0 Objekt

Rickleån Nedre

Fiske efter grov havsöring, lax, gädda och harr i en del av älven som aldrig blivit flottrensad utan har kvar sin vilda usprungliga karaktär.

Om Rickleån Nedre

Rickleån har varit känd som fiskeälv ända sedan 1300-talet. 1337 omtalas byn för första gång i skrift då Gudlev Bilder testamenterade halva laxfisket till Uppsala domkyrka.

Sedan 1583 har Rickleå Byamän haft fiskerätten i Rickleåns nedre del och så är det än idag.

Ån har sin början i Bygdeträsket vid Bygdsiljum och rinner ca 48 km innan den når ”Seapool”. Något unikt med Rickleån är att den nedre delen (från Robertsfors till havet) aldrig har blivit flottrensad, vilket gör att den har en annorlunda karaktär genetemot de flesta andra kustmynnande älvarna i Sverige med sina stora stenblock och varierande forsar.

Laxfiske har historiskt varit väldigt bra i Rickleån, men vid 60-talet så försvann laxen nästan helt. De senaste åren har dock laxen ökat i antal men det är väldigt långt kvar till fornstora dagar.

Numera är det istället främst havsöringsfisket som lockar till sig fiskare, speciellt vårfisket och det sena höstfisket är populärt. Ån hyser väldigt stora öringar och drömfiskar upp mot 10 kg fångas nästan varje år.

Laxen stiger ganska sent i Rickelån, ofta först framåt midsommar. Sommarfisket efter lax och öring kan vara svårt då ån ofta har lågt vatten men om man har tålamod och använder lätt utrustning så kan man lyckas. Om inte annat är det en upplevelse att se fiskarna vältra sig på forsnackarna. Det finns även stor harr i ån och ån lämpar sig väl till flugfiske.

Försommarnatt vid Gammströmmen

Vårfisket efter havsöring är i världsklass

Tillsammans med Emån så är Rickleån unik med att ha en såkallad "seapool" där det är fors ända ut i havet

Ån är en vild skogsälv

Höstfisket är både vackert och givande

Sök gärna fisken i det lugna vattnet

Regler

Fiskesäsong

Fiskepremiär 1:a Maj

Öring får fiskas 1/5 t.o.m 31/8 och 15/10 t.o.m 30/11

Lax får fiskas 19/6 t.o.m 31/8

Fiske efter harr är förbjudet mellan 15 april och 31 maj.

ALL FISKE FÖRBJUDET 1/9 T.O.M 14/10

Metoder

Gå gärna in på svenskafiskeregler.se för regler gällande sportfiske.

Fångstbegränsningar

Minimått:
Lax och Öring 50cm.
Harr 40cm.
Fisk under minimått skall försiktigt avkrokas och återutsättas.

En harr, en lax och en öring per fiskare och dag får avlivas.

Fisk som fångas under fredningstid, felkrokad fiske eller fisk under minimimått skall ovillkorligen återsättas. Detta gäller även om fisken anses skadad.

Övriga regler

Kräftfiske är inte tillåtet.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Håkan Dalsfelt

070-3595072 [email protected]

Rickleån

-

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
maj 1, 2022 Öring/Trout, Öring/Trout 40, 43 Ja, Ja Ja, Ja Nej rickleanedre
maj 6, 2022 Lax/Salmon, Öring/Trout, Öring/Trout 85, 40, 45 Ja, Ja, Ja Ja, Ja, Ja Nej rickleanedre
maj 13, 2022 Lax/Salmon 96 Ja Ja Nej rickleanedre
maj 15, 2022 Lax/Salmon 92 Ja Ja Nej rickleanedre
maj 15, 2022 Öring/Trout 35 Ja Ja Nej rickleanedre
maj 13, 2022 Lax/Salmon, Öring/Trout, Öring/Trout, Gädda 75, 81, 55, 45 Ja, Ja, Ja, Ja Ja, Ja, Ja Nej rickleanedre

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund