0 Objekt

Resele Fvo

Resele fiskevårdområde hittar du i Västernorrland, Sollefteå kommun, uppströms Ångermanälven efter Riksväg 90, ca två mil nordväst om Sollefteå. Fiskevårdsområdet har många trevliga och spännande fiskevatten att erbjuda både sommar och vinter för fiskare som vill uppleva härlig natur i rofylld miljö. Flera av vattnen planteras årligen med ädelfisk.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Resele Fvo

Området omfattar Ångermanälvens del inom fvo, sjöarna Prästorrsjön, Rämmasjön, Fisksjön, Sels-Stensjön, Mjösjön och Selsjön, samt tjärnarna Stor-Koltjärn, Orrsjötjärn, Sultenabborrtjärn, Lill-Skavtjärn, Stor-Skavtjärn och Rämmasjötjärn.

Fiske efter öring och regnbåge kan bedrivas i Prästorrsjön och Rämmasjötjärn vilka sommartid är lättillgängliga via skogsbilvägar. Vintertid nås dessa vatten enklast med snöskoter. Sels-Stensjön är den mest lättillgängliga sjön inom Resele fvo, belägen nära allmän väg. Där kan man fiska röding och regnbåge året runt Stödutplantering i ovan nämnda vatten sker kontinuerligt varje år. För fiskaren bekvämlighet finns ett antal vindskydd strategiskt utplacerade och vid Sels-Stensjön finns även handikapptoalett.

Mycket bra abborrfiske och gäddfiske erbjuds i de flesta vattnen året om. I Sulten-abborrtjärn och Stor-Skavtjärn har det tidigare planterats öring så där kan finnas en och annan öring fortfarande.

Kräftfiske i Ångermanälven erbjuds under begränsad period i augusti (se fiskeregler).

Läs mer om boende >>

Vår styrelse >>

Regler

Generellt

Fiskeregler 2022, Resele fvo
Allmänt
1. Alla som fiskar i vatten inom Resele fvo ska känna till och följa fastställda fiskeregler.
2. Fiske i planterade vatten medför skyldighet att lösa och medhava bevis för gällande fiskekort.
Familjemedl. upp till 16 år får medfölja på samma kort, dock tillåts max 3 fiskar per kort.
3. Års- och dygnskort kan köpas medelst tre alternativ. Antingen via swish till 123 434 57 40,
genom ”Fiskekort.se” eller hos lokala fiskekortförsäljare.
Kräftkort kan endast köpas hos lokala fiskekortsäljare som också tillhandahåller kräftburar.
4. Giltighetstid för fiskekort: Dygnskort gäller 1 dygn från aktellt klockslag och datum då kortet köpts,
Årskort 1 år från köpedatum, Kräftkort från kl. 18.00 på kvällen fram till kl. 09.00 dagen efter.
5. Priser fiskekort: Dygnskort 90 kr, årskort 500 kr, kräftkort 400 kr.
6. Tillsägelser från fiskektillsynsman skall lojalt efterföljas. Denne äger rätt att beslagta
omärkta eller olovliga fiskeredskap, samt att rapportera olaga fiske till polismyndighet.
Ädelfiske i planterade sjöar (Prästorrsjön, Rämmasjötjärn, Sels-Stensjön)
1. Fiske i dessa tre sjöar tillåts året runt mot lösen av års- eller dygnskort.
2. Fiske som bedrivs vid isfri tid i Prästorrsjön och Rämmasjötjärn får endast ske från strand.
3. Fiske i Sels-Stensjön får bedrivas under följande förutsättning.
a. Fiskeförbud råder från datum på senhösten då inplantering sker fram till datum för premiär!
b. Vid fiske under isfri tid tillåts användning av båt!
c. Angeldonsfiske med dött agn efter gädda och lake tillåts året om!
4. Utläggning av ryssja, nät, mjärde eller långrev är icke tillåtet i något av vattnen enl. ovan.
Undantag tillåts dock vid fiskevårdande insatser lett av styrelsen för Resele fvo.
5. Dygns- eller årskort berättigar till fångst av max 3 ädelfiskar per kort och dygn.
Kräftfiske i Ångermanälven
1. Under 2022 upplåts Kräftfiske till allmänheten under tiden 5 aug till 4 sept, och får bedrivas
från kl. 18.00 – 09.00 efterföljande dag, under gällande dygn enl. fiskekort.
2. Varje fiskekort tillåter användning av tio (10) burar som tillhandahålls av fiskekortsäljaren.
OBS! Egna burar är icke tillåtna p.g.a risk för spridning av kräftpest, med undantag för
fiskerättsägare och styrelsemedlemmar vilka får nyttja egna burar förutsatt att dessa inte
använts i andra vatten än Ångermanälven.
3. Alla kräftburar som används vid fisket skall vara märkta med ”Resele fvo” alt. ”ägarens namn”.
Vid händelse av borttappad eller skadad bur tas en avgift om 100 kr ut för varje bur.
4. Båtar som använts i andra vatten än Ångermanälvens vattensystem får inte nyttjas.
Fiske i övriga vatten (Ångermanälven, sjöar, tjärnar, åar och bäckar inom fvo)
1. I övriga vatten tillåts fiske året om (även med båt isfri tid) utan krav på fiskekort.
I dessa vatten tillåts också utläggning av ryssja, nät, mjärde, långrev el. angeldon med dött agn,
för fångst av gädda, lake och aborre. Redskap skall märkas ut för att kunna ses av andra fiskare.
2. I åar och bäckar får fiske endast ske genom mete eller kast.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Leif Johansson

070-5239478 [email protected]

Prästorrsjön

Öring, regnbåge, abborre, gädda. Dygns-och årskort. Båt Ej tillåten!
En högt belägen sjö i fantastisk natur med stenig strandmiljö. Utmed sjöns stränder finns ett många vindskyddd. Sjön kan nås via skogsbilvägar från två håll.

Rämmasjötjärn

Öring, regnbåge och abborre, Dygns-och årskort. Båt Ej tillåten!
En idyllisk skogstjärn invid den större Rämmasjön. Tjärnen tillgänglig från södra och norra sidan. Vindskydd finns på norra sidan.

Sels-Stensjön

Röding, regnbåge, abborre, gädda. Dygns-och årskort, Båt tillåts under isfri tid. Fiskeförbud mellan höstplantering och ispremiär.
En fantastisk sjö belägen nära allmän väg. Tillgång till vindskydd och handikapptoalett vid nedfart.

Rämmasjön

Abborre och gädda. Inget fiskekortskrav! Båt tillåten!
Sjön är en av de större sjöarna inom området med bergig natur på södra sidan och böljande tallmo på norra sidan. Sjön lättillgänglig via skogsbilväg.

Fisksjön

Abborre och gädda, Inget fiskekortskrav! Båt tillåten! En något mindre och grundare sjö tillgänglig via skogsbilväg

Mjösjön

Abborre och gädda. Inget fiskekortskrav! Båt tillåten!
En mindre sjö insprängd i skogig och kuperad terräng. Lätt nåbar från från två håll från allmän väg och skogsbilväg.

Stor-Skavtjärn

Abborre,(öring), Inget fiskekortskrav!
En trevlig tjärn gömd i skogen, nåbar från skogsbilväg plus 20 minuters skogspromenad.

Sultenabborrsjön

Abborre,(öring). Inget fiskekortskrav!
En liten skogstjärn mitt i skogen med inslag av myrmark.
Nås sommartid genom ngt. längre skogspromenad och vintertid med skoter

Ångermanälven kräftfiske

Dygnskort 5/8-4/9. Båt tillåten!
Fina möjligheter till kräftfiske både från land och med båt. Dock får inte fisket ske med egna burar! Resele fvo tillhandahåller tio st burar per kort.

Ångermanälven Gädd och Abborrfiske

Abborre och gädda. Inget fiskekortskrav! Båt tillåten!
Älvsträckan erbjuder mycket
fin strandmiljö på norra sidan med vackert böljande landsbygd och fina byar. Södra sidan något bergigare och otillgänglig natur.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Övrig information

Boende

Campingstugor att hyra Resele IF:s stugby i Tängsta vid Tängstahallen har sex vinterbonade campingstugor med fyra bäddar i varje stuga. Kuddar och täcken finns men eget sänglinne medtages. Det finns sänglinne, kuddvar och påslakan för uthyrning för 80kr. Stuga nr 6 är djurfri. Tillgång till servicebyggnad, fullt utrustat kök och samlingslokal med tv och internet. Dusch/bastu. Pris: 400:-/natt och stuga. Boka hos Ingbritt Hedin tel: 070-2851825 Välkommen till Resele IFs stugby. Passa på att upptäcka vår fantastiska natur i Resele. Bra fiskevatten, fint elljusspår, vandringsleder och Hövens friluftsbad. Under vintersäsongen finns åkvänligt elljusspår med värmestuga. Fina skoterleder, isfiske, skridskobana med belysning. Det finns affär och mack i byn.

Styrelse

Styrelse Resele fvo Ordförande: Leif Johansson,070-5239478

Sekreterare: Roger Olsson, 070-6446905

Kassör: Christian Schuller, 072-5145370

Ledamot: Hans-Erik Olsson, 070-6220682

Ledamot: Henrik Näsström, 070-2309745

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund