grayling, Harr/Grayling 35, 41, 33, 30 Ja, Ja, Ja, Ja Nej rickleanovre

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren