0 Objekt

Övermorjärv Västanäs

Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Övermorjärv Västanäs

Du kan köpa ditt fiskekort här. Vi säljer årskort, familjekort och dygnskort. Fiskemöjligheterna är stora, det finns harr, abborre, gädda och gös i området. Du kan även fiska efter lax och öring i forsarna.

Fiskeplatserna är lättåtkomliga, på västra sidan av älven, följer älven väg E 10. Bilväg finns även längs östra sidan ända upp till Räktforsen

Regler

Generellt

Fast boende i byn, markägare samt söner och döttrar till markägare fiskar gratis.

Båt tillåten för alla.

Barn under 12 år gratis. Årskortet gäller kalenderår.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Jon Olof Wikström

070-352 18 91 [email protected]

Kalixälven

Fiskevattnet ligger norr om Morjärv nära beläget vid e10:an

Räktforsen

Fors i Kalixälven

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund