0 Objekt

Råneälven norra kortfiskeområde

Råneälven är Sveriges största skogsälv och en av de få ännu outbyggda. Det finns en stor mängd vackra ställen att stanna på längs Råneälven, både om du kommer vandrande, åkande med bil eller paddlande kanot.

Om Råneälven norra kortfiskeområde

OBS Laxfiske kräver laxfiskekort och gälplomb
Vi inför ett speciellt laxfiskekort som behövs för att fiska lax. Det kostar 100 kr och släpps till försäljning söndag 31 Maj. Man behöver även som tidigare laxplomb för laxfiske som köps hos återförsäljare.
3 dygnskortet blir ett “allmogekort” som berättigar till allt fiske UTOM Lax
Familjeårskortet blir också ett “allmogekort” som berättigar till allt fiske förutom laxfiske.

Återställningsprojektet REBORN fortsätter i år. Här kan du läsa mer och se var maskinerna är när arbetet är igång.

Hoppande lax, Foto: Bert-Erik Vestermark

Regler

Generellt

Nytt för 2020
Nytt laxfiskekort infört 2020 som ska fångstrapporteras via länk i fiskekortet. Kortet gäller 24h. Registrering och Fångstrapportering kopplat till plomberna är borttaget. Laxfiskekortet går ej att lösa hos återförsäljare utan köps via nätet. Kortet gäller även medföljande ungdom som t.o.m 16 års ålder fiskar på målsmans fiskekort.

Fiske efter lax är endast tillåtet med giltigt laxfiskekort (Råneälvens norra kortfiskeområde) och med innehav av oanvänd gälplomb för märkning av avlivad lax. Om man vill avliva en lax och fortsätta fiska krävs följdaktligen två (2) stycken gälplomber.

Innehav av oanvänd gälplomb krävs även om fiskaren har för avsikt att återutsätta all fångad lax. På uppmaning av fisketillsynsman ska giltig och oanvänd gälplomb kunna uppvisas tillsammans med giltigt fiskekort. Gälplomben ska fästas genom laxens mun och gällock direkt efter avlivning och på ett sådant sätt att gälplomben är permanent låst och inte kan öppnas. Gälplomben ska sitta kvar på laxen fram tills den tillagas eller styckas/filéas för infrysning.

Innehav av avlivad lax som saknar märkning med giltig gälplomb eller där gälplomben inte är permanent låst innebär ett brott mot fiskereglerna och kan medföra påföljder såsom polisanmälan och avstängning från fiske.
Tillsynsman kan med omedelbar verkan förverka fisketillståndet och avhysa fiskare som bryter mot fiskreglerna.
Det är tillåtet att avliva maximalt 1 lax per fiskande och dag, under perioden 19 juni - 31 juli, oavsett hur många gälplomber man införskaffat.

Det är tillåtet att lösa flera laxplomber vid samma tillfälle..

Gälplomb är endast giltig under en säsong.
Ej använda gälplomber återbetalas ej.
Barn under 16 år fiskar på och nyttjar vid avlivning målsmans gälplomb.

Årskortet gäller familj inkl barn upp till 16 år och gäller EJ för laxfiske.
3 dygnskortet gäller EJ för laxfiske.

FISKEOMRÅDEN
Dessa regler råder för fiske i Råneälvens norra kortfiskeområde. Var uppmärksam på vilka vatten och vilka sträckor som är upplåtna inom kortfiskeområdet. Allt fiske kräver särskilt tillstånd i form av fiskekort och ibland gälplomb (lax). Råneälvens norra kortfiskeområde erbjuder ett gemensamt fiskekort för stora delar av älven och gäller huvudfåran, med tillhörande sel, från Råneträsk till gränsen mellan Bodens och Luleå kommun, bortsett Mårdsels byavatten, Nattavaraara byavatten och privata sträckor nedströms bron i Klingersel på norra stranden . Kortet gäller även Rörån och flera biflöden till Råneälven, främst i Bodens kommun. Var noga med att kontrollera i att ni fiskar på upplåtna vatten, och har rätt tillstånd för att fiska där.

Fiskesäsong

Det är tillåtet att fiska riktat efter lax mellan 1 juni och 31 augusti. Under perioden 1 - 18 juni och 1-31 aug gäller endast Catch & Release på lax inom hela kortfiskeområdet. Fiske efter lax är endast tillåtet med giltigt laxfiskekort (Råneälvens norra kortfiskeområde) och med innehav av oanvänd gälplomb.

Öring - Fredad året runt.

Harr fredad 1 mars till 31 maj.

Metoder

Dessa regler gäller hela kortfiskeområdet - även de sträckor som har särskilda bestämmelser.

Fiske med mask eller annat naturligt/doftande agn är förbjudet i allt strömmande vatten. T ex. mask, powerbait, räkor, maggot, fisk.

Det är inte tillåtet att använda sänken i någon form vid fiske i strömmande vatten. Flöten är tillåtet. Till strömmande vattten räknas ej Valvträsket, Fällviken, Överstbyträsket, Gunnarsbyträsket, Degerselet, Avan samt Grundträsket och Stor-Lappträsket.

Finns fler fiskare på samma fiskeplats skall nyanlända fiskare påbörja fisket uppströms och sedan fiska sig nedströms. Fisket sker enligt principen ett kast – ett steg. Det är alltså inte tillåtet att ockupera en fiskeplats. Detta gäller alla - såväl flug- som spinnfiskare.

Ryckfiske är förbjudet enligt svensk lag.

SÄRSKILDA LAXFISKEREGLER
Nedanför Brändbergsfallet får man endast använda enkelkrok vid flugfiske och bombardafiske. Vid spinnfiske är en trekrok tillåtet med max krokap på 12mm. Vi hoppas alla respekterar detta.

Max en trekrok vid laxfiske i övriga strömmande vatten är tillåtet - med en största öppning mellan krokskaft och spets av 12 mm, normalt strl 4.

Fångstbegränsningar

Lax - minimimått 50cm. Gälplomb och särskilt laxfiskekort krävs för att fiska efter och avliva lax. Det är tillåtet att avliva maximalt 1 lax per fiskande och dag, under perioden 19 juni - 31 juli, oavsett hur många gälplomber man införskaffat.
Se särskilda bestämmelser.

Harr - minimimått 35cm.

Gös - minimimått 40cm.

Övriga regler

Ny fiskeregel för Brändbergsfallet fr.o.m. 2019-06-19.
Då mycket fisk samlas nedanför fallet ökar risken för felkrokning vid användande av trekrok. För att minska risken för detta, har vi därför beslutat att fr.o.m. 2019-06-19 är endast enkelkrok tillåtet med max krokgap på 12 mm både för flugfiske och bombardafiske. Vid spinnfiske är en trekrok tillåtet med max krokgap på 12mm. Vi hoppas alla respekterar denna regelförändring.

Kräftfiskeregler
Max 5 burar per kort.
Observera, fiske tillåtet kl 17-23 på angivet datum.
Minimilängd 12 cm.

Fiskekarta

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Sven Norman

070 3250273 [email protected]

Övrig kontaktinformation

https://ranealven.se/

Råneälven

-

Valvträsk

-

Rörån

-

Livasälven

-

Degerselet

-

Kvarnträsket

-

Gunnarsbyträsket

-

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 18, 2022 Lax/Salmon 78 Ja Ja Nej ranealven
augusti 18, 2022 Lax/Salmon 78 4500 Ja Ja Nej ranealven
juni 24, 2022 Lax/Salmon 75 Nej Ja Nej ranealven
juni 22, 2022 Lax/Salmon 83 4800 Ja Ja Nej ranealven
juni 22, 2022 Lax/Salmon 83 Ja Ja Nej ranealven
juni 18, 2022 Ingen fångst Nej ranealven

Övrig information

Laxfiskekortet infördes 2020 som ska fångstrapporteras via fiskekort.se/ranealven. Klicka på lämna fångstrapport och rapportera hur fisket gått. Kortet gäller 24h. Registrering och Fångstrapportering kopplat till plomberna är borttaget. Laxfiskekortet går ej att lösa hos återförsäljare utan köps via nätet.
3 dygnskort och familjeårskort gäller EJ laxfiske.

Dessa fiskekort finns att lösa för fiske på vårt kortfiskeområde:

  • Personligt 3-dygnskort EJ Laxfiske 150kr – barn t o m 16 år fiskar på målsmans fiskekort. Gäller ej laxfiske och kräftfiske.
  • Familjekort/säsongstillstånd 300kr – gäller även make/maka samt barn t o m 16 år. Gäller ej laxfiske och kräftfiske.
  • Laxfiskekort dygn, 100 kr – personligt. Gäller 24h från vald tid och köps endast via nätet här, fisket ska rapporteras via länk i fiskekortet oavsett om man fått fisk eller ej.
  • Kräftfiskekort – 250 kr per dag och 5 burar. Dessa säljs endast under säsong.
  • OBS! För fiske efter lax krävs även en gälplomb – 300 kr. Krävs oavsett om du avser att avliva laxen eller ej. Gälplomen är personlig.