0 Objekt

Rämshyttans Fvof

Rämshyttans fiskevårdsområde ligger i hjärtat av södra Dalarna i Borlänge, Ludvika, Säters och Smedjebackens kommuner.

Om Rämshyttans Fvof

Området ligger inbäddat i vacker bergslagsnatur där små byar ligger insprängda mellan skog och vatten. Fiskevårdsområdet erbjuder ett varierande fiske efter de flesta fiskar som finns i bergslagsområdet. Dock är det grov öring, gädda och abborre som de flesta förknippar Rämshyttans fvo med.

Regler

Generellt

Denna sammanfattning av Rämshyttans fvof:s fiskeregler gäller för de som enbart fiskar med handredskap. Sammanfattningen gäller ej kräftfiske och den som fiskar ska även tagit del av fiskereglerna som finns i regelsamlingen (se länk nedan). Om den fiskande bryter mot uppställda regler har Rämshyttans fiskevårdsområdesförening rätt att ta ut kontrollavgift av den fiskande.

För att få bedriva fiske ska fiskekort/fiskerättsbevis samt giltig legitimation medföras och på anmodan av polis eller fisketillsynsman uppvisas. Fiskekortet ska vara signerat i beständig skrift av den fiskande och denne ska även ha tagit del av gällande fiskebestämmelser.

Särskilt fiskekort eller fiskerättsbevis ska lösas för fiske i Mörtsjön och Småsjöarna.

Lösande av fiskekort eller fiskerättsbevis berättigar inte till fiske i nedanstående vatten där fiske är förbjudet:
Dammområdet vid Rämens utlopp under perioden 1 januari t o m 30 april på grund av fara i samband med regleringen av sjön.
Spånsån mellan St Spånsan och Gomen.
Storån mellan Gomen och Hästbergs Flatnan.
Flokån/Lugnån/Krischerboån mellan riksvägen och Tunsnäs Långsjön.
Hyttbäcken mellan Sågdammen i Laxsjö och Laxsjö Flatnan.

Fiskesäsong

Under perioden 15 september t o m 31 december är fiske i rinnande vatten förbjudet.

Fiske får ej bedrivas inom dammområdet vid Rämens utlopp under perioden 1 januari t o m islossningen på grund av fara i samband med regleringen av sjön.

Under perioden 1 september t o m 30 november är fiske i Tunsnäs-Långsjön inom 200 meter från Krischerboåns/Flokåns mynning förbjudet.

Fiske är totalförbjudet hela året i Krischerboån/Flokån i området mellan riksväg 50 och åns mynning i Tunsnäs-Långsjön.

Metoder

Maximalt två handredskap får användas per fiskekort/fiskerättsbevis.

Fisk eller kräftdjur som används som bete skall vara fångade inom Rämshyttans fiskevårdsområde för att förhindra spridning av fisksjukdomar. Fiske med räka eller andra havslevande kräftdjur, fiskar, blötdjur och skaldjur som bete är förbjudet för att förhindra spridning av fisksjukdomar.

I Flokån/Lugnån/Krischerboån mellan Sången och riksvägen är enbart flugfiske tillåtet.

Fångstbegränsningar

Maximalt tre (3) laxartade fiskar (öring etc) får fångas per dygn och fiskerättsbevis/fiskekort.

För öring gäller 50 cm som minimimått räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets.

All fångad karp (karp, spegelkarp etc) och gräskarp skall återutsättas.

Tunsnäs-Långsjön och Tunsan
Öring med fettfenan i behåll skall omedelbart återutsättas efter fångst. Enbart öring med avklippt fettfena får behållas.

Flokån/Lugnån/Krischerboån mellan Sången och riksvägen
Enbart flugfiske tillåtet och all fångad öring ska återutsättas oavsett storlek. Enbart så kallat catch and releasefiske/fånga-släppfiske är tillåtet.

Övriga regler

Fiske för avsalu är förbjudet.

Observera att Lilla Laxsjön ej ingår i fiskevårdsområdet.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Bengt Benjaminsson

070-6190879

Tunsnäs-Långsjön

Speciella regler

Tunsan

Speciella regler

Flokån/Lugnån/Krischerboån

Endast flugfiske.

Mörtsjön

.