0 Objekt

Östhammars FVOF

Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder. OBS FISKEFÖRBUD MED NÄT OCH FASTA REDSKAP SAMT TROLLINGFISKE 2022-04-01 TOM 2022-05-15

Om Östhammars FVOF

Östhammars FVOF erbjuder totalt ca 1390 ha fiskevatten till intresserade sport- och fritidsfiskare.

Vi önskar dig en trivsam fiskefärd i våra vatten. Kontrollera att du är på rätt sida om fiskevattengränsen. Använd flytväst och se till att ha läst våra fiskeregler.

Välkomna

Regler

Generellt

Fiskeregler

Tillåtet fiskevatten framgår av vår fiskekarta. Vid fiskevattnets södra gräns mot annan vattenägare finns "fiskegräns" skyltar uppsatta. I fiskevårdande syfte gäller fiskeförbud som redovisas längre ner.


OBS! Enligt lag ska alla fiskeredskap, som lämnas utan tillsyn, vara märkta med ägarens namn och fiskekortsnummer.Årsfiskekortet gäller i 365 dagar 1 år försäljes för 400 kr.

Speciellt fiskekort gällande trollingfiske i 365 dagar 1 år försäljes för 400 kr

Fiskeförbud
I fiskevårdande syfte gäller följande fiskeförbud:


Utmärkning av nät och fasta redskap.

Utlagda fiskeredskap skall vara märkta med ägarens namn och fiskerätts/fiskekortsnummer, samt vara utmärkta med minst 15 cm rund kul i röd-orange-gul eller vit färg.

Nät/fasta redskap för gädda - abborre - gös får ej ha mindre maskstorlek än 50 mm Gäller ej strömmingsnät och strömmingsskötar.

Omärkta fiskeredskap eller nät med för liten maskstorlek som påträffas i föreningens vatten tas upp av fisketillsynsman och överlämnas till polisen.

Fiskesäsong

1. Totalförbud för allt nätfiske och fiske med fasta redskap samt Trollingfiske i föreningens vatten tiden
1 april - 15 maj
2. Årligt förbud för allt fiske med nät och fasta redskap 75 meter norr och 75 meter söder om Karöbron vid Karöström
3. Årligt förbud för allt fiske i Gåsviken mellan Krutudssbron och bron vid Orrhålet Klackskär.

Metoder

Fiskekortet medger rätt till fiske med två nät, totalt ca 60 m längd 50mm mellan knutarna, ismete md flera spön, angling 10 krokar, långrev 100 krokar, samt dragrodd.

Trolling
För utövande av sk trollingfiske erfordras speciellt trollingfiskekort. Kortet medger trollingfiske med samtidigt användande av högst 2 fiskespön.

Fångstbegränsningar

Minimimått.
Enligt fiskeriverkets författningssamling FIFS 1993:31 gäller följande minimimått för fisk som får tas upp.

Minimimått
Gös 45 cm
Gädda 40 cm

Max 3 st fiskar över 40 cm får tas upp/dag.

OBS, allt ålfiske är förbjudet.

Läs mer om gösen här https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/arter-och-naturtyper/gos.html

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Lennart Ekström

070-5609098

Övrig kontaktinformation

Gunnar Lindberg 0173-10324

Sandikafjärden

Del av Fvo. Se karta för gränser

Granfjärden

Del av Fvo. Se karta för gränser

Östhammarsfjärden

Del av Fvo. Se karta för gränser

Hunsaren, del av Hunsaren till markerad gräns. .

Del av Fvo. Se karta för gränser

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
september 10, 2021 Gös 83 5.03 Nej Nej osthammar